Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (1)

Snapshot of the item below:
International Media (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

(31 Oct 2013 BBC News China media Tiananmen crash ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(AFP မွ  1 Nov 2013 “Myanmar Military allowed to form political party” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


တိန္အင္ပင္ရင္ျပင္ကားတိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္မီဒီယာမ်ား ေဖာ္ျပခ်က္

(31 Oct 2013 BBC News China media Tiananmen crash ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

Tiananmen ရင္ျပင္တြင္ ျပင္းထန္ေသာ ယာဥ္တုိက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားက “ျပင္းထန္ေသာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈ” အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကၿပီး အစိုးရအားထိုသို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

Beijing ၏ အေစာင့္အၾကပ္မ်ား ႀကီးစြာခ်ထားေသာ နယ္ေျမတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ လူ ငါးဦးေသဆံုးၿပီး (၃၈) ဦးဒဏ္ရာရရွိပါသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု သံသယရွိသူငါးဦးကိုလည္း ရဲက ဖမ္းဆီးထိန္း သိမ္းထားပါသည္။

ကားအတြင္းတြင္ေသဆံုးသြားေသာ လူသံုးဦးမွာ မၿငိမ္သက္ေသာ အေနာက္ပုိင္းေဒသ Xinjing မွ မြတ္ဆလင္ Ulghur လူနည္းစုမွ ျဖစ္ပံုရပါသည္။

တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ Xinjing မွ ျပင္းထန္ေသာ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားအတြက္ ျပည္ပမွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ား ကိုအျပစ္ပံုခ်ေလ့ရွိပါသည္။ ျပည္ပေရာက္ Ulghur အုပ္စုမ်ား ကေျပာၾကား ရာတြင္မူ Beijing ၏ သနားညွာတာမႈမရွိအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈကို ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေစ သည္ဟုဆိုပါသည္။

Xinhua သတင္းေအဂ်င္စီက ေျပာၾကားရာတြင္ ၎မွာ ျပင္းထန္ေသာအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ၿပီး စနစ္တက်စီစဥ္ထားျခင္းဟု ဆိုပါသည္။

Beijing Times က မွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္က အၾကမ္းဖက္ဝါဒသည္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္း အဝိုင္းအတြက္ ေခါင္းေထာင္ထလာေသာ အႀကီးဆံုးစိန္ေခၚမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ တ႐ုတ္ အေနျဖင့္လည္း တိုင္းရင္း သားခြဲထြက္ေရး အင္အားစုမ်ား ျပင္းထန္ေသာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ားထံမွ အႏုတ္လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားခံစားရပါသည္။

အၾကမ္းဖက္ဝါဒသည္ ေခတ္ၿပိဳင္တ႐ုတ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ “ကင္ဘာ အဖုအက်ိတ္” ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ကင္ဆာကို အျမစ္ျဖတ္ရန္ မိမိတို႔၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးယႏၱရားကို ဦးေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ၎ကျဖည့္စြက္ ေျပာပါသည္။

Beijing News ကလည္း ထိုအျမင္အတိုင္းပင္ “အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္ေသာ မ&#