Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Q & C
Document

Snapshot of the item below:
Q & C

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား 

“၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ ကုိယ္စားမျပဳဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရားေတြ ျပည့္စုံမႈမရွိဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ႐ုိး႐ုိးေလးေျပာ ရမယ္ဆုိရင္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပင္ဆင္ပုံေပါ့ေနာ္။ စတာေတြနဲ႔ မျပည့္စုံ ဘူး။ ခုရွိေနတဲ့ အခင္းအက်င္းက အႏွစ္သာရ အစစ္အမွန္မဟုတ္ဘဲ ဆင္တူယုိးမွား အရာမွ်သာလွ်င္ ျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ အစစ္အမွန္မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ဆုိရသလဲဆုိရင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တစ္ခုကုိ မတည္ေဆာက္ခင္မွာ သူ႔ကုိ ခ်ဥ္းကပ္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံမူဝါဒေတြကုိ ၾကည့္ရင္ ဖက္ဒရယ္ကုိ မေတြ႕ရဘူး။ ၂ဝဝ၈ မွာ ပါတာ လမ္းညႊန္မႈ (၆) ခ်က္ပဲ ရွိတယ္။ ဖက္ဒရယ္ကုိ လုပ္မယ္။ လုပ္ဖုိ႔ဆႏၵရွိတယ္ ဆုိရင္ လမ္းညႊန္မႈထဲမွာ ကုိက ထည့္ထားရမွာ”

၂ဝ၁၃ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ Hot News ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၄) ၊ အမွတ္ (၁၅၆) တြင္ ပါရွိေသာ “၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ျပည့္စုံျခင္းမရွိဟု ပအုိဝ့္ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာေျပာ” သတင္းမွ ပအုိဝ့္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုပါတီေတြကုိ ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့သေဘာ ပါေနပါတယ္။ ပါတီဝင္တစ္ေယာက္က ျပ႒ာန္းထား တဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ က်ဴးလြန္ေနတာကုိ ပါတီကေန သူ႔ကုိ မထုတ္ပယ္ဘူးဆုိရင္ေတာင္ ပါတီကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိ႔ ရတယ္ဆိုတဲ့ အထိ တင္းက်ပ္ထားတယ္။ ဖ်က္ဆီးခ်င္တဲ့ လူေတြက သူတုိ႔မွာ အကြက္ေတြ ရွိလာမွာေပါ့။ သြယ္ဝိုက္တဲ့နည္းနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္လုိက္သလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္”

၂ဝ၁၃ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ Trade Times ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂) ၊ အမွတ္ (၇၃) တြင္ ပါရွိေသာ “ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေပးပုိ႔ခဲ့သည့္ သတိေပးစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီမ်ားၾကားတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိ” သတင္းမွ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ရန္ကုန္တုိင္း ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးမ်ဳိးခင္၏ ေျပာၾကားခ်က္ အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ကရင္ျပည္နယ္မွာ မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထုိက္တဲ့ ျပႆနာေတြ ပေပ်ာက္ၿပီး တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ယုံၾကည္မႈေတြရွိေအာင္ အျမင္မွန္ေအာင္ ရင္းႏွီးမႈရွိေအာင္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေလးစားမႈရွိေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္မူဝါဒနဲ႔ အညီ ခ်ီတက္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားတုိင္ပင္ၾကဖုိ႔ပါ”

၂၀၁၃ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ The Reporter News ဂ်ာနယ္ အမွတ္ (၃၆) တြင္ ပါရွိေသာ “ကရင္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေတာ့မည္” သတင္းမွ BGF နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အမွတ္ ၄ တပ္နယ္ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးမုတ္သုန္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“လာမယ့္ စက္တင္ဘာလထဲမွာ ျပည္နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး အသုံးစရိတ္ကုိ စတင္ ေရးဆြဲၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္က ၂ ဘီလီယံရတယ္၊ အခု ၁ဝ ဘီလီယံ ျဖစ္ရင္လည္း ျဖစ္မွာေပါ့၊ အဲဒါကုိ ျပည္နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရက နားလည္ဖုိ႔လုိပါတယ္၊ တစ္ခါတစ္ေလ က်ရင္ ေၾကာက္ေတာ့ေပါ့ေနာ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ၂ က်ပ္ ေတာင္းတယ္။ အခု ၁ဝ ေတာင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက စိတ္ဆုိးမလားဆုိတဲ့ အေတြးေတြကုိ ေဖ်ာက္ၾကပါ။ ကုိယ့္ေဒသခံ လူထုအက်ဳိးရွိဖုိ႔အတြက္ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အမွန္တကယ္ ကုန္က်ႏုိင္တဲ့ ေငြေၾကးကုိ တင္ျပေတာင္းခံတဲ့ ေနရာမွာ သမၼတႀကီး စိတ္ဆုိးတာ ကုိယ့္အလုပ္ မဟုတ္ဘူး။ ေတာင္းရမွာ ကုိယ့္အလုပ္လုိ႔ သေဘာထား။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ျပည္သူလူထုက အက်ဳိးရွိ တာေတြ လုပ္ခ်င္လုိ႔၊ အဲဒီေတာ့ စုိးရိမ္ေၾကာက္လန႔္ေနတဲ့ စိတ္ေတြ (Mind-set) ကုိ ေျပာင္းလုိက္စမ္းပါလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္”

၂၀၁၃ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ The First Weekly ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂) ၊ အမွတ္ (၉၅) တြင္ ပါရွိေသာ “ျပည္သူေတြ အမွန္တကယ္ လုိအပ္တယ္။ မႏွစ္ကထက္ တုိးေတာင္းရင္ သမၼတႀကီး စိတ္ဆုိးမလား ဆုိတဲ့ အေတြးကိုေလွ်ာ့၊ သမၼတ စိတ္ဆုိးတာ ကုိယ့္အလုပ္မဟုတ္ဘူး၊ ေတာင္းရမွာ ကုိယ့္အလုပ္၊ ဘတ္ဂ်က္ အသုံးစရိတ္ လုိအပ္ခ်က္ တင္ျပၾကဖုိ႔ သမၼတ႐ုံး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစုိးသိန္းတုိက္တြန္း&