Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Q & C
Document

Snapshot of the item below:
Q & C

 

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား 

“မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲ လက္နက္ကိုင္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ အခုအခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေ႐ြးဖို႔လိုအပ္ေနပါၿပီ။ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ႏိုင္ငံတကာဒီမိုကေရစီ ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ က်င္းပႏိုင္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာ သံုးသပ္ေရး လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ရင့္က်က္မႈျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ လယ္သမားမ်ား၏ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ အလုပ္သမားလူတန္းစားမ်ား၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ အခြင့္ေရးမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသားေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း ယင္းလူတန္းစားႏွစ္ရပ္အတြက္ ျပတ္သားေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္”

စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ အင္ပါယာေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနား တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သဘင္ ေဆာင္တြင္ က်င္းပ”သတင္းမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ၏ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တဲ့ေနရာမွာ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးထဲမွ မပါရင္ အျခားလူမ်ိဳးအုပ္စုအေနနဲ႔ ထပ္ေကာက္သြား မယ္။ ဒါက လူမ်ိဴးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေတြနဲ႔ မဆိုင္ဘူး။ စီမံကိန္းေတြလုပ္ဖို႔ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျဖစ္တယ္။ လူမ်ိဳးစုတစ္ခုကို ထည့္သြင္းဖို႔ဆိုတာ ခ်က္ခ်င္းမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ျပည္တြင္းမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကိုလည္း သံ႐ံုး က တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားသူ မဟုတ္ရင္ အျခားအုပ္စုတစ္ခုအေနနဲ႔ ေကာက္သြားမယ္”

စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတြင္ပါရွိေသာ “ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္အၾကာ သန္းေခါင္စာရင္း ျပန္လည္ေကာက္ခံမႈတြင္ လူမ်ိဳးစုတစ္စုအားထည့္သြင္းရန္မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဝန္ႀကီးဦးခင္ရီေျပာ” သတင္းမွ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဦးခင္ရီ၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 

“သမၼတဦးသိန္းစိန္က သူ သမၼတျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္သူ႕အသံကို နားေထာင္တယ္ဆိုၿပီး သူ႔ သက္တမ္းအတြင္း ရပ္ဆိုင္းခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူ႔ သက္တမ္းမွာတင္မဟုတ္ဘူး။ ရာသက္ပန္ ရပ္ဆိုင္းဖို႔အထိ ေတာင္းဆိုတာပါ”

စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ရာသက္ပန္ ရပ္ဆိုင္းရန္ ကခ်င္ပါတီေတာင္းဆို” သတင္းမွ ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာ္လားကမိဖန ၏ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 

“က်န္းမာေရးအာမခံ အမ်ိဳးအစားကိုလုပ္တဲ့အခါမွာ အမ်ိဳးအစားအခ်က္အလက္ေတြကို သုေတသနျပဳရမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အခ်က္အလက္ေတြရဖို႔ အခက္အခဲအနည္းငယ္ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့လူမႈစီးပြားေရး ယဥ္ေက်းမႈ ေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီအာမခံက လူတိုင္းဝယ္ႏိုင္တဲ့ပမာဏမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္စဥ္းစားရမယ္။ ဒီ အာမခံေပၚေပါက္လာဖို႔အတြက္ စာတမ္းဖတ္ပြဲေတြ၊ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”

စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven Journal အမွတ္ (၄၉) အတြဲ (၈) တြင္ ပါရွိေသာ “ျပည္သူမ်ား အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရးအာမခံကို ၂၀၁၅ မတိုင္မီေဆာင္႐ြက္မည္” သတင္းမွ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္း ၏ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 

“မီဒီယာဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူထုဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲေတာ့ တိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးစုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Channel ကို ဖြင့္ေပးလိုက္တာဟာ ျပန္ၾကားေပးရန္၊ ေဖ်ာ္ေျဖေပးရန္၊ ပညာေပးရန္ ဆိုတာေတြထက္ ပိုၿပီးေတာ့အေရးႀကီးတာက ဘာလဲဆိုေတာ့ အသိပညာဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္တယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ျဖန္႔ေဝေပးမႈဟာ တစ္တိုင္းျပည္လံုးမွာ အညီအမွ်ပ်႕ံႏွံသြားရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးတဲ့ အစီအစဥ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္”

စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ Envoy Journal အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၆) တြင္ပါရွိေသာ “တိုင္းရင္းသားမီဒီယာဖြ႕ံၿဖိဳး ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက အစိုးရဝါဒ ျဖန္႔ခ်ီေရးမျဖစ္ရန္လိုဟု သံုးသပ္” သတင္းမွ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment