Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဆုလဒ္မ်ား

(22 May 2013 ရက္စဲြပါ Jakarta Post ၏ ေခါင္းႀကီးပိုင္းျဖစ္သည့္ “Rewards for Myanmar သတင္းကို ဘာသာျပန္ ဆိုသည္။)

  1. အေမရိကန္ဆီးနိတ္ေခါင္းေဆာင္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူမႈ သက္တမ္းမတိုးရန္ေျပာၾကား

(22 may 2013 ရက္စဲြပါ UPI မွ U.S Senate Leader eases pressure on Myanmar သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)    

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ GDP သည္ ၆.၇၅% ထိတိုးတက္ႏိုင္ဟု IMF ေျပာ

(22 May 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ  IMF:Myanmar GDP to grow 6.75% ကုိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဆုလဒ္မ်ား

(22 May 2013 ရက္စဲြပါ Jakarta Post ၏ ေခါင္းႀကီးပိုင္းျဖစ္သည့္ “Rewards for Myanmar သတင္းကို ဘာသာျပန္ ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္  ႏိုင္ငံတကာ၏ ခ်ီးက်ဴးမႈရရွိခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ တနလာၤေန႔တြင္ အေမရိကန္အိမ္ျဖဴေတာ္၌ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား၏ ေႏြး ေထြးေသာ ႀကိဳဆိုမႈအား လက္ခံရရွိခဲ့သည္။

ယင္းခရီးစဥ္သည္လြန္ခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္သို႔လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ေသာ သမၼတအိုဘားမား၏ ခရီးစဥ္အား အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ေသာခရီးစဥ္လည္းျဖစ္ပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ယင္းဂုဏ္ျပဳမႈႏွင့္ထိုက္တန္ခဲ့ပါသည္။

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ကမာၻ႕အျပင္ဘက္တြင္လံုးဝအထီးက်န္ျဖစ္ေနခဲ့ေသာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္မာေသာမူဝါဒမ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္ကိုတံခါးဖြင့္ရန္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ကမာၻႀကီးကိုအံ့အားသင့္ဖြယ္ျဖစ္ေစ ခဲ့ပါသည္။

သူသည္ အတိုက္အခံပါတီမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိုလည္း လြတ္ေျမာက္ ေစခဲ့သည့္အျပင္ စာနယ္ဇင္းဆင္ဆာမ်ားကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္ ယခင္ကစိတ္ပင္မကူးခဲ့ ေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပည္တြင္းတိုင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ားအား ဖိႏွိပ္မႈ မ်ားႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ အာဏာအလဲြသံုးစားျပဳမႈမ်ားအပါအဝင္ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္က ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ား ကို တိုး၍ ရင္ဆိုင္ေနရသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လိုအပ္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

 သို႔ေသာ္လည္း တိုးတက္မႈမ်ားရွိေနသည္ကိုလဲ မည္သူျငင္းႏိုင္အံ့နည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ၁၉၉၈ ေမလ က Soeharto ၏ ၃၂ ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေအာင္ျမင္စြာ အဆံုးသတ္ေစခဲ့ဖူးသည့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိဖူးေသာေၾကာင့္  ယခုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္ဆိုင္ေနေသာ အေျခအေနကိုမ်ားစြာ ကိုယ္ခ်င္းစာနာ ႏုိင္ပါသည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစဥ္ကတည္းက ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ Sukarno ႏွင့္ Soeharto တို႔၏ ဖိႏွိပ္မႈ ကာလမ်ားအၿပီးတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ ခက္ခဲသည့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ၍ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

မ်ားျပားလွတဲ့စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ျဖတ္လမ္းနည္းမရွိသကဲ့သို႔ ႐ႈပ္ေထြးလွတဲ့ အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ား ကိုကုသရန္႐ိုးရွင္းေသာကုထံုးမ်ိဳးလည္းမရွိပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တိုးတက္မႈမ်ားသည္ အာဆီယံအတြက္ ေက်နယ္ဖြယ္ရာေကာင္းသည့္ အံ့အားသင့္စရာ မ်ားျဖစ္ေစပါ သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံဟာ ယခင္ကဆင္းရဲေသာ္ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ကအပယ္ခံအျဖစ္ဆက္ဆံခဲ့ၾကျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ေရးေသခ်ာေစရန္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အဖို႔ အတူ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ ရန္မွတစ္ပါး ေ႐ြးခ်ယ္စရာလမ္းမရွိပါ။

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အထူးသျဖင့္ အတိုက္အခံ၏ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ မလြယ္ကူလွေပ။  သူ႔ အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ အက်ပ္႐ိုက္ေစမည့္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကို ႀကံဳေတြ႕ရလိမ့္မည္ဟု  ေတြးထားခဲ့လိမ့္ မည္ဟု တြက္ဆရပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ သူ႔အား အတိုက္အခံဇာတ္ေကာင္တစ္ဦး အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳ ခံထားရေသာ အေနအထားကို အဆံုး႐ႈံးခံႏိုင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီလား။


အေမရိကန္ဆီးနိတ္ ေခါင္းေဆာင္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူမႈသက္တမ္း မတိုးရန္ ေျပာ ၾကား

(22 may 2013 ရက္စဲြပါ UPI မွ U.S Senate Leader eases pressure on Myanmar သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)      

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လံုေလာက္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအရ တိုးတက္မႈမ်ားရွိေနၿပီျဖစ္၍ စီးပြားေရးအရအေရးယူမႈ မ်ားကို ဆက္လက္သက္တမ္းတိုးရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း ဆီးနိတ္လူနည္းစုေခါင္းေဆာင္Mitch Mc Connell ကေျပာၾကားလိုက္ ပါသည္။

ယခုအပတ္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ Barack Obama သည္ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ ၎အေန ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အေရးပါေသာတိုးတက္မႈမ်ား ေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Mc Connell သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးအရ အေရးယူမႈဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအခါ ၎အေနျဖင့္ အဆိုပါကိစၥကို ေနာက္ထပ္ဖိအား ေပးေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ဟု ဆိုပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနနဲ႔ တုိင္ပင္ညွိႏႈိင္းမႈေတြအေပၚ အေျခခံၿပီးေတာ့ ဒီႏွစ္အေရးယူမႈ ေတြကို သက္တမ္းတိုးဖို႔ ႀကိဳးစားေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။” ဟု ၎က ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္၏ အေရးယူမႈအခ်ိဳ႕ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ လည္း ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ တုန္႔ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားကမူ အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ားအျပားကို ေရွ႕ဆံုးမွအားေပးသည့္အရာမွာ အေရးယူမႈဆိုသည့္ ဖိအားပင္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ တိုးတက္မႈမ်ား၏ ႏႈန္းကို မွီေအာင္မလိုက္ႏုိင္ေသး ေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာပါသည္။

Mc Connell ကေျပာၾကားရာတြင္ Obama အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သံလြင္ခက္ကမ္းခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ၊ ကြန္ဂရက္ အေနျဖင့္လည္း ထုိနည္းတူလုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


ျမန္မာ