Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (1)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၁)

(AFP မွ 21 Sept 2013 ရက္စြဲပါ “Hundreds Join Myanmar march to end ethnic conflicts” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(Shanghai Daily မွ 22 Sept 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar approves UNESCO's peace education project” သတင္း ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)


တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡအဆံုးသတ္ေရး ခ်ီတက္ပြဲတြင္ ျပည္သူရာဂဏန္းပါဝင္ဆင္ႏဲႊ

(AFP မွ 21 Sept 2013 ရက္စြဲပါ “Hundreds Join Myanmar march to end ethnic conflicts” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

မႏွစ္ကခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာအျပစ္ေပး ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္တြင္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္ရန္ ေတာင္းဆိုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ီတက္ပြဲတစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မ်ားက ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားကို စေနေန႔တြင္ ခ်ီးက်ဴးႀကိဳဆိုလိုက္ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ခ်ီတက္ပြဲတြင္ လူ ၃၀၀ ခန္႔ ပါဝင္ ဆင္ႏဲႊခဲ့ၾကရာ အမ်ားစုမွာ စစ္-ဆန္႔က်င္ေရးေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ အျပာေရာင္တီရွပ္မ်ား ဝတ္ဆင္ခဲ့ၾကၿပီး ယင္းခ်ီတက္ပြဲကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အနည္းငယ္သာ ေစာင့္ၾကပ္ခဲ့သည္။

ခ်ီတက္ပြဲခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားေသာ Generation Wave စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားသူ ကုိမိုးေသြး “အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕အသံကို နားေထာင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလို တာဝန္ရွိတာကို အခုမွစၿပီး အသိအမွတ္ျပဳလာ တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

မႏွစ္က စက္တင္ဘာလတြင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားကို အာခံ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္းျဖတ္ခ်ီတက္ပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပကာ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ အဆံုးသတ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

၎ခ်ီတက္ပြဲႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူ ၁၁ ဦးကို အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးခဲ့သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္ ကခ်င္အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုအားလံုးႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေတာင္းဆိုသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျဖတ္ခ်ီတက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ရာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္း ၆၀ ခန္႔မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ပါဝင္ခ်ီတက္ဆင္ႏဲႊခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအစိုးရသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အာဏာ ရရွိလာၿပီးေနာက္ပုိင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စု အေျမာက္အမ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိ ထားၿပီးျဖစ္ သည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ KIA ကခ်င္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ႏွင့္လည္း ကနဦး အႀကိဳသေဘာတူညီမႈမ်ား ေမလ တြင္ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း အျပန္အလွန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္စလံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ ထားၾကသည္။

တိုင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္မွ အာဏာပိုင္၏ မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ား လည္း ရွိေကာင္းရွိႏုိင္သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အကဲခတ္မ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။


 

UNESCO ၏ Peace Education စီမံကိန္းကို ျမန္မာခြင့္ျပဳ

(Shanghai Daily မွ 22 Sept 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar approves UNESO’s peace education project” သတင္း ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပားျခားနားျခင္းကို အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိေအာင္ စာသင္ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ အားေပးႏုိင္ မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ peace education ပညာေရးစနစ္ကို ျမွင့္တင္ရန္ ကတိျပဳထားျခင္းကို ထပ္မံအတည္ျပဳ သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္  UNESCO ၏ peace education စီမံကိန္းကို ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီ ဟု တနဂၤေႏြေန႔ တရားဝင္သတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယံအစိုးရ၏ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ သံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ ယင္းစီမံကိန္းကို UNESCO ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းအရ ပဋိပကၡေဘးသင့္စာသင္ေက်ာင္း ၄၀ မွ ဆရာ၊ဆရာမ ၃၅၀ ခန္႔ကို peace education စနစ္ေလ့က်င့္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထို႔အတြက္ ေက်ာင္းသား ၁၀,၀၀၀ ခန္႔ကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစလိမ့္မည္ဟု တရားဝင္္ သတင္)