Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Asia Times Online, By Marwaan Macan-Markar, 14th December 2010

ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ လက္ရွိ ျဖစ္ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား သူပုန္မ်ားၾကား အားစမ္းျခင္းမ်ားသည္ ထိုေဒသမ်ားတြင္ စစ္ျဖစ္မည့္ အလားအလာမ်ား တိုးပြား လာျခင္းပင္ ျဖစ္ၿပီး ၎ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရက ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ စစ္တပ္မွ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေနာက္ဆံုး စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲမည္ဟု ယူဆေနသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ အေစာပိုင္းက DKBA တပ္မ တစ္ခုသည္ ျမန္မာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ ျမဝတီကို တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ရာမွ တိုက္ပြဲမ်ား စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုတုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကရင္လူမ်ဳိး အရပ္သား ၃၄၀၀၀ ခန္႔ ထုိင္းႏိုင္ငံ ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရ တပ္မ်ားက DKBA ထံမွ ထိုေဒသမ်ားကို ျပန္လည္ တုိက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေသ အေပ်ာက္ မည္မွ် ရွိမည္ကိုမူ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သိရွိရျခင္း မရွိေပ။ အဆုိပါ တုိက္ပြဲမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ မဲေဆာက္မွ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ျမန္မာ အခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားရာတြင္ တိုက္ပြဲ ျပင္းထန္စဥ္ ကာလ အတြင္း လူေလးဦးထက္ မနည္း ေသဆံုးသည္ဟု ဆုိသည္။

"အေျခအေန ကေတာ့ နည္းနည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ျမန္မာ အစိုးရက ေတာ္ေတာ္ စိတ္ဆိုးပံု ရတယ္" ဟု ျပည္ပတြင္ ေနထိုင္သူ ျမန္မာ့ အေရး ကၽြမ္းက်င္သူ ဝင္းမင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ဒါဟာ စစ္အစိုးရက တိုင္းရင္းသား သူပုန္ေတြကို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ တိုက္ႏိုင္တယ္ ဆိုၿပီး အင္အား ျပလိုက္တာပါပဲ။ တျခား လက္နက္ကိုင္မ်ားကိုလည္း ညႇိၿပီး မတိုက္ဖို႔ ဖိအား ေပးလိုက္တာပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဆယ္စု ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္လာရန္ ဆြေပးလိုက္ေသာ ေနာက္ဆံုး စနက္မွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက အစိုးရက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအား ၎၏ လက္ေအာက္ခံ အျဖစ္ သြတ္သြင္းရန္ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ တပ္မေတာ္ လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အစီအစဥ္ကို တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အားလံုးက သေဘာ တူၾကသည္ မဟုတ္ဘဲ ထိုသေဘာ မတူသည့္ အထဲတြင္ DKBA လည္း ပါဝင္သည္။

"အစိုးရဟာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဆန္႔က်င္တဲ့ အားနည္းတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြကို အရင္ စတိုက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ DKBA ကေတာ့ အစိုးရရဲ႕ ပစ္မွတ္နဲ႔ ကြက္တိပဲ။ အစိုးရက ႏွစ္စဥ္ တိုင္းရင္းသား ေဒသ တစ္ခုခ်င္းကို သိမ္းပိုက္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ခုလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္" ဟု ဝင္းမင္းက Inter Press Service (IPS) ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ရွင္းျပခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တို႔တြင္လည္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ လကၡဏာမ်ား ရွိေၾကာင္း ျပည္ပ ျမန္မာ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆုိပါ ေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ ၁၉၈၉ ႏွင့္ ၁၉၉၅ ၾကား အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရန္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၁၇ ဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သည္။

တ႐ုတ္ နယ္စပ္ အနီးရွိ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ မေသခ်ာေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေၾကာင္း နယူးေယာက္ အေျခစိုက္ Human Rights Watch က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ "တင္းမာမႈေတြဟာ ၂၀၁၁ မွာလည္း ဆက္ျဖစ္ ေနဦးမွာပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္" ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးသည္ တိုင္းျပည္၏ ၅၆ သန္းေသာ လူဦးေရ၏ ၄၀ % ရွိသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရး ရကတည္းက ျမန္မာက တုိင္းျပည္ တစ္ခုလံုး လႊမ္းမိုးျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေသြးခြဲျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ေနာက္ပိုင္း အေစာပိုင္း ကာလမ်ားတြင္ ရန္ကုန္ရွိ ဗဟိုအစိုးရသည္ တုိင္းျပည္ တစ္ဝက္ခန္႔ကို လက္လွမ္းမီ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ထိုအခ်ိန္ မွစ၍ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာသည္ သိသာစြာ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ရာ တပ္မေတာ္သည္ ယခုအခါ အင္အား ေလးသိန္း ရွိလာခဲ့ၿပီး၊ တိုင္းျပည္၏ ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ လာႏိုင္သည္။ အင္အား ေလးေသာင္းခြဲခန္႔ ရွိေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကလည္း စစ္တပ္၏ လံုးဝ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးမူ ၾကားတြင္ ဆက္လက္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ အတြင္း အထက္ပါ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ တိုင္းျပည္ကို စုစည္းေရး အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ အင္အားစုမွာ စစ္သားမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု စဥ္းစား ေတြးဆလာသည္။ "ယူနီေဖာင္း ဝတ္ထားသူမ်ားက အတိတ္ကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ၎တို႔သည္ တစ္စစီ ၿပိဳကြဲေနသည့္ တိုင္းျပည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔ကို ျပန္လည္ စုစည္းရန္ အင္အား လိုအပ္ခဲ့သည္သာ ျဖစ္သည္" ဟု ျမန္မာ သမိုင္းပညာရွင္ သန္႔ျမင့္ဦးက The River of Lost footsteps တြင္ ေရးသားထားသည္။

"စစ္တပ္က သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ အမ်ဳိးသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးအတြက္ လုပ္စရာေတြ သူတို႔ မၿပီးေသးဘူးလို႔ ယူဆေနတယ္။ သူတို႔ စိတ္ထဲမွာ တုိင္းျပည္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ျမန္မာ့သမိုင္းသစ္ ေရးထိုးေရး အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ ဖန္တီးမႈေတြ လုပ္ေပး ရဦးမယ္လို႔ ထင္မွတ္ေနတယ္" ဟု သန္႔ျမင့္ဦးက ၎၏  စာအုပ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ပံုမွန္မဟုတ္ဟု ယူဆရေသာ ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ၁၉၄၇ ႏွင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒမ်ားထက္စာလွ်င္ တိုင္းျပည္အေပၚ စစ္တပ္၏ အျမင္ကို ပိုမို ထင္ဟပ္ ျပသေနသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အၿပီးတြင္ စစ္အစိုးရ ေထာက္ခံေသာ ပါတီက အျငင္းပြားဖြယ္ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္အစိုးရသည္ ၂၀၁၁ အေစာပိုင္းတြင္ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒျဖင့္ အျမင့္ဆံုး အဆင့္သို႔ ခ်ီတက္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ တုိင္းျပည္တြင္ တပ္မေတာ္ တစ္ခုတည္းသာ ရွိရမည္ဟု ေဖာ္ျပလ်က္၊ စစ္တပ္တြင္ အာဏာ တည္ၿမဲေရးကို တိတိက်က် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

"စစ္အစိုးရက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းျခင္း မရွိရင္၊ အဖြဲ႕ေတြကို တရားမဝင္ ေက်ညာမယ္လို႔ ရာဇသံ ေပးထားပါတယ္" ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွ ထုတ္ေဝေသာ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္း ေအဂ်င္စီမွ အယ္ဒီတာ ခြန္စိုင္းက ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရဟာ ပါလီမန္ အမ်ားစု ဆႏၵနဲ႔ အေျခခံ ဥပေဒ ဆိုတဲ့ လက္နက္ ႏွစ္ခုကို သံုးၿပီး၊ အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အစီအစဥ္ ကိစၥကို တင္သြင္း ပါလိမ့္မည္ဟု ၎က IPS သို႔ ေျပာသည္။ "သူတို႔ဟာ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕ အားလံုးကို တပ္မေတာ္ လက္ေအာက္ သြတ္သြင္းဖို႔ လုပ္ပါလိမ့္မယ္" ဟု ဆိုသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment