Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၆.၁.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ႏုိင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာမ်ား ေျပာင္းလဲခ်ိန္ မဂၤလာသတင္း

*******************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ႏုိင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာမ်ား ေျပာင္းလဲခ်ိန္ မဂၤလာသတင္း

ဇန္နဝါရီ ၁၃ သည္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူအမ်ား ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ပါ သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ အက်ဥ္းသား ၆၅၁ ဦးအား ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးပုဒ္မ ၄၀၁ ပုဒ္မ ခြဲ ၁ ႏွင့္အညီ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးလုိက္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းမီဒီယာမ်ားက ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ သည္။

လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ မင္းကိုႏုိင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုေဌးၾကြယ္တို႔လည္းပါသလို တိုင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ခြန္းထြန္းဦးလုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္ တပ္မေတာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္သူ ဦးခင္ညႊန္႔ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရာမွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မွာ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ အားလံုးပါဝင္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ေအာင္ တနည္း ႏိုင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်ေအာင္ အသံုးျပဳလုိက္သည့္ ကုထံုးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အေလးထားရမည့္ ႏုိင္ငံေရးေစတနာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ အတုအေယာင္မဟုတ္သည့္ စစ္မွန္သည့္ အေျပာင္း အလဲမ်ားျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူအေနျဖင့္ ယံုၾကည္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ကမာၻႏုိင္ငံေရး အပါအဝင္ သတင္းနည္းပညာအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးေစတနာ ထက္သန္မႈ ရွိေနေသာ္လည္း အေျပာင္းအလဲကို ခုခံသည့္ အင္အားစုေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈျဖစ္ေပၚလာမည္ကို စုိးရိမ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အေျပာင္းအလဲကို မရဲတရဲႏွင့္ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ရပါသည္။

စာေရးသူအေနျဖင့္ အေလးထား ယံုၾကည္ရသည္ဟု ေျပာလုိျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးေစတနာကိုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေဝဖန္မႈေတြ ၿမိဳင္လာမည္ ႏုိင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္း မ်ားျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းႏွင့္ အစိုးရအတြင္း ဝင္ေရာက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမွာ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ တရားဥပေဒအရ အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းခံရသည့္ အင္အားစုပင္ျဖစ္သည္။

ထိုအင္အားစုမွာ ၎တို႔၏ အဓိက ႏုိင္ငံေရးအတိုက္အခံျဖစ္သည့္ NLD ပါတီအား လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လာႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း၊ ယခု ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားစုကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ ေနာင္တြင္ အစိုးရႏွင့္ အာဏာရပါတီႀကီးတုိ႔၏ မူဝါဒေရးရာ အေကာင္း၊ အဆုိး အျဖာျဖာကို အဆုိပါ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္းေရာ ၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပကပါ ေဝဖန္မႈမ်ားပိုမို ရွိလာမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးအခင္းအက်င္းအသစ္ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒမ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္မ်ိဳး တနည္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရရွိလာေအာင္ ေဝဖန္ေျပာၾကားႏုိင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ပိုရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအခင္းအက်င္းမွာ ယခင္ ႏုိင္ငံေရးထိပ္သီးအင္အားစုႏွင့္ ယင္းတို႔ ေမြးထုတ္ထားရာ စီးပြားေရးသမား မ်ား၏ လက္ထဲတြင္ ရွိေနေသးသည္ဟူေသာ အေနအထားမွ ယတိျပတ္စြန္႔ခြာသြားၿပီျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ထြန္းလာမည့္ စီးပြားေရးအခင္းအက်င္းမွာ ႏုိင္ငံသားတိုင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိသည့္ အၿပိဳင္အဆုိင္ လည္းမ်ားမည့္ အခင္းအက်င္းျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားသြားၿပီျဖစ္သည္။

တနည္းဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမွာလည္း တစ္နည္းတစ္ဖံု ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေနာင္ျဖစ္ထြန္း လာေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္ ႏုိင္ငံသားတိုင္းဝင္ေငြျမင့္မားေရးႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္ အတန္းျမင့္မားေရးကုိ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေျမာက္ေရးကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲေတာင္းဆိုလာခဲ့သည့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား မွလည္း ယခုလို မဂၤလာရွိသည့္ လုပ္ရပ္အေပၚ အေကာင္းျမင္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ထားခဲ့သည့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ပင္ ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းႏုိင္ေခ်မ်ားသြားၿပီဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။

ရႏုိင္ခဲေသာ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိလာသည့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားမွာ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကို ေလ့လာဖို႔ အခ်ိန္ယူရဦးမည္သာျဖစ္သည္။ မည္သို႔ေသာ ေနရာမွ ႏုိင္ငံ့အေရးအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ရမည္ကို သံုးသပ္ရေပဦးမည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အဆုိပါႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားမွာ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ ျပင္းျပသည့္ အမ်ိဳးသားေရးအင္အားစုသာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားေရးအင္အားစုမ်ားၾကား ညီညြတ္မႈမရရွိခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယခု တဖန္ျပန္ရလာၿပီ ျဖစ္ရာ ရႏုိင္ခဲေသာ ညီညြတ္ေရးကို ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လုိၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားလုိပါသည္။

*************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

0 comments:

Post a Comment