Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

BBC News, 24th December 2010

လာအို ႏိုင္ငံတြင္ ဘူဆုန္း ဘူဖာဘန္ ႐ုတ္တရက္ ႏုတ္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အသစ္ တစ္ေယာက္ ထပ္မံ တင္ေျမႇာက္လိုက္သည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးကို ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ ရယူထားခဲ့ေသာ အသက္ ၅၆ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ဘူဆုန္းကို ကြန္ျမဴနစ္ ႀကီးစိုးေသာ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္က ေသာင္ဆင္း သာမာဗြန္ျဖင့္ အစား ထုိးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မစၥတာ ဘူဆုန္းက မိသားစု ကိစၥမ်ားကို အေၾကာင္းျပ ခဲ့ေသာ္လည္း ေလ့လာ ဆန္းစစ္သူမ်ားကမူ ၎ႏုတ္ထြက္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းသည္ ပါတီတြင္း အုပ္စုကြဲမ်ား ျပန္လည္ ညႇိႏႈိင္းမႈ၏ ရလဒ္ျဖစ္ရန္ မ်ားသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

လာအိုသည္ လာမည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္း၌ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

အစိုးရ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ တစ္ဦးက မစၥတာ ဘူဆုန္းသည္ လာအို ျပည္သူ႔ ေတာ္လွန္ေရး ပါတီ၏ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ အျဖစ္ ဆက္လက္ ရွိေနမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ပါတီသည္ အာဏာကို လက္ဝါးႀကီး အုပ္လု နီးပါး ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ပါတီ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာ

ယခု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ကို အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၁ ဦးက တခဲနက္ သေဘာတူ အတည္ျပဳ ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ ႀကီးမားေသာ္လည္း လူဦးေရ နည္းပါးၿပီး ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္ေျမခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ကုန္းတြင္းပိတ္ ႏိုင္ငံ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ လာအို ျပည္သူ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ စီစဥ္ ဖန္တီးလ်က္ ရွိသည္။

"လက္ဖက္ညြန္႔ေတြကို ေရြးခူးသလိုမ်ဳိး၊ ပါတီတြင္း အုပ္စုကြဲ အလိုင္းမင့္ ေျပာင္းသြားတာမ်ဳိးပါ။ ေပါလစ္ ဗ်ဴ႐ိုထဲမွာ အာဏာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားတာေပါ့" ဟု ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ မဲလ္ဘုန္း Deakin University မွ School of International and Political Studies ၏ နာယက ပါေမာကၡ Damien Kinqsbury က ေျပာၾကားသည္။

"ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ မရွိတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ခါ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္" ဟု ၎က BBC သို႔ ေျပာၾကားသည္။

၎က ဆက္လက္၍ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲ၏ ရလဒ္အျဖစ္ မူဝါဒပိုင္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာမည့္ အလားအလာ မရွိပဲ တုိင္းျပည္တြင္း တ႐ုတ္ လႊမ္းမိုးမႈ ႀကီးထြားျခင္း ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနမည့္ အလားအလာ ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာရွတိုက္၏ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ လာအို ႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ား အေပၚ ႀကီးမားစြာ မွီခိုေနရသည္။

ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ၾကာျမင့္စြာ ဆက္ဆံခဲ့သည့္ လာအို ႏိုင္ငံ တဝွမ္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ႀကီးမားစြာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ ရွိၿပီး၊ လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ စက္မႈဇံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

ထို႔အျပသ္ တ႐ုတ္မွ လာအိုသို႔ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထား ေျပးဆြဲရန္ စီစဥ္ထားသည္ ဟုလည္း သိရွိရသည္။

၂၀၂၀ ေနာက္ဆံုး ထား၍ တုိင္းျပည္အား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ျခင္းမွ ကယ္တင္ရန္ အတြက္ ၂၀၁၅ အထိ ႏွစ္စဥ္ စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈ အနည္းဆံုး ၈% ရရွိ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရမည္ဟု ယခင္ လာအို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ႀကီးမားေသာ ျပည္ပ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားက ယခု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာ ဗ်ဴဟာ၏ အေျခခံကို ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ ဆန္းစစ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

          NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဘက္က လာအို ႏိုင္ငံအား ျပည္ပ လုပ္သားမ်ား တင္သြင္းျခင္းကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေပၚ ဆိုးက်ဳိးမ်ား သက္ေရာက္ လာမည့္ အလားအလာကို သတိေပးခဲ့ၾကသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment