Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

ျမန္မာကို အေနာက္အုပ္စုမကူႏိုင္ဟု တ႐ုတ္က ဆိုေပမယ့္ ဘယ္ၿပိဳင္ဖက္ကို ေၾကာက္သင့္သလဲ

(International Business Times မွ 18 Dec 2013 ရက္စြဲပါ “ China says West can’t afford to help Myanmar, But which rival should it be fear ? သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆင္းရဲတြင္းမွ ဆြဲတင္ရန္ ကူညီႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က ေျပာၾကားေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ၾသဇာလႊမ္းမႈ ေနရာေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္က စိုးရိမ္ရမည့္ သူမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အာေဘာ္ Global Times သတင္းစာက “ ဝါ႐ွင္တန္သည္ တ႐ုတ္ - ျမန္မာ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈ ထိခိုက္ေအာင္ ခ်က္ႀကိဳးျဖတ္ရန္အတြက္ ေမႊေႏွာက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားလိမ့္မည္” ဟု ထိုးႏွက္ေရးသားထားေၾကာင္း ဧရာဝတီ သတင္းဌာနက အဂၤါေန႔က ေဖာ္ျပသည္။

“မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ရင္ခြင္သို႔ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ခုိဝင္မည့္ အလား အလာမရွိေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးျပႆနာရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေနာက္အုပ္စု ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စီးပြားေရး အကူအညီ မ်ားမ်ားစားစားေပးရန္ မတက္ႏိုင္ၾကေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပတ္ဝန္းက်င္ မေကာင္း သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန မတည္ၿငိမ္သည့္ ေနရာမ်ိဳးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားက မလိုလား ေၾကာင္း” တ႐ုတ္ Global Times သတင္းေဆာင္းပါးက ဆုိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၁ တြင္အရပ္ဖက္အစိုးရ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ ယခင္က သံေခ်းကိုက္ေအာင္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ေသာ တံခါးကို ဖြင့္၍ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံလာခဲ့ရာ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဆင္းရဲ မြဲေတေသာ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ ၎ကပိုမိုအျမတ္ထြက္ေသာ သတၱဳတြင္းမ်ားႏွင့္ အျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနမႈအတြက္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထပ္ကာထပ္ကာ ေဝဖန္ျပစ္တင္ခံေနရပါသည္။

ထိုအေတာအတြင္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားစြာပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ စက္မႈ စီးပြားအေျခခံအေဆာက္အဦးစနစ္ တိုးတက္လာေအာင္ ကူညီရန္အတြက္ ေခ်းေငြမ်ား ထပ္ကာထပ္ကာ ေပးခဲ့ သည္။ ယခင္ျပန္ဆပ္ရန္ က်န္ေသာ ေၾကြးေဟာင္းမ်ားကို ေလွ်ာ္ပစ္ခဲ့သည့္အျပင္ ယခုလအတြင္း မၾကာေသးမွီက ေခ်းေငြသစ္ ေဒၚလာသန္း ၅၈၀ ကူညီႏိုင္မည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘး အစိုးရလက္ထက္တြင္ အရင္ကကူညီထားေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၄၅ ဘီလီယံ အျပင္ ယခုေနာက္ဆံုးကတိျပဳလိုက္သည့္ ေခ်းေငြသည္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားစီးပြားေရးအကူအညီျဖစ္ေအာင္ တြန္းအားေပး လိမ့္ မည္ဟု ဂ်ပန္ Kyodo သတင္းဌာနက ဆိုပါသည္။

ထို႔အျပင္ တရုတ္အပါအဝင္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾက ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္ကို ျမႇႈင့္တင္ေပးရန္အတြက္ က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အျခားက႑ မ်ားကိုလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘးက အကူအညီေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ဂ်ပန္သတင္း ဌာနက ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ဂ်ပန္အပါအဝင္ အျခားႏုိင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚၾသဇာေညာင္းျခင္း ကိစၥမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ျပည္ကို လိုက္မီွႏိုင္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္အတန္ၾကာေပ လိမ့္ဦးမည္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကလက္ခံရရွိထားေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄၄ ဘီလီယံတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ေဒၚလာ ၁၄.၁၉ သန္း (သို႔) ၀.၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ နံပါတ္ (၁၁)ေနရာတြင္ ေရာက္ေနၿပီး၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကမူ ေဒၚလာ ၂၄၃ သန္းျဖင့္ ဂ်ပန္၏ ေနာက္သို႔ပင္ ေရာက္ေနသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကမူ “ ျမန္မာအာဏာပုိင္ေတြဟာ တ႐ုတ္ရဲ႕ရင္ခြင္ကို လံုးလံုးလ်ား လ်ား ခိုဝင္ဖို႔ အရင္အစိုးရလက္ထက္ ကတည္းက အစီစဥ္မရွိပါဘူး။ တရုတ္ရဲ႕ ေျခာက္လံုး၊ လွန္႔လံုးေတြကို ေၾကာက္ခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ျပတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥကို ျပည္သူေတြ စိုးရိမ္စရာမလိုပါဘူး။ အေျခအေနအရ ကၽြံဝင္သြားခဲ့တဲ့ အ႐ႈပ္အေထြး ေတြကိုေတာ့ ရွင္းဖို႔လိုတာေပါ့” ဟုမွတ္ခ်က္ေပးေျပာၾကားသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment