Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္နယ္ေပါင္း ၃၁ ျပည္နယ္တြင္ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အလုပ္သမား ျပႆနာမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ျပႆနာမ်ား အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္ဝိ ခ်ာခ်ီဝအား ေျပာဆုိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ထုိင္းျပည္တြင္း လုံၿခံဳေရးႏွင့္ အလုပ္သမား လုိအပ္ခ်က္ကုိ ခ်ိန္ညႇိေပးသြားရန္ ေျပာဆုိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းသတင္း ေအဂ်င္စီ (TNA) က ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

TNA သတင္းဌာန အဆိုအရ ထုိင္းကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆြန္ကစ္တီ ဂ်ာကာဘာတရာသည္ နယ္စပ္ ေဒသတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေသာ လုံၿခံဳေရး ဆုိင္ရာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ ျပည္နယ္ေပါင္း ၃၁ ခုမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆြန္ကစ္တီက ယမန္ ႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ နယ္စပ္ေဒသ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆး ေမွာင္ခုိကူးမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ အစရွိေသာ ျပႆနာမ်ား ႏွိမ္နင္း တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ခဲ့ၿပီး အလားအလာ ရွိေသာ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚႏုိင္ေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း TNA က ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ ယွဥ္တြဲ ေနထုိင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ေနထုိင္သြားရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထုတ္ေဖာ္ကာ ရုိးရာ ဓေလ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈမ်ားကိုပါ ေဆာင္ၾကဥ္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာ တူညီမႈ ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ထုိင္းျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည့္ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ျပႆနာမ်ား ပုိမို မ်ားျပားလာေၾကာင္း၊ အဆိုပါ တရားမဝင္ အလုပ္သမား အေရအတြက္မွာ ပုိမုိ မ်ားျပားလာလ်က္ ရွိသကဲ့သို႔ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္း ၎တုိ႔၏ ကြန္ျမဴနီတီ ပုိမုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆြန္ကစ္တီက ဆုိသည္။

ျပည္ပမွ ယင္းသုိ႔ တရားမဝင္ လာေရာက္ ေနထုိင္လ်က္ ရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ထုိင္းျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ထိခိုက္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္သည္ဟု ၎က ေထာက္ျပသည္။

"အခုလုိ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကုိ အမ်ိဳးသား လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ အေနနဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ အစီရင္ခံ တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေနာက္ပုိင္းမွာ တိတိက်က်နဲ႔ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ရွိမယ့္ ရလဒ္ေတြကို ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းရာမွာ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးစတဲ့ ကိစၥေတြကုိပါ ထည့္တြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျပည္ပ အလုပ္သမား၊ လုံၿခံဳေရး၊ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း စတာေတြ အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ မျဖစ္မေန ခ်ိန္ညႇိသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ႏိွမ္နင္း တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးကုိ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆြန္ကစ္တီက ဆက္လက္ ေျပာဆုိသည္။

Bernama သတင္းဌာနမွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment