Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Quote & Comment and News in brief
Document

Snapshot of the item below:
Quote & Comment and News in brief

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“တင္ဒါေအာင္ျမင္ၿပီး ေအာ္ပေရတာအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္မယ့္ ကုမၸဏီေတြအေနျဖင့္ အေျပာေကာင္းၿပီး တကယ္အလုပ္ မျဖစ္မွာ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း စိတ္ပူပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနကိုလည္း သူတို႔သိေအာင္ေျပာျပထားတယ္။  ဆက္သြယ္ ေရးနဲ႔ မဆိုင္တဲ့ ဥပေဒကလည္း မထြက္ေသးတာေၾကာင့္ထြက္လာမယ့္ ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာၿပီးေတာ့ လုပ္ရမယ္လို႔လည္း အသိေပးထားတယ္။ ေျပာတဲ့အတိုင္း ျဖစ္မလာရင္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ကို ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ေပးရမွာပါ”

၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႕ထုတ္  Messenger  ဂ်ာနယ္ အတြဲ ( ၄ ) အမွတ္ ( ၈) တြင္ ပါရွိေသာ “  လိုင္စင္ရ ေအာ္ပရတာမ်ား ကတိအတိုင္းမလုပ္ပါက ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည္” သတင္းမွ   ဆက္သြယ္ေရး၊  သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေသာင္းတင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား  ေကာက္ႏႈတ္ ခ်က္။


“တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲေတြက ေျပာတဲ့စကားကို ေအာက္ေျခကရွိတဲ့ အရာရွိေတြ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ မေဖာ္ဘူးဆိုရင္ တပ္မေတာ္အတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္ကလည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္က အသံုးမျပဳတဲ့ အပိုင္းကို ျပန္ေပးမယ္လို႔ ကတိကဝတ္ကို ေပးထားပါတယ္”

၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူွဆႏၵ ဂ်ာနယ္ အတြဲ ( ၁ ) အမွတ္ ( ၁၈ ) တြင္ ပါရွိေသာ “  ဒုကၡ ေရာက္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြကို ဒုကၡဆင္းရဲကေန လြတ္ကင္းေအာင္ တပ္မေတာ္က ျပန္ေပးသင့္”သတင္းမွ   တရားလႊတ္ ေတာ္ေရွ႕ေန ေရာပတ္ဆန္းေအာင္၏ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘာျဖစ္ေစခ်င္လဲဆိုရင္ ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြ ေပၚလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေတာင္သူလက္ထဲမွာလည္း ေငြျပတ္ ေနၿပီ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ၿပိဳင္တူေပၚလာတာျဖစ္လို႔ ေစ်းႏွိမ္ၿပီး ဝယ္တဲ့အေျခအေနရွိတက္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သင့္ေတာ္တဲ့ ေစ်းေလးမွန္မွန္ကန္ကန္ ရဖို႔လိုတယ္။ ဒါေလးဝိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရင္ ေတာ္ေတာ္ အက်ိဳးရွိမယ္”

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day Daily ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ အမွတ္ (၈၂ )တြင္ ပါရွိေသာ “  လယ္ယာ ထြက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းျဖင့္ မသတ္မွတ္ရန္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ အႀကံျပဳ” သတင္းမွ ျပည္ေထာင္စု ႀကံခိုင္ေရး ပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး ၏  ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ကုန္သည္စက္မႈအသင္းဆိုတာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္အတို႔ၿပီးရင္  ႏိုင္ငံမွာ အႀကီးဆံုးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လို႔ဆိုႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအဖြဲ႔အစည္း  ေရရွည္ရပ္တည္ဖို႔ဆိုရင္ အျမင္မတူတာေတြကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ လိုတယ္။ အျမင္မတူ တာက ျပႆနာ မဟုတ္ဘူး။ အျမင္မတူတာက ေျပာတဲ့အခါမွာ ပိုၿပီးပြင့္လင္းျမင္သာလာတယ္လို႔ပဲ ျမင္တယ္။ အျမင္မတူ တာကို ဝန္ႀကီးေတြရွိေနလို႔ တာဝန္မရွိဘူးလားလို႔ ေမးရင္မရသလို ေျပာလို႔လဲမရဘူး။ အခုအခ်ိန္မွာ ဝင္မစြက္ဖက္ခ်င္လို႔ လႊတ္ေပးထားတာ”

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္  The Yangon Times  ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ အတြဲ(၁) အမွတ္ (၆၅ ) တြင္ပါ ရွိေသာ  “ အစိုးရက ပုဂလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္္စြက္ဖက္သည္မွာ ေခတ္မရွိေတာ့ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဆို ”သတင္းမွ   ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

 


“အခုအေျခအေနအရဆိုရင္ေတာ့ ဒီ ၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကေန အခုအခ်ိန္အထိ အခုအေျခအေနဟာ အထိေရာက္ ဆံုးအေျခအေနပါပဲ။ ဒါေပမယ့္  လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လုပ္စရာ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ဒီျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၊ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔ ဒီႏွစ္ခုေပါင္းၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္္ျပရမည္။ လႊတ္ေတာ္က အစိုးရကိုေရာ အားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံျခားျခစားမႈ၊ ေငြအလြဲသံုးစားမႈ မရွိေအာင္ ဒါအမ်ားႀကီး လုပ္လို႔ရတယ္။  သူမ်ား ႏိုင္ငံမွာ အဲဒီလိုလုပ္ထားတာ ေလ့လာသမွ်နဲ႔ ေတြ႔ရတယ္။  ကိုယ္တိုင္ႏိုင္ငံျခား သြားၿပီးေတာ့ ေလ့လာေတာ့လည္း ဒါကိုေတြ႔ ရတယ္။  စာမွာဖတ္ၾကည့္တဲ့အခါ သူတို႔ရဲ လုပ္ပံုကိုင္ပံုကို ေလ့လာသိခြင့္ရတယ္။  အခုေလာေလာဆယ္မွာ ၆၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ ပိုင္းထက္ အေကာင္းဆံုးအေျခအေနရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနတဲ့ လုပ္နည္း၊ လုပ္ဟန္ကအစ ရာခိုင္ႏႈန္း မျပည့္ေသးဘူး။ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေတာင္ ရွိပါမလား ။ အဲဒီ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဘ႑ာေငြကို ျပည္သူအတြက္ ၊ ႏိုင္ငံအတြက္ အားလံုး ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ ဆိုၿပီးေတာ့ လုပ္ဖို႔အမ်ားႀကီး လိုေသးပါတယ္။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအပိုင္းမွာေတာင္ သြားၿပီးေတာ့ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါက ပုဂၢိဳလ္ အေနနဲ႔ ျမင္တာပါ။

၂၀၁၃  ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ The  Myanmar Post ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၅)  အမွတ္ (၂၈)တြင္ ပါရွိေသာ “  ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း၊ ေကာ္မတီ၊ မြန္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဗညား ေအာင္မိုး ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း”သတင္းမွ  အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိိုး၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ ခ်က္။


သတင္းတိုမ်ား

လက္ပံေတာင္းေတာင္အစီရင္ခံစာအတိုင္း ေကာ္မတီမွလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိ လႊတ္ေတာ္သို႔ျပန္လည္တင္ျပမည္

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ စီမံကိန္းအတြင္း ပုိလွ်ံေနေသာ ေျမဧက ေပါင္း ၉၀၂ ဧကကုိ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီက ေတာင္သူမ်ားကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ေဖာ္ျပခဲ့ ေသာ္လည္း ဧက ၅၀၀ ေက်ာ္ကုိ စုိက္ခင္းေျမအတြက္ဟု ဆိုကာ ျပန္လည္ သိမ္းယူသြားခဲ့သည့္ အတြက္ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာအတုိင္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက အဆုိရွင္တစ္ဦး အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ျပန္လည္အဆို တင္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။


ကုိရီးယားအေျခစုိက္ ေက်းရြာသစ္လႈပ္ရွားမႈစီမံကိန္း ထပ္မံေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကုိရီးယားႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ေက်းရြာသစ္လႈပ္ရွားမႈ စီမံကိန္းကုိ ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုိရီးယားအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ(KOICA)မွ Assistant Program Officer Ms.Edviges ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကိုရီးယား-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္း ပူးေပါင္း၍ ျပည္ တြင္းရွိ လွည္းကူးႏွင့္ သန္လ်င္ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တြင္ ေက်းရြားသစ္ လႈပ္ရွားမႈစီမံကိန္း (Saemaul Undong) SMU စံျပေက်းရြာ  စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းေျပာဆုိခႏႈန္းမ်ား မျဖစ္မေနေလွ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ဒု - ၀န္ႀကီးေျပာဆုိ

ယခု ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အတြင္း မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းေျပာဆုိခမ်ားကုိ မျဖစ္မေနေလွ်ာ့ခ်ေပး သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္၏ ေျပာၾကား ခ်က္အရ သိရွိရသည္။ အျခား ျပည္ပေအာ္ပေရတာမ်ားက မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း ေျပာဆုိခမ်ားကုိ လက္ရွိေျပာဆုိခ က်ပ္ ၅၀ ထက္ သက္သာသည့္ေစ်းႏႈန္း အတိအက် ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လုိက္သည့္အတြက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဖုန္းေျပာဆုိ ခမ်ားကုိ ယခုအခါ မျဖစ္မေန ေလွ်ာ့ခ် ေပးေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


 သတၳဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ႐ုရွားႏွင့္ အေနာက္ ကုမၸဏီမ်ားအား အဓိက ဦးစားေပးမည္