Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (1)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (1)

-

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၁)

(27 Sept 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ Violence threatens Myanmar reform ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(Channel News Asia မွ 27 Sept 2013 ရက္စြဲပါ “Challenges facing Dawei project in Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္

(27 Sept 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ Violence threatens Myanmar reform ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အေနာက္တိုင္းႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမ်ားပါဝင္ေသာ အုပ္စုတစ္ခုက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ မႈအတြက္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားကို အားနည္းေစေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ပါသည္။

ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝး၏ အရန္ေဆြးေႏြးပြဲအျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား၏ ၾကာသာပ ေတးေန႔က အစည္းအေဝးအၿပီး ေက်ညာခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ေတာင္းဆိုထားေသာ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္မႈအပါအဝင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ တရားမွ်တမႈ မရွိျခင္းမ်ားအေပၚ အျမန္ဆံုးကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လူနည္းစုမြတ္ဆလင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဘာသာေရးအရ ရန္ပြဲမ်ားတြင္ ဆိုးဆိုး ႐ြား႐ြား ခံစားၾကရပါသည္။ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကလည္း ရပ္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကၿပီး၊ ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္းရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၾက သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဘန္ကီမြန္း ကေျပာၾကားရာတြင္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူမႈမ်ား ေသခ်ာေစေရးအတြက္ မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏုိင္ငံတကာက သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္း၏ လကၡဏာရပ္အေနျဖင့္ “ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ မိတ္ေဆြမ်ားအုပ္စု” အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တက္ေရာက္ရန္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဖိတ္ၾကားျခင္း ခံရပါသည္။


ထားဝယ္စီမံကိန္းရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား

(Channel News Asia မွ 27 Sept 2013 ရက္စြဲပါ “Challenges facing Dawei project in Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ဖက္ ကမ္း႐ိုးတန္းမွ ထားဝယ္အႀကီးစားစီမံကိန္းသည္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ဗဟိုခ်က္တို႔ကို တြဲဖက္ထားမည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ အေကာင္အထည္္ေဖာ္သူမ်ား ကတိျပဳထားသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏွစ္အေတာ္အတန္ၾကာလိမ့္ဦးမည္ဟု ဆန္းစစ္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေလတံခြန္အၿမီးပိုင္းဟုေခၚေသာ ေတာင္ပိုင္းရွိ ထားဝယ္စီမံကိန္းသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး စက္မႈဇုန္ထက္ ၁၀ ဆခန္႔ ႀကီးပါလိမ့္မည္။

ယင္လပ္အစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမည့္ Italian Thai ႏွင့္ Rogana ကုမၸဏီမ်ားက ထားဝယ္ကို ၎တို႔ အၿမဲတမ္းေတာင့္တေနေသာ အေနာက္ဖက္ကမ္း႐ိုးတမ္း စက္မႈဇုန္တစ္ခုျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထား ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ျဖစ္လာရန္ အခ်ိန္ယူရေပလိမ့္မည္။

အီတာလ်ံထိုင္းမွ စီမံကိန္း အင္ဂ်င္နီယာ ပီဆစ္ဂတ္မြန္ကို က “စီမံကိန္းပံုစံ (သို႔) မူေဘာင္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးတဲ့တိုင္ေအာင္ အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါကေတာ့ ထိုင္းနဲ႔ျမန္မာ အစိုးရေတြရဲ႕ တာဝန္ယူ မႈနဲ႔ ဆုိင္ပါတယ္။ သူတို႔က စီမံကိန္းရဲ႕ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေျပာင္းပစ္ႏုိင္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ထားဝယ္စီမံကိန္းရဲ႕ ကနဦးအစီအစဥ္အရ တည္ေဆာက္ေရးအဆင့္ တစ္ဆင့္စီ အတြက္ ငါးႏွစ္ၾကာမွာဆိုေတာ့ အဆင့္ ၃ ဆင့္စလံုး ၿပီးစီးဖို႔ ၁၅ ႏွစ္ၾကာမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အေဝးႀကီးဆက္သြားရဦးမည့္ ထားဝယ္စီမံကိန္း အိမ္မက္ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ကားလမ္းမ်ား သည္ အႀကီးစားေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ဝန္ကို ခံႏုိင္ဖို႔လိုပါသည္။

အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကမူ စီမံကိန္းသည္ လက္ရွိ phase zero အဆင့္၌သာ ရွိေသးသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္းၿပီးစီးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အရာရာသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွလာေသာ ကားလမ္းေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ ကနဦးအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံဖက္မွ လတ္တေလာ အေျပာင္းအလဲမ်ားက ထားဝယ္စီမံကိန္းသည္ ယခင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေနသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္မူ ထားဝယ္သည္သဘာဝကမ္းေျခႏွင့္ ပကတိမုတ္သုန္သစ္ေတာ အသြင္အျပင္အတိုင္း ရွိေနေသးသည္။

စီမံကိန္းဦးေဆာင္ ကန္ထ႐ိုက္တာ အီတာလ်ံထုိင္း ကုမၸဏီက ေကာ္ပိုရိတ္အဆင့္ လူမႈဆိုင္ရာတာဝန္ယူျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို စတင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

လူမႈဆိုင္ရာတာဝန္ယူျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေက်း႐ြာမ်ားကို ေဒသခံကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေစျခင္းမွသည္ သက္ေမြးပညာေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအထိ ပါဝင္သည္။

၎တို႔က ေျမေအာက္ေရႏွင့္ ေလထု၏ အရည္အေသြးကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမည္ဟု ကတိျပဳထား ေသာ္လည္း ကိစၥတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္မလာေသးပါ။

အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသခံမ်ားမွာ ထားဝယ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေနရာဖယ္ေပးၿပီးပါက ဘယ္မွာေနၾကမလဲ၊ ဘယ္လို လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကမလဲဟူေသာ မေရရာသည့္ အနာဂတ္ကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ၎တို႔ အမ်ားစုမွာ ေနအိမ္ (သို႔) လယ္ပိုင္မရွိေသာေၾကာင့္၊ ေလွ်ာ္ေၾကးရရန္ အႀကံဳးမဝင္ဟု သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေခတ္မီွစက္မႈဖြင့္ၿဖိဳးေသာႏုိင္ငံျဖစ္လာေအာင္ တံခါးဖြင့္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း တက္ညီ လက္ညီ ဖြင့္ၿဖိဳးလာသည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း အနည