Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

DVB news, 13th Mar 2010

          တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ဘိန္းမ်ား နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေနသည့္ ေတာင္ပိုင္း ယူနန္ ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

          မႏွစ္က ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေဆးစြဲသူ အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္သူ ၆ ေသာင္းေက်ာ္ခဲ့ၿပီး ၎၏ အရင္တစ္ႏွစ္က ၅ ေသာင္းသာ ရွိခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ေဆးစြဲသူမ်ားကို ကုသေပးေနသည့္ Health Unlimited အဖြဲ႕မွ ဘန္ယြမ္ဝမ္ က ေျပာၾကားသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ဟီး႐ိုးအင္း ေဆးစြဲျခင္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ အႀကီးဆံုး ျပႆနာ တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ တ႐ုတ္ အစိုးရက ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

လတ္တေလာ အယ္ဂ်ာဇီယာ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ တ႐ုတ္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ နာဘင္မွ ဟီး႐ိုးအင္း သံုးစြဲသူ ၈၀ % မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သလို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ တ႐ုတ္သို႔ မူးယစ္ေဆး တင္သြင္းလာသူ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သည္ အမ်ားစုမွာ ဖမ္းဆီးခံေနရသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ယူနန္ ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္ အစိုးရက ေဆးစြဲသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကုသေပးေနေသာ Methadone Treatment Clinic ၅၀ ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ အာဖဂန္ နစၥတန္ၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ဘိန္းထြက္ရွိသည့္ ေဒသျဖစ္ၿပီး ယင္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္မႈကို အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းေနသည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ အာမခံေနေသာ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ အနည္းငယ္သာ အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ တ႐ုတ္မ်ဳိးႏြယ္စု တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ဝ တပ္ဖြဲ႕က ဘိန္းေစ်းကြက္ အမ်ားစုကို ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည္ဟု စြပ္စြဲထားၾကသည္။ ယခင္ႏွစ္ ဇြန္လက ထုတ္ျပန္ေသာ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာအရ ကမာၻ႔စုစုေပါင္း ဘိန္းစိုက္ ဧရိယာ ၁၈၉,၀၀၀ ဟက္တာတြင္ ၂၈,၅၀၀ ဟက္တာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိထားသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါး တဆင့္ခံ ေရာင္းဝယ္မႈ ဗဟိုအျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ က႑ ႀကီးထြားလာမႈေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္မႈတြင္ တ႐ုတ္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ျမင့္တက္ လာေစခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရး ေအဂ်င္စီ DEA က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စိုးရိမ္ပူပန္စရာ ကိစၥမ်ားအနက္ ေနာက္တစ္ခုမွာ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ HIV ျပန္႔ပြားေနမႈ ျဖစ္သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ကပင္ AIDS ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ အျမင့္ဆံုးေဒသ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ၎၏ ပထမဆံုး HIV ျပန္႔ပြားမႈ လႈိင္းလံုးမွာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ မူးယစ္ေဆးဝါး အေၾကာေဆးသြင္းသူမ်ား အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ယူနန္တြင္ AIDS ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူေပါင္း ၈၀,၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ HIV ျပန္႔ပြားမႈ သတိေပး ေခါင္းေလာင္းျမည္လာမႈေၾကာင့္ ယခင္က မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲမႈ အေပၚ ျပင္းထန္စြာ အျပစ္ေပးေလ့ ရွိသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရအား ပိုမို ပြင့္လင္းသည့္ မူဝါဒ က်င့္သံုးရန္ ဖိအားေပးသလို ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု "ဝမ္" ဟု ေျပာသည္။

နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္မႈ လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားေနသည့္ ၾကားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ပေလာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ PWO မွ ဇန္နဝါရီလက ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲမႈက ရွမ္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ဖ်က္ဆီးေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘိန္းထြက္ရွိမႈ၏ ၉၅ % ကို ထုတ္လုပ္ေနေသာ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ပေလာင္လူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္ၾကသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ေဒသတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အလဲအလွယ္ လုပ္ကာ မူးယစ္ေဆးဝါး အျမတ္ေငြမ်ားကို မွ်ေဝ ခံစားျခင္းျဖင့္ မူးယစ္ရာဇာမ်ား၏ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈကို ခြင့္ျပဳ လိုက္ေလ်ာေနသည္ဟု အထက္ပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေထာက္ျပ ေဝဖန္ထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment