Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏အျခားေသာတုိးတက္မႈတစ္ခု

(Aljazeera မွ 1 Jan 2014 ရက္စြဲပါ The Other China Boom ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

အာရွအင္အားႀကီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံတြင္ လူငယ္မ်ား၏ သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခုိကူးမႈ မွာ အဆမတန္ ႀကီးထြားလာလ်က္ ရွိသလုိအိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း ယင္း မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ထုတ္လုပ္ရာ ဓာတ္ခြဲခန္းႀကီးပမာ ျဖစ္လာေတာ့သည္။

အာရွေဒသ၏ ဖုံးကြယ္ေနေသာ ေဒါင့္တစ္ေနရာ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မတူကြဲျပားျခားနားမႈ ကုိယ္စီရွိၾကၿပီး ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံ တုိးတုိက္မိၾကသည့္ေနရာတြင္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေစမည့္ ေမွာင္ခုိေရာင္းဝယ္  ေဖာက္ကားမႈႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိပါသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေငြေၾကးထားစရာ မရွိေလာက္ေအာင္ ခ်မ္းသာၿပီး ပါတီပြဲႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားကုိ အထူး ခုံမင္သူ မ်ားသည္ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးမ်ားအေပၚ မွီခုိအားထားမႈ အလြန္မ်ားျပားလာရာ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မီသာအဖက္တမင္း ထုတ္လုပ္ရာ ဓာတ္ခြဲခန္းႀကီးတစ္ခု ျပန္ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ထုိ႔အတူ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ အျခားမူးယစ္ ေဆးဝါးေၾကာင့္ နာမည္ဆုိးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ေရႊႀတိဂံေဒသ၏ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက မူးယစ္ေဆးဝါး ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္လာေအာင္ တြန္းပုိ႔ေနသကဲ့သုိ႔ ရွိေပသည္။

အာရွေဒသ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ပမာဏအတုိင္းအတာမွာ အံ့မခန္းပင္ ျဖစ္သည္။ မီသာအဖက္တမင္း Ice သုိ႔မဟုတ္ မီသာအဖက္တမင္း ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား ၾကားျဖတ္ ဖမ္းဆီးရမႈမွာ တန္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ ရွိလာသည္။ သုိ႔ေသာ္ အာဏာပုိင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေမွာင္ခုိ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈျပဳသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိသာ ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ရာ အလြန္အႏၱရာယ္ ႀကီးမားလွသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားမွာ ဆက္လက္ႀကီးထြားေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ဘိန္းျဖဴႏွင့္ အျခားေသာ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးဝါးမ်ားမွာ လြတ္လပ္မႈ ရရွိလာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ ထြက္ေပၚလာၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္းမွ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသည့္ အေလ့အထနည္းပါးေသာ ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွလြန္လွ်င္ ယင္းဘိန္းျဖဴႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားမွာ အေနာက္ႏုိင္ငံရွိ ေစ်းကြက္မ်ားထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈျပဳလုပ္ရာ ေနရာေဒသသုိ႔ သတင္းေထာက္ Stephen McDonell က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တ႐ုတ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္း ပါရွိသည္။ Stephen McDonell သည္ အလြယ္တကူ စိမ့္ဝင္ႏုိင္ေသာ နယ္စပ္ေဒသရွိ မူးယစ္ေမွာင္ခုိကူးမႈကုိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ ယင္းေဒသသုိ႔ ဝင္ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ မီသာအဖက္တမင္း ေဆးဝါးမ်ား စတင္သုံးစြဲမႈ၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈျပဳရာ ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ဦးတည္သြားခဲ့သည္။ အဆုိပါ မူးယစ္ေဆးဝါး မ်ားသည္ ယင္းနယ္စပ္ ၿမိဳ႕ေလးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ရွန္ဟုိင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားဆီသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။

ယင္းၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ ယခင္မ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ မတူေသာ လူငယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ပါတီႏွင့္ ပြဲလမ္းသဘင္ တြင္ေပ်ာ္ေမြ႕ၾကေသာ လူငယ္မ်ားက မီသာအဖက္တမင္း Ice ကဲ့သုိ႔ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးဝါးမ်ားကုိ အပန္းေျဖေဆး တစ္လက္အျဖစ္ အသုံးျပဳၾကရာ မူးယစ္ေဆးဝါး ေစ်းကြက္မွာ အဆမတန္ႀကီးထြား လာေတာ့သည္။

သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္တစ္ရပ္အရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါး စြဲသူဦးေရမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၇၀၀၀၀ ခန္႔ရွိရာမွ ယမန္ႏွစ္တြင္ ၂ သန္းနီးပါးအထိ ရွိလာသည္။ ပုံမွန္မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ ဦးေရမွာ ၁၂ သန္းခန္႔ရွိသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မူးယစ္ေမွာင္ခုိကူးသူမ်ား အတြက္ ဧရာမေစ်းကြက္ႀကီး တစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္လာရသည္။ ထုိ႔ထက္ပုိ၍ ေျပာရလွ်င္ ဤအတုိင္းသာ ဆက္သြားမည္ဆုိပါက တ႐ုတ္အာဏာပုိင္မ်ားအတြက္ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ခ်ိန္ကုိက္ဗုံးႀကီးတစ္ခု မလြဲမေသြ ျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ မူးယစ္ႏွိမ္နင္းေရ&