Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

(The Hindu Business Line မွ 9 Dec 2013 ရက္စဲြပါ “Japan Launches initiative to export postal system to Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

(Bernama News မွ 9 Dec 2013 ရက္စြဲပါ “Central banks of Cambodia, Laos, Myanmar & Vietnam to share experiences with MAS” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ စာတိုက္စနစ္ တင္ပို႔ကူညီေရး စီမံခ်က္ကို ဂ်ပန္စတင္

(The Hindu Business Line မွ 9 Dec 2013 ရက္စဲြပါ “Japan Launches initiative to export postal system to Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ၎၏ ျမန္ဆန္၊ ထိေရာက္၊ တိက်ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာတိုက္စနစ္ ေခတ္မွီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္မႈကို စတင္လ်က္ရွိသည္။

ယခု ေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားႏွင့္  ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အျခားတိုင္းျပည္ မ်ား- အထူးသျဖင့္ အာရွတိုက္မွ ဖြင့္ၿဖိဳးဆဲတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ တင္ပို႔ရန္ ရည္႐ြယ္ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘး ၏ စီးပြားေရးျပန္လည္ထူမတ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏွင့္ျမန္မာ တို႔သည္ လုပ္ငန္းအဆင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို သံုးႀကိမ္ျပဳလုပ္ၿပီး သြားေသာ္ျငားလည္း စာတိုက္ သေကၤတမ်ား ေရးသားးျခင္းကို လူထုက သံုးပင္မသံုးေတာ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဂ်ပန္စတိုင္ စာတိုက္ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးရန္အတြက္ အခ်ိန္အမ်ားႀကီး ယူရလိမ့္မည္ဟု ဂ်ပန္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေျမာက္ပိုင္းကေန ေတာင္ပိုင္းကို စာနဲ႔ပါဆယ္ပစၥည္းေတြေရာက္ဖို႔ အခ်ိန္တစ္ပတ္ေလာက္ ၾကာပါတယ္” ဟု စီမံခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ဂ်ပန္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူ မာဆာတိုရွီ ကာဝါႏို က ေျပာၾကားသည္။

“ဒါေပမယ့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စာတိုက္ကပို႔တဲ့ ပစၥည္းေတြ မၾကာခဏေပ်ာက္တက္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ကေတာ့ ပံုႀကီးခ်ဲ႕တာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးပိုၿပီး ဖြ႕ံၿဖိဳးလာေတာ့မယ္ ဆိုတာကို အားလံုးသိၾကပါ တယ္။ ဒီေတာ့ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျပဳဖို႔ ပိုေကာင္းတဲ့ စာတိုက္စနစ္ေတြ မရွိမျဖအပ္လာမယ္ဆိုတာ အေသ အခ်ာပါပဲ”

“ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ စာတိုက္စနစ္ဟာ စာတိုက္ကပို႔တဲ့ ပစၥည္းအားလံုးရဲ႕ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏွစ္ရက္အတြင္း အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ပို႔သူေရာ၊ လက္ခံသူေရာ၊ ႏုိင္ငံတြင္း ဘယ္ေနရာမွာပဲ ရွိရွိ၊ ကိစၥမရွိပါဘူး” ဟုကာဝါႏို ကေျပာၾကား သည္။

ေမလက က်င္းပခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံစာတိုက္လုပ္ငန္း ေဆြးေႏြးပြဲအဝန္းအဝိုင္းတြင္ တိုက်ိဳစာတိုက္ကို ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈစဥ္ ဂ်ပန္လုပ္သားမ်ားက ပစၥည္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စီစဥ္၍ ေဖာက္သည္မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းေကာင္းေပးေနျခင္းကို ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္ဟိန္း အလြန္သေဘာက် သြားပံုရသည္ဟု သိရွိရ သည္။

စက္တင္ဘာလတြင္ ဦးျမတ္ဟိန္းႏွင့္ ဂ်ပန္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ယိုရွီတာကာရွင္ဒို တို႔ ထပ္မံေတြ႕ဆံုကာ ၂၀၁၄ တြင္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းစတင္မည့္ ကတိကဝတ္ကို အတည္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ သည္လည္း၊ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံႏွင့္ အလားတူ စာတိုက္လုပ္ငန္း အကူအညီေပးေရး သေဘာတူညီမႈရရွိေသာ ဒုတိယေျမာက္ တိုင္းျပည္ ျဖစ္လာခဲ့ သည္။

ဂ်ပန္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ စာတိုက္မူဝါဒ ဌာနခြဲ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ ဒါ႐ိုက္တာ ကာဝါႏို က ေဒသခံ လုပ္သားမ်ားအား ဂ်ပန္ပံု စာတိုက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးနည္းကို သင္ၾကားျပသရသည့္ အခက္အခဲမွာ ၎အစိုးရိမ္ဆံုး ကိစၥ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။


ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ CLMV ဗဟိုဘဏ္မ်ား စင္ကာပူ MAS ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳဖလွယ္ၾကမည္

(Bernama News မွ 9 Dec 2013 ရက္စြဲပါ “Central banks of Cambodia, Laos, Myanmar & Vietnam to share experiences with MAS” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

လာမည့္ သံုးရက္အတြင္း ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ (CLMV) ႏိုင္ငံတို႔၏ ဗဟိုဘဏ္မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူ ၂၄ ဦးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ဘ႑ာေရစီမံကိုင္တြယ္မႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ဖလွယ္ရန္အတြက္ စင္ကာပူ ေငြေၾကးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ MAS သို႔ လာေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ လာေရာက္မႈသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးမ)