Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

CURRENT NEWS
Document

Snapshot of the item below:
CURRENT NEWS

ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သတင္းစဥ္

  1. တပ္သိမ္းလယ္ေျမဧက ၁၉၃၆၀ ေက်ာ္မူလပိုင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ေပးအပ္မည္
  2. ၿဗိတိန္က ယူရိုသန္း ၃၀ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေထာက္ပံ့မည္
  3. ထြက္ေပၚလာေတာ့မည့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရန္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္း ႀကီးၾကပ္မႈ ဌာနသစ္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္း မည္

 

တပ္သိမ္းလယ္ေျမဧက ၁၉၃၆၀ ေက်ာ္မူလပိုင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ေပးအပ္မည္

လက္ရွိတပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူထားသည့္ တပ္သိမ္းလယ္ေျမဧက ၁၈၃၆၀ ေက်ာ္ကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဝလြင္က ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔၌ က်င္းပ ခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေဝး ဆ႒မေျမာက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ တပ္မွသိမ္းယူခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမအက်ယ္အဝန္း ၅၁၅၀၆ ဒႆမ ၇၃ ဧကတြင္မူ တပ္၊ ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း ပါရွိေနၿပီး တပ္မေတာ္အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္မလြင္ကင္းသည့္အျပင္ အဆိုပါေျမေနရာမ်ားေပၚတြင္ တပ္အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္ လုပ္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းလယ္ယာေျမမ်ားကို တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပန္ေပးမည္မပာုတ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာ ၾကားသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လယ္သမားမ်ားထံမွ လယ္ေျမမ်ားသိမ္းယူရာတြင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအေၾကာင္းျပ၍ သိမ္းယူ ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္သည့္အတြက္ တစ္ဖက္တြင္ ေတာင္သူမ်ားအဆင္ေျပႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ဘဝအာမခံခ်က္ရရွိႏိုင္ေစရန္ လယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ကာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ တစ္ဖက္တြင္လည္း တပ္မေတာ္၏အနာဂါတ္လုပ္ငန္းမ်ား စီမံကိန္းမ်ား တပ္၏ ကာကြယ္ေရးတာဝန္မ်ားကို မထိခိုက္ေစရန္မွ်မွ်တတ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဝလြင္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေျမမ်ားျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးျခင္းသည္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းပာု ခံယူေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ အမႈတြဲမ်ားအတြက္လည္း ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ဦးထိပ္ ထား၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ေျမယာသိမ္းဆည္းခဲ့သည့္အတြက္ တိုင္ၾကားထားသည့္ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၄၈၈ ေစာင္ကို စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ေပးပို႔ထားၿပီး အဆိုပါတပ္မေတာ္မွ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ ရန္မွာ တိုင္ၾကားစာ ၉၈ ေစာင္ပါ ေျမဧက ၉၄၃၆ ဒႆမ ၀၉ အတြက္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တိုက္႐ိုက္လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔အထိ ေကာ္မရွင္မွေပးပို႔သည့္ အမႈတြဲေပါင္း ၆၅၅ မႈ ရွိၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာ အမႈတြဲေပါင္း ၃၈၂ မႈရွိၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ က်န္အမႈတြဲေပါင္း ၂၇၃ မႈျပန္လည္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လို အပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လယ္ယာေျမအမ်ားအျပားသိမ္းဆည္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ လယ္လုပ္သူေတာင္သူမ်ားမွာအခက္ အခဲအၾကပ္္အတည္းႏွင့္ ဘဝေနထိုင္စားေသာက္ရန္ ခက္ခဲလာသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားတြင္ လယ္ယာေျမ ျပန္ေပးေရး ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


ၿဗိတိန္က ယူရိုသန္း ၃၀ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေထာက္ပံ့မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ယူရိုသန္း ၃၀ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ၿဗိတိန္ ခရီးစဥ္အတြင္း ၿဗိတိန္အစိုးရက ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။ ယင္းေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးအပ္ေရးမ်ား၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးမ်ားအတြက္ သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး William Hague က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကခ်င္ေဒသရွိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အစားအစာ၊ ေရ၊ ရြက္ဖ်င္တဲမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ အညစ္အေၾကးစြန္႔ စနစ္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္အတြက္ ယူရို ၁၃ ဒႆမ ၅ သန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ပထမဆံုးျပဳလုပ္မည့္ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈအတြက္ ယူရို ၁၀ သန္း၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ယူရို ၅ ဒႆမ ၆၅ သန္း ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးကဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿဗိတိန္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေစရန္၊ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစရန္၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား မရွိေစရန္အတြက္ ယူရိုေလးသိန္းငါးေသာင္း ေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းက သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ပါရွိသည္။

ၿဗိတိန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Philip Hammond ကလည္းျမန္မာတပ္မေတာ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈရရွိလာေစေရးအတြက္ အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ အျပည့္အဝတာဝန္ယူႏိုင္ေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ၿဗိတိန္တပ္မေတာ္က ျမန္မာ့ တပ္မေတာfႏွင့္ စစ္ေရးအရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္ႏွင့္ ၾသစေတးလ် အစိုးရတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးႏွစ္သိန္းေက်ာ္ မူလတန္းပညာ တတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁ သန္း ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လအတြင္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသကဲ့သို႔ ၿဗိတိန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအဂ်င္စီက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီအျဖစ္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အထိ စတာလင္ေပါင္ ၁၈၇ သန္း ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေအဂ်င္စီ အႀကီးအကဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္စဥ္က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။


ထြက္ေပၚလာေတာ့မည့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ားအား စီ)