Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

DVB News, 28th July 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံ တနသၤာရီ အေနာက္ဖက္ ကမ္း႐ိုးတမ္းရွိ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တန္ဖိုး ျမင့္မားသည့္ ဆိပ္ကမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိရန္ ထိုင္းစက္မႈ က႑၏ ဖိအားေပးမႈမ်ား တိုးျမင့္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ကို လတ္တေလာ ဆြဲေဆာင္ စည္း႐ံုးေနသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကလည္း စိတ္ဝင္စားေသာ မ်က္လံုးျဖင့္ ေလ့လာေနသည္။

ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္းသည္ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းအၾကား မွ်ေဝ ပိုင္ဆိုင္ၾကေသာ ကမ္း႐ိုးတန္း ကုန္းတန္းတြင္ တည္ရွိၿပီး၊ အန္ဒမန္ ပင္လယ္ႏွင့္ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕ကို ပိုင္းျခားထားသည္။ အဆိုပါ ဆိပ္ကမ္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စလံုး အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္သလို အာဆီယံ-အိႏၵိယ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး႐ံုး သေဘာ တူညီမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈ တိုးတက္မႈ ရေနသည့္ အားေလ်ာ္စြာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေနျဖင့္လည္း အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေစ်းကြက္သို႔ ပိုမို လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံက တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ စကၤာပူ ေအာက္ဖက္ရွိ မလကၠာေရလက္ၾကားကို ေကြ႕စိုက္ ျဖတ္သန္းျခင္း မရွိဘဲ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀,၀၀၀ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္ ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္းမွ တဆင့္ ၎၏ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္း ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားသို႔ အျမန္လမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ကိစၥကိုလည္း ေလ့လာလ်က္ ရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရွိ ပတ္ဘာရာႏွင့္ ေဆာင္ခလာ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို အတည္ မျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘန္ေကာက္အတြက္ ဖိအား ပိုမို ႀကီးမားသည့္ ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္း အဆိုျပဳလႊာ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု Bangkok Post က သံုးသပ္သည္။

အကယ္၍သာ ထားဝယ္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုပါက ထိုင္းႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ထားဝယ္ႏွင့္ ကန္ခ်နာဘူရီ အၾကား ကီလိုမီတာ ၁၆၀ အဓိက အေဝးေျပး လမ္းမႀကီးႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထားဝယ္ စီမံကိန္းတြင္ အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရနံဓာတု စက္႐ံုမ်ားအတြက္ စတုရန္း ကီလိုမီတာ ၃၂၀ က်ယ္ဝန္းေသာ ေျမေပၚတြင္လည္း အဓိက စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ရဦးမည္ဟု Bangkok Post က ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍ စိတ္ခ် ယံုၾကည္ရျခင္း မရွိေသာ နယ္ေျမခံ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ျဖန္႔ေဝမႈကို ျဖည့္ဆည္းရန္ အတြက္ အနီးအနားတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ံု တည္ေဆာက္မည့္ အဆိုျပဳခ်က္ကိုလည္း ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္းကို အိႏၵိယထံ လက္လႊတ္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ ရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခုိင္ကမ္း႐ိုးတန္းရွိ အလွမ္းမက်ယ္ေသာ စစ္ေတြ ဆိပ္ကမ္းကို နယူးေဒလီက ပိုမို စိတ္ဝင္စားေနျခင္းေၾကာင့္ အတန္ငယ္ ေလ်ာ့ပါးသြားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ရပ္လိုက္ ျပန္စလိုက္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ သတင္းေမႊးေနသည့္ ထမံသီ ေရေလွာင္တမံ ကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ခ်ရျခင္း မရွိသည့္ အိႏိၵယ အဆိုျပဳ အေျခခံ အေဆာက္အဦ စီမံကိန္းမ်ား၏ သာဓက ေၾကာင့္လည္း ပိုမို စိတ္သက္သာရာ ရေစပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းမ်ားမွသည္ အၾကမ္းဖက္ တန္ျပန္ ႏွိမ္နင္းေရး ကိစၥမ်ားအထိ ပါဝင္ေသာ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီမႈမ်ား လက္မွတ္ ထိုးရန္အတြက္ လတ္တေလာ နယူးေဒလီသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္သာ ထိုင္းအစီရင္ခံစာမ်ား၏ အခ်ိန္ကိုက္မႈကို ေျပာၾကားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

သို႔ရာတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ပတ္လည္မွ ႏိုင္ငံမ်ားအား စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္ စုစည္းထားသည့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ BIMSTEC တြင္ အိႏၵိယမ်ားက ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ေနရာ အိႏိၵယ လက္ရွိ အေနအထား အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆြဲေဆာင္ စည္းရံုးရာတြင္ အကူအညီ ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျမဝတီ မဲေဆာက္ အဓိက ကုန္သြယ္ေရး ဝင္ေပါက္ကုိ ျမန္မာဖက္က ပိတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္မားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္ျခား ေသာင္ရင္းျမစ္ တစ္ေလ်ာက္ ထိုင္းဘက္ျခမ္းတြင္ ကြန္ကရစ္ ကမ္းပါး  တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာဘက္ျခမ္းတြင္ ေရတိုက္စားမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ျမန္မာဘက္က ကန္႔ကြက္ထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ သာမန္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ထိုင္း ျမန္မာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွာ တစ္ႏွစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ၅၅ % တိုးတက္ေနကာ ၿပီးခဲ့ေသာ ၉ လအတြင္း ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၇ ဘီလီယံခန္႔ ရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ အကယ္၍ နယ္စပ္ကို ဆက္ပိတ္ထားပါက ကုန္သြယ္ေရး နစ္နာ ဆံုးရံႈးမႈ တန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၁ သန္း ရွိႏိုင္သည္ဟု The Nation သတင္းစာက ယေန႔ သတိေပးထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment