Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

(The Manila Times မွ 4 Dec 2013 ရက္စြဲပါ “Aquino Myanmar Leader to discuss mutual concerns in Mamacanacy”  သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(Xinhua သတင္းဌာနမွ 4 Nov 2013 ရက္စြဲပါ Philippines, Myanmar to ink deals on trade, agriculture ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)


ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ျမန္မာေခါင္းေဆာင္တို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ိဳးတူကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကမည္

(The Manila Times မွ 4 Dec 2013 ရက္စြဲပါ “Aquino Myanmar Leader to discuss mutual concerns in Mamacanacy”  သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

သမၼတ ဘီနစ္ႏို အကီြႏို (၃) သည္ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစည္းအေဝးက်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

ဗုဒဟူးေန႔မြန္းလဲြပိုင္းတြင္ မနီလာသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဂ်ိဳေဆးရီေဇာ္ ဗိမာန္တြင္ ပန္းေခြခ် အေလးျပဳဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္မႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး စြမ္းအင္၊ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး၊ အခ်က္ အလက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး စေသာ က႑မ်ား အပါအဝင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ိဳးတူကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မည္ဟု သမၼတ၏ ျပန္ၾကားေရးအတြင္းဝန္ ဟာမီနီယို ကိုလိုမာ ဂ်ဴနီယာ က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထုိး ၾကမည္ဟု ဆိုသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းကုိယ္စားလွယ္ မ်ားကလည္း စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဆက္ဆံမႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးၾကလိမ့္မည္ဟု သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္လူမႈဖူလံုေရး ဌာနတို႔ကလည္း ဗီဆီရာငလွ်င္ႏွင့္ ယိုလန္ဒါတုိင္ဖြန္း ေဘးသင့္သူမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားဖလွယ္ ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ရွားရွားပါးပါး လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ကို သမၼတအကီြႏိုက ႏုိင္ငံေတာ္ ဂုဏ္ျပဳေန႔လည္စာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံရန္လည္း စီစဥ္ထားသည္။

ျမန္မာသမၼတသည္ ေလာ့စ္ဘာႏုိရွိ ႏုိင္ငံတကာ ဆန္စပါးသုေတသန အင္စတီက်ဴးသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ မည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းေဘးသင့္ေဒသမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈမည္ဟု သိရွိရသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ (သို႔) စစ္အစိုးရလက္ထက္ ကတည္းကပင္ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားဖက္မွ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံလုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အခြင့္အေရးမလဲေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာ ျပည္သူ မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။


          ျမန္မာႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရး ထုိ္းမည္

(Xinhua သတင္းဌာနမွ 4 Nov 2013 ရက္စြဲပါ Philippines, Myanmar to ink deals on trade, agriculture ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိ္င္ငံတုိ႔ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္တစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထုိ္း ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကီးတန္း အစိုးရ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္သမၼတ ဘန္နီဂုိအာကြီႏုိ တုိ႔အၾကား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီမႈဆုိင္ရာ လက္မွတ္ ေရးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ရွိရာတြင္ အထက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပုိင္သမၼတ႐ုံးမွ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ Herminio Coloma Jr ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးတုိ႔သည္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ဆုိင္ရာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ သာမန္ ပတ္စပုိ႔ကုိင္ေဆာင္သူမ်ား အတြက္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ အစရွိသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာ တူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔သည္လည္း စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဆက္ဆံမႈတုိးခ်ဲ႕ေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Coloma ကေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ သေဘာတူညီလက္မွတ္ေရးထုိးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္း ဟုိင္ယန္မုန္တုိင္းဒဏ္ ခံစားခဲ့ၾကရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္ ဖိလစ္ပုိင္လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၌ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ မတုိင္မီအထိ ေနထုိင္လည္ပတ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment