Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

တရုတ္ ယြမ္ေငြေၾကး တန္ဖုိး ျမင့္တက္ေအာင္ လုပ္ကုိင္လာေရးအတြက္ တရုတ္ ႏုိင္ငံအေပၚ ဖိအားေပးရန္ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး Tim Geithner က ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ကုိ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိလုိက္သည္။ အေမရိကန္ အစိုးရ အဖြဲ႕သည္ ေဘဂ်င္း အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းသုိ႔ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လာေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးက ကြန္ဂရက္ကုိ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ အေမရိကန္ ဆီးနိတ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေျပာဆုိရာ၌ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး Tim Geithner က အေမရိကန္ ဥပေဒျပဳသမားမ်ားက ေတာင္းဆုိထားသည့္ အတုိင္း တရုတ္ႏုိင္ငံအေပၚ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ကတိကဝတ္ ျပဳရုံမွ တစ္ပါး အျခား နည္းလမ္း မရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယြမ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းေအာင္ တရုတ္အစုိးရက ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ စီးပြားေရး ထိခုိက္ နစ္နာရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြန္ဂရက္တြင္ မေက်မနပ္ ျဖစ္လ်က္ ရွိသည္။ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္၏ မေက်မနပ္ ျဖစ္မႈမ်ားအေပၚ မစၥတာ Tim Geithner က ယင္းသုိ႔ သုံးသပ္ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္ အစုိးရကလည္း အေမရိကန္၏ ေဝဖန္ခ်က္အေပၚ ယခုကဲ့သို႔ ထပ္မံ ေဝဖန္သည္။ "ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တရုတ္အစုိးရ အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာက ယြမ္ေငြတန္ဖုိး ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္တဲ့ ကိစၥေၾကာင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ လုိေငြျပတဲ့ ကိစၥနဲ႔ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းလုိ႔ ရမွာ မဟုတ္ဘူး ဆုိတာပါပဲ" ဟု တရုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ Jiang Yu က ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကး လဲလွယ္မႈ ေဈးကြက္အတြင္း ဂ်ပန္ယန္းေငြ တန္ဖုိး အဆမတန္ ျမင့္တက္လာမႈကုိ ဂ်ပန္အစုိးရက စတင္ ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ တရုတ္ေငြေၾကး ေဈးကြက္တြင္ ေဘဂ်င္းအစုိးရက ၾကားဝင္ စြက္ဖက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဂယက္ ရုိက္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ ပူပန္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိၿပီးေနာက္ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္အစုိးရက ေငြေၾကး ေဈးကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္မႈလည္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္အစိုးရ အေနျဖင့္ ယန္းေငြကိစၥကုိ ဝင္ေရာက္ ေျဖရွင္းရန္ အသင့္ အေနအထားတြင္ ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာတုိကန္က စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာဆုိသည္။ "ဂ်ပန္ ယန္းေငြ တန္ဖုိး ေဇာက္ထုိးမုိးေမွ်ာ္ ျဖစ္ေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရက လက္ပုိက္ၾကည့္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယြမ္ေငြတန္ဖုိးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္အစုိးရက လတ္တေလာ အေလွ်ာ့ေပးမႈ အခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္လာျခင္းသည္ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး Tim Geithner က အသိအမွတ္ျပဳ လက္သင့္ခံသည္။ တရုတ္ အစုိးရက ယြမ္ေငြတန္ဖုိးကုိ ေဒၚလာထက္ ေလ်ာ့က်ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ ႏွစ္ခန္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လတြင္ စတင္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ ယြမ္ေငြ တန္ဖုိးမွာ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ေအာက္မွ်သာ ျပန္လည္ ျမင့္တက္ လာေသးသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

"ဒီကိစၥမွာ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ဘယ္ေလာက္ အတုိင္းအတာအထိ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားေတြ ခုိင္မာေနၾကတယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကို ျပည္သူေတြ သိဖုိ႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္" ဟု မစၥတာ Tim Geithner က ဆုိသည္။ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ႏွစ္ဦးက
ယြမ္ေငြေၾကးအေပၚ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကုိင္တြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈအား တရားမဝင္ေသာ ပုိ႔ကုန္ေငြေၾကး စုိက္ထုတ္ေပးမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ ေၾကညာရန္ အဆုိျပဳ မူၾကမ္းတစ္ရပ္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ မစၥတာ Geithner ကအဆုိပါ မူၾကမ္းကုိ မိမိအေနျဖင့္ ေလ့လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ရႈပ္ေထြး နက္နဲသည့္ ပုစၦာတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဆုိသည္။

အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ Sander Levin က အဆုိပါ မူၾကမ္းျဖင့္ တရုတ္ ႏုိင္ငံအေပၚ ဖိအားေပးေရး၊ မေပးေရး ကိစၥကုိ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ အဆုံးအျဖတ္ ေပးမည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ တရုတ္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေငြေၾကး ျပႆနာအား ကမာၻ႔ ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႕ (WTO) သုိ႔ တင္သြင္းရန္လည္း အႀကံျပဳသည္။

သုိ႔ရာတြင္ မစၥတာ Tim Geithner က တရုတ္ႏုိင္ငံ အေပၚ ဖိအားေပးႏုိင္သည့္ တတိယေျမာက္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကး လဲလွယ္မႈ အစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံအား ေငြေၾကး ကုိင္တြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာမွာ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံ၊ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ မတုိင္မီ ေအာက္တုိဘာ လလယ္တြင္ ရုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝရန္ ရွိသည္။

အေမရိကန္ ဆီးနိတ္၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္သည့္ Charles Schumer က "ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီေဆြးေႏြးပြဲခန္းထဲမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ ေငြေၾကး ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ယုံၾကည္ေနတဲ့သူက တစ္ေယာက္ပဲ ရွိတယ္။ အဲဒါ ခင္ဗ်ားပဲ" ဟု ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး Tim Geithner ကုိ ျပစ္တင္ ေဝဖန္လုိက္သည္။

Financial Times မွ သတင္းေဆာင္းပါးကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment