Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၃.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ရွိသင့္သည္ထက္ပိုမိုအထင္ႀကီးေနၾကဟု HRW ကေျပာ

(1 February 2103 ရက္စြဲပါ UPI မွ HRW: Myanmar reform over-hyped ကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)

  1. ႐ိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာေဆြးေႏြးရန္ ထုိင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ျမန္မာသို႔သြားမည္

(Bangkok Post မွ 1 Feb 2013 ရက္စြဲပါ “ Suprapong to Myanmar on Rohingya ” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ရွိသင့္သည္ထက္ပိုမိုအထင္ႀကီးေနၾကဟု HRW ကေျပာ

(1 February 2103 ရက္စြဲပါ UPI မွ HRW: Myanmar reform over-hyped ကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)

ျမန္မာအစိုးရလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ျဖစ္ေနသည္ထက္ပို၍ အထင္ႀကီး ေနၾကေၾကာင္း Human Rights Watch က ေျပာပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခားအစုိးရမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ပါသည္။

“ႏိုင္ငံတကာမွ အထင္ႀကီးေနမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေထာက္အကူမျပဳဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ အေလးအနက္ထားရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးက်ဴးလြန္မႈမ်ားရွိေနသည့္ၾကားမွ အလ်င္အျမန္ခ်ီးမြမ္းေနၾကသည္။” ဟု HRW မွ အာရွေရးရာ ဒုတိယဒါ႐ိုက္တာ Phil Robertson က ဘန္ေကာက္တြင္ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဒီမိုကေရစီသည္ ေန႔ခ်င္း၊ ညခ်င္း ဖြ႕ံၿဖိဳးလာမည္မဟုတ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာပါသည္။

အစိုးရသည္ မၾကာေသးမီက ျပည္သူမ်ားစုေဝးခြင့္ ပိတ္ပင္ထားမႈကို ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အင္တာနက္တြင္ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ား က်န္ရွိေနသည္ကို စိုးရိမ္မႈရွိေနေသးေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေျပာပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိစၥႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို တာဝန္ယူရန္ ကိစၥမ်ားကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေရးကုိ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ၎၏မဟာမိတ္မ်ားက ေျပာၾကားသင့္ေၾကာင္း Robertson ကေျပာပါသည္။

“ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္မွာ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာင္မႈမ်ားကို ခက္ခက္ခဲခဲ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားရွိရာ ၎သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လမ္းမေခ်ာ္ေစဘဲ ျမႇင့္တင္ေပးသည္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။” ဟု ၎ကဆိုပါသည္။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

႐ိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာေဆြးေႏြးရန္ ထုိင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ျမန္မာသို႔သြားမည္

(Bangkok Post မွ 1 Feb 2013 ရက္စြဲပါ “ Suprapong to Myanmar on Rohingya ” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဆူပရာေပါင္တိုဗီခ်တ္ခ်ိဳင္ကူး သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာ တရားမဝင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားဝင္ေရာက္မႈ ျပႆနာ ႀကီးထြားလာျခင္းကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ယခုလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္လက ျမန္မာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ တိုးတက္မႈမရဟု အစီရင္ခံသူ ဝန္ႀကီး၏ လက္ေထာက္ ဂ်ဴလာေပါင္ႏြန္ဆရီခ်ိဳင္း၏ ခရီးစဥ္ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ယခုကဲ့သို႔ ဝန္ႀကီးသြားေရာက္ မည့္ ခရီးစဥ္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာ (သို႔) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ မည္သည့္ဘက္မွ ထြက္ခြာလာသည္ကို ေနျပည္ေတာ္က ေသခ်ာစီစစ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ဂ်ဴလာေပါင္ ကဆိုပါသည္။

ဝန္ႀကီး ဆူပရာေပါင္က “ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ ဇာတိႏွင့္အတူ ျပႆနာေျပလည္မႈကို အျမန္ဆံုးရရွိလိုေၾကာင္း၊ ၎ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၁၄၀၀ ခန္႔ကို ၆ လမွ်သာ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားသည္။

ထိုကိစၥကို ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ဆူပရာေပါင္ က စီစဥ္ထားသည္။

ဝန္ႀကီး ဆူပရာေပါင္သည္ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ အစၥလာမ္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) မွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သံတမန္ ၁၅ ဦးကုိ ဦးေဆာင္၍ ေဆာင္စရန္ ျပည္နယ္ရွိ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကေလးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ယာယီဒုကၡသည္ စခန္းကို ၾကာသာပေတးေန႔က သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။

ဆူပရာေပါင္က ဆက္လက္၍ “OIC အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြဆီက ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တာကေတာ့ ဒီ႐ီုဟင္ဂ်ာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူေတြကို ကူညီေပးဖို႔၊ သူတို႔ရဲ႕ ဇာတိႏိုင္ငံနဲ႔ ျပႆနာေျဖရွင္းရာမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြေနထိုင္တဲ့ ေဒသေတြ ဖြ႕ံၿဖိဳးေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို တရားမဝင္စီးဝင္လာတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မျမင္ခ်င္ပါဘူး။” ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးသည္ တရားမဝင္႐ိုဟင္ဂ်ာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ ဇာတိကို စီစစ္ရာတြင္ ကူညီေပးေစရန္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး UNHCR ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားသည့္ အျပင္ စံုစမ္းစီစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အရွိန္ျမႇင့္ ကူညီေပးပါရန္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္ ေအဂ်င္စီအား တိုက္တြန္းေနသည္ဟု သိရွိရသည္။        

**********************************************************

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment