Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (1)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၁)

(3 Oct 2013 ရက္စြဲပါ UPI မွ Myanmar’s oil progress continue ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(4 Oct 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ Thein Sein tours riot-torn Rakhine ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


မန္မာႏိုင္ငံမွ ေရနံထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္လ်က္ရွိ

(3 Oct 2013 ရက္စြဲပါ UPI မွ Myanmar’s oil progress continue ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

စကၤာပူအေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Interra Resources က ၎သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရနံ ေခ်ာင္းရွိ ေရနံေျမ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾကာသာပေတးေန႔ ကေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။

Interra ကေျပာၾကားရာတြင္ ၎သည္ ေရနံေခ်ာင္းရွိ ေရနံတြင္းအမွတ္ YNG 3258 အား တိုးတက္ထုတ္ယူ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ၿပီး ၎အတြက္ ၁၈ တြင္းေျမာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

Interra ကေျပာၾကားရာတြင္ ၎သည္ ေရနံေခ်ာင္းရွိ ေရနံတြင္းအမွတ္ YNG 3258 ၌ ၎၏ မူလရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လက္ရွိထုတ္ယူေနေသာ တြင္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္မႈ အရွိန္ျမွင့္တင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ အဆိုပါ တြင္းအား စမ္းသပ္ခဲ့စဥ္က တစ္ရက္လွ်င္ စည္ေပါင္း ၆၀ ႏႈန္းရွိသျဖင့္ ေရနံ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ တြင္း အျဖစ္ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ကုမၸဏီသည္ YNG 3258 ကိုဇူလိုင္လတြင္ စတင္တူးေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ တြင္း သည္ ေအာက္တြင္ရွိမည့္ ေရနံပမာဏ အားအလာမ်ားအတြက္ အခ်က္ျပသမႈမရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္စြမ္းအင္ စီမံေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရနံစိမ္းထုတ္လုပ္ မႈသည္ အနည္းဆံုးပမာဏတြင္ ရွိေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္းတုိးတက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆီတင္သြင္းရေသာ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။

လံႈေဆာ္ေသာ အုပ္စုမ်ားကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ စိုးရိမ္ရမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပး ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ အဆိုပါ အေရးယူမႈမ်ားသည္ ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို အားေပးေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

Earth Right International က ဗုဒၶဟူးေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ  ၎၏ေက်ညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားရာ၌ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တြဲလ်က္ရွိေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စြန္႔စားရ မည့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို စိစစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ကမူ အဆိုပါကိစၥမ်ားအေပၚ တာဝန္မယူ လိုေၾကာင္း ျငင္းဆိုၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။


အဓိက႐ုဏ္းဒဏ္ခံ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ဦးသိန္းစိန္သြားေရာက္

(4 Oct 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ Thein Sein tours riot-torn Rakhine ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၾကာသာပေတးေန႔က မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈ ဒဏ္ခံရေသာ အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ လူအုပ္ႀကီးသည္ ေနအိမ္ မ်ားကို မီး႐ိႈ႕ခဲ့ၾကၿပီး၊ ရဲမ်ားက ေျခာက္လွန္႔သည့္အေနျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရက္အနည္းငယ္တင္းမာမႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ အဂၤါေန႔က ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ပြား ခဲ့ရာ ေျခာက္ဦး အထိေသဆံုးခဲ့ၿပီး အားလံုးမြတ္ဆလင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လူေျခာက္ဦးအားဖမ္းဆီး ထားေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆုိပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ သံတဲြၿမိဳ႕၌ ေဒသခံမ်ား၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ္လည္း ေဝးလံ၍ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ႐ြာမ်ားသို႔မူ သြားေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

သမၼတႀကီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း အဓိက႐ုဏ္းမ်ားသည္ ဗုဒၶဟူးေန႔ညေနက အရွိန္ျပန္ျမင့္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက AFP သို႔ေျပာပါသည္။

“အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ ရဲက ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ” ဟု ၎က ေျပာပါသည္။ သံတဲြ ၿမိဳ႕ျပင္တြင္ ၿမိဳ႕ခံမြတ္ဆလင္မ်ားပိုင္ေသာ အိမ္ႏွစ္လံုးမီး႐ႈိ႕ခံခဲ့ရရာ မည္သူမွ်ဒဏ္ရာရျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ သံုးဘီးဆရာႏွင့္ မြတ္ဆလင္တစ္ဦးတို႔ စကားအေျခအတင္ျဖစ္ျခင္းမွ စတင္ျဖစ္ ပြား ခဲ့ရာ၊ အဆိုပါ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္၏ အိမ္မွာမီး႐ိႈ႕ခံရၿပီး၊ ၎ကိုလည္း သံတဲြရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ ပါသည္။

ၾကာသာပေတးေန႔က အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ လူ ၈၀၀ ခန္႔ရွိေသာ ဗုဒၶဘာသာလူအုပ္ႀကီးက သံတြဲၿမိဳ႕အျပင္မွ ႐ြာမ်ားကို မီး႐ႈိ႕ၾကရာ မြတ္ဆလင္မိသားမ်ားမွာ ေတာထဲသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရပါသည္။

အဓိက႐ုဏ္းအတြင္း အသက္ ၉၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ အဘြားအိုတစ္ဦးမွာ ဓါးထိုးခံရ၍ ေသဆံုးခဲ့ပါ သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ယခင္ကတည္းက ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ အဓိက႐ုဏ္း က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ အတူပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရကမူျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းကလည္း လူမ်ိဳးေရးအရ အျငင္းပြားမႈဒဏ္ခံရေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနာက္ဆံုး အျဖစ္အပ်က္ေၾကာင္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈ မ်ားတိုးလာရေၾကာင္း ေဖာ္ျပလာၾကပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကုလသမဂၢကလည္း ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္မႈအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊ ပဋိပကၡမ်ား ရပ္တန္႔ေရးႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို တရားဥပေဒ ျဖင့္အေရးယူေရးကို အျမန္ေဆာင္႐ြက္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။


 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment