Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (1)

Snapshot of the item below:
International Media (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

ျမန္မာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ ဆင္းရဲဒုကၡခံကာ ေစာင့္ဆုိင္းေနသူမ်ား

(longlobaltrends.com မွ 30 Nov 2013 ရက္စြဲပါ Burma: Camp fatigue as IDPs wait for Myanmar ceasefire ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ အမ်ားစု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာအစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ား ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အၾကားျပဳလုပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္လ်က္ ရွိပါသည္။ ၎တုိ႔၏ လတ္တေလာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး အခ်ိန္တုိအတြင္း ၿပီးဆုံးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း ထြက္ေျပ&#