Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၃.၈.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ျပည္တြင္း၌ အရည္အေသြးျမင့္ ဆရာမ်ား ရွားပါးပာု ဒုတိယသမၼတေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား၌ ပညာသင္ၾကား ေပးလ်က္ရွိေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားတြင္ အရည္အေသြး ျပည့္မီသူမ်ား ရွားပါးလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးတကၠသိုလ္သို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားမွ ဘြဲ႕ရရွိသည့္လူငယ္ မ်ားျပားလာေသာ္လည္း ပညာမတတ္သူဦးမွာ ပို၍မ်ားျပားၿပီး အရည္အေသြးအားျဖင့္ လည္း ည့ံဖ်င္းေၾကာင္း၊ ၎ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွာလည္း အရည္အေသြးျပည့္မီမႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ဒုသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးနိမ့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ျမင့္တတ္လာႏိုင္ ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပညာရည္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ မလိုလားသည့္ အပိုကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ က်ဴရွင္စနစ္ ပေပ်ာက္ သြားေစလိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေနာင္တြင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည့္အတြက္ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း ယခုကတည္းကပင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားရွိ ေနာက္ဆက္တြဲစာေမးပြဲစနစ္ (Supplementary Exam) သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာႀကိဳးစားလိုစိတ္ ေလ်ာ့က်ေစ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္၌ သံုးႏွစ္သင္ၾကားရံုျဖင့္ မပာာဘြဲ႕ႏွစ္ခုရရွိႏိုင္သည့္ စနစ္ကို ေရွာင္ရွားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္း၌ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား ပိုမိုဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးစနစ္ကို ျပန္လည္ က်င့္သံုးေစလိုေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမလ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၌လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက ေနာင္တြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ ပုဂၢလိက ပညာေရးက႑မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပး ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CDMA 450 MHz ဖုန္းမ်ား နယ္ေစ်းကြက္တြင္ ေျခာက္သိန္းေစ်းေပါက္

ငါးသိန္းေအာက္ တန္ဖုိးနည္း ဂ်ီအက္အမ္ဖုန္းမ်ား ငါးလအတြင္းထြက္လာမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း ငါးသိန္းတန္ CDMA 450 MHz ဖုန္းမ်ား ခ်ထားေပမႈ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ CDMA 450 MHz ဖုန္းမ်ား နယ္ေစ်း ကြက္တြင္ ေျခာက္သိန္းနီးပါး ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ CDMA 450 MHz ဖုန္းမ်ား နယ္ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းတက္ေနျခင္းမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဂ်ီအက္အမ္ဖုန္းမ်ား အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ နယ္မ်ား နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယခုငါးသိန္းေအာက္တန္ဖုိးနည္းဖုန္းမ်ား ခ်ထားေပးမည့္ စီမံခ်က္အရ ဂ်ီအက္အမ္တာဝါတုိင္ေပါင္း တစ္ေထာင့္ ေလးရာ ေက်ာ္ကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအႏွံ႔ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ီအက္အမ္တာ၀ါတုိင္မ်ားကုိ ရန္ကုန္၊မႏၱေလး၊ ပဲခူး၊ ျပည္၊ မေကြး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိ ေနေသးသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံ လုံးနီးပါးတြင္ ဂ်ီအက္အမ္ဖုန္းမ်ား အသုံးျပဳႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ငါးႏွစ္အတြင္း တယ္လီဖုန္းအလုံးေရ သန္းသုံးဆယ္ ခ်ထားေပးမည့္ စီမံခ်က္၏ ပထမႏွစ္ ေသးသန္းခ်ထားေပးမည့္ စီမံခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ငါးသိန္းေအာက္တန္ဖုိးနည္း ဂ်ီအက္အမ္ဖုန္းမ်ားကုိ ငါးလခန္႔အၾကာတြင္ ေနခ်င္းၿပီး စတင္ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

ငါးသိန္းေအာက္ တန္ဖုိးနည္းဖုန္းမ်ား ခ်ထားေပးရာတြင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ EDGE စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တယ္လီဖုန္း ေခၚဆုိခေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ မုိဘုိင္းေခၚဆုိခမ်ားအတုိင္းသာ ေပးေဆာင္ရမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

                                                                                                                Ref : 7 Day News

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

သက္တမ္းကုန္ ေျမငွားစာခ်ဳပ္မ်ား စည္ပင္တြင္ သက္တမ္းတုိးႏုိင္

သက္တမ္းကုန္းဆုံးေနေသာ ေျမငွားစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးခါနီးျဖစ္ေသာ ေျမငွားစာခ်ဳပ္မ်ား ထပ္မံသက္တမ္းတုိးျခင္းမ်ားကုိ စည္ပင္ သာယာမွ စတင္ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေျမငွားစာခ်ဳပ္မ်ားအား အဂၤလိပ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ႏွစ္ ၃၀၊ ႏွစ္ ၉၀ ႏွင့္ ႏွစ္တုိအငွားစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေျမကြက္မ်ားအား စည္ပင္သာယာသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွတဆင့္ အစိုးရပုိင္ေျမကြက္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားသုိ႔ အငွားခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ခ်ထားေပးၿပီးေသာ သက္တမ္းကုန္ ဆုံးၿပီးႏွင့္ ကုန္ဆုံးလုနီးပါးျဖစ္ေနသည့္ ေျမကြက္မ်ားကုိ သက္တမ္းတုိးေပးရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

အဂၤလိပ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ခ်ေပးထားေပးခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၃၀ ႏွစ္တုိ အငွားစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ယခုအခါ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထပ္မံ သက္တမ္းတုိးျမႇင့္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေနေသာ ေျမကြက္မ်ားအား ထပ္မံ သက္တမ္းတုိးျမႇင့္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါက အစုိးရ ပုိင္ ေျမကြက္မ်ား အျဖစ္သုိ႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားၿပီး အစုိးရမွ အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ သိမ္းယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

                                                                                                    Ref : Popular News Journal

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ေနအိမ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဖမ္းမိသျဖင့္ ရွမ္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဝန္ႀကီး ႏႈတ္ထြက္

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၃။

ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး   ဦးေသာင္းေရႊအား ထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္းမွာ ေနအိမ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ၍ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ဦးေသာင္းေရႊကုိ ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္း ရင္းကို သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေပ။

အဆိုပါ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးသည္ ဇနီးႏွစ္ဦးအား တစ္ၿပိဳင္နက္ေပါင္းသင္းေနသူျဖစ္ၿပီး ဇနီးႏွစ္ဦး၏ တုိက္ပြဲၾကားတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

“သူ႔မယားႀကီးက မယားငယ္အိမ္ကို ရာမပစ္ၿပီး ရဲကိုသတင္းသြားေပးတာ။ ရဲက အိမ္ကို၀င္စစ္ႀကည့္ေတာ့ မူးယစ္ေဆးေတြ႔ၿပီး အိမ္ပိုင္ရွင္က သူျဖစ္ေနေတာ့ သူပါ အမႈတြဲထဲပါသြားတာ” ဟု အဆိုပါ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က ဆိုသည္။

၎၏ေနအိမ္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ မူးယစ္ေဆး၀