Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၈.၁၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအေျခအေန အလြန္အမင္းဆုိးရြားဟု ကုလသမဂၢေျပာၾကား

(BBC သတင္းဌာနမွ 5 Dec 2012 ရက္စြဲပါ Burma camp for Rohingyas dire – Valerie Amos ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. မေလးရွား Scomi ကုမၸဏီက ျမန္မာဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းတြင္ ရင္းဂစ္ ၉၃.၆ သန္းတန္ ကန္ထ႐ိုက္ရရွိ

(Business Times မွ 8 Dec 2012 ရက္စြဲပါ "Scomi wins RM 93.6m Myanmar contract" သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ၾသစေၾတးလ်ား AN2 ဘဏ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးဖြင့္မည္

(Banking Times မွ 7 Dec 2012 ရက္စြဲပါ "AN2 to open representative office in Myanmar"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအေျခအေန အလြန္အမင္းဆုိးရြားဟု ကုလသမဂၢေျပာၾကား

(BBC သတင္းဌာနမွ 5 Dec 2012 ရက္စြဲပါ Burma camp for Rohingyas dire – Valerie Amos ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနမွာ အလြန္႔အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္ဟု ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီေပးေရးဆုိင္ရာ ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီး Valerie Amos က သုံးသပ္ေျပာၾကားၿပီး ၎တုိ႔၏ ဘဝတုိးတက္ေကာင္းမြန္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးၾကရန္ တုိက္တြန္းေျပာဆုိလုိက္သည္။

မစၥတာ Valerie Amos သည္ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ၾကည့္ရႈၿပီးေနာက္ ထုိသုိ႔သုံးသပ္ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ေျခာက္လတာမွ်ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ပဋိပကၡတြင္လူေပါင္း ၁၃၅၀၀၀ ခန္႔ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခဲ့ရၿပီးအမ်ားစုမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

BBC မွ Jonah Fisher က ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားထက္ ပုိမုိဆုိးရြားေသာ အေျခအေနျဖင့္ ေနထုိင္ၾကရသည္ ဟုဆုိသည္။ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွာ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေဆာက္လုပ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရ၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား ပုံမွန္ရရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မွကားျဖင့္ခဏတာ ေမာင္းသြားပါကမီးေလာင္ပ်က္စီးၿပီးၿပိဳက်ေနေသာ အိမ္ေျခမ်ားအနီးတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ၄၀၀၀ ခန္႔ ေနထုိင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔သည္ ညစ္ပတ္ေပက်ံေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထုိင္ၾကရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အဆုိပါေနရာမွ ထြက္မသြားေအာင္ ျမန္မာလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေလးဘက္ေလးတန္ ေစာင့္ၾကပ္လ်က္ရွိသည္။“ဒါဟာ အလြန္အမင္းဆုိးရြားတဲ့အေျခအေနပါ။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ခုခုလုပ္ရပါလိမ့္မယ္” ဟု Baroness Amos က BBC သတင္းဌာနသုိ႔ေျပာသည္။

“ကၽြန္မတုိ႔ ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ အဲဒီကလူေတြအတြက္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈ မရွိလုိ႔အေျခအေနေတြဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဆုိးရြားေနတာ”ပာု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢ၏ လုပ္ေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားမွာလည္း ဗီဇာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္လ်က္ရွိသလုိ ရန္ပုံေငြ ေလ်ာ့နည္းမႈ မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ျပႆနာအတြက္ ရက္ေရာစြာအကူအညီေပးၾကလုိေၾကာင္း၊ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ လည္းရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခုိင္မ်ားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ တုိက္တြန္းသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း အဆုိပါေဒသမ်ားတြင္ တင္းမာမႈမ်ားမွာဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းအနီးရွိ ေျမေနရာမ်ားကုိ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အားလုံးက ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ အကူအညီ အေထာက္အပံ ့မ်ားယူေဆာင္ေထာက္ပံ့ေရးမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိေပ။ ထုိ႔ျပင္ရခုိင္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုႏွစ္ခုအၾကား ျပႆနာမွာ ရခုိင္တစ္ျပည္လုံး အတုိင္းအတာျဖင္ ့ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။

*****************************************

မေလးရွား Scomi ကုမၸဏီက ျမန္မာဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းတြင္ ရင္းဂစ္ ၉၃.၆ သန္းတန္ ကန္ထ႐ိုက္ရရွိ

(Business Times မွ 8 Dec 2012 ရက္စြဲပါ "Scomi wins RM 93.6m Myanmar contract" သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

မေလးရွား Scomi ကုမၸဏီအုပ္စု၏ လုပ္ငန္းခြဲ ေရနံတြင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း Scomi Oil tools သည္ ထိုင္း PTTEP International ေရနံ ကုမၸဏီထံမွ ရင္းဂစ္ ၉၃.၆ သန္းတန္ ကန္ထ႐ိုက္ရရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ စတုတၳသံုးလပတ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လုပ္ကြက္ ၃ ခုအတြက္ တြင္းတူးေဆးရည္ႏွင့္ တြင္းတူးစြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိရိယာႏွင့္ ဆက္စပ္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းလုပ္ကိုင္သြားမည္ပာု Scomi ကုမၸဏီကယေန႔ထုတ္ျပန္ေသာေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကား သည္။

Scomi Oiltools ၏ေစ်းကြက္ဌာနအႀကီးအကဲ၏ ဝမ္ဆာလာဒင္က မိမိတို႔ကုမၸဏီသည္ အလုပ္အပ္သူေဖာက္သည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အရည္အေသြးျပည့္ဝန္ေဆာင္မႈကိုေပးရန္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရွိသည္ပာု ေျပာၾကားသည္။ေရနံဓာတ္ေငြ႕နယ္ပယ္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ကိင္ေနသူ Scomi Oiltools ၏ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးကို ယခု PTTEP ၏ ျမန္မာဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းတြင္ ကန္ထ႐ိုက္ရရွိျခင္းက သက္ေသျပေနသည္ပာု ၎က ဆိုသည္။

ဒီလုပ္ငန္းပာာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဖာက္သည္နဲ႔ လက္တြဲႏိုင္႐ံုသာမကပဲ ျပည္တြင္း လူ႕အရည္အေသြးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကတစ္ဆင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အသိုင္း အဝိုင္းကိုေက်းဇူးဆပ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းကို ရရွိတဲ့အတြက္ ဒီကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းရဲ႕ အလားအလာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔စိတ္လႈပ္ရွားေနၾက ပါတယ္ပာု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

Scomi Oiltools လုပ္ငန္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ဖိုး တင္ဒါလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

                            *****************************************************

ၾသစေၾတးလ်ား AN2 ဘဏ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးဖြင့္မည္

(Banking Times မွ 7 Dec 2012 ရက္စြဲပါ "AN2 to open representative office in Myanmar"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ၾသစေၾတးလ်ား AN2 ဘဏ္ကျမန္မာႏိုင္ငံတြင္႐ံုးခန္းဖြင့္ရန္ ဗပာုိဘဏ္ထံမွခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီပာု ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ AN2 သည္ယင္းကဲ့သို႔ လိုင္စင္ ရရွိေသာ ပထမဆံုးၾသစေၾတးလ်ားဘဏ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ံုးဖြင့္ရန္ မီးစိမ္းျပျခင္းခံရေသာ ဂ်ပန္ပိုင္မပာုတ္သည့္ ပထမဆံုး OECD ဘဏ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚဒဏ္ခတ္ထားခဲ့ေသာSanctions မ်ားကို အေနာက္အုပ္စုကဆိုင္းငံ့ေျဖေလ်ာ့ေပးထားသည္။ ယခုေျခလွမ္းသည္ ကုမၸဏီ၏ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာေဒသတြင္းမပာာဗ်ဴပာာအတြက္အေရးႀကီးေသာ အ&