Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Q & C

Snapshot of the item below:
Q & C

 

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“စာနယ္ဇင္းကိစၥေတြကို သမၼတဖြဲ႕ေပးထားတဲ့ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီနဲ႔ပဲ ေျဖရွင္းရမွာ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့့္ ေပးတယ္ေျပာၿပီး အစိုးရပိုင္းနဲ႔ တစ္ခုခုထိမိတာေတြက်ေတာ့ ဒီလိုျပည္ထဲေရးကတိုက္ရိုက္ေျဖရွင္းေတာ့ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိပါးေန သလိုေပ့ါ။ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကလည္း မရွိေသးပါဘူး”

ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ လူထုပံုရိပ္ ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၅) တြင္ပါရွိေသာ “စာနယ္ဇင္းအေပၚ ျပည္ထဲေရး တုိက္ရိုက္ ကိုင္တြယ္မႈ မီဒီယာမ်ားလက္မခံ” သတင္းမွ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ေက်ာ္ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ေတြ အခန္းလိုက္ေဆြးေႏြးၿပီးရင္ ေကာ္မတီမွာ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝးျပန္ ထုိင္မယ္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို တင္ျပရမွာေပါ့။ အဲဒါဆိုရင္ ကိုယ္ေလ့လာတ့ဲအခ်က္ေတြတင္မက အျခားအဖြဲ႕ေတြက အခ်က္အားလံုးပါ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးသား ျဖစ္သြားမယ္”

ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ Popular News Journal တြင္ ပါရွိေသာ “ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး တင္ျပ ခ်က္ေပါင္း သံုးသိန္းေက်ာ္အား အဖြဲ႕ ၅ ဖြဲ႕ ခဲြကာ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ သံုးသပ္မည္” သတင္းမွ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ လႊတ္ေတာ္  ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္ျမင့္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ႏိုင္ငံေတာ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ကို အရင္တုန္းက အစုိးရက လုပ္မွပဲျဖစ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ အခုေတာ့ အစိုးရ နဲ႔အတူ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ သန္း ၆၀ ျပည္သူေတြပါဝင္မွ ဒီမိုကေရစီ သြားတဲ့အခါ မွာ ေကာင္းမြန္လာမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ မ်ားမ်ားေလး ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေတြ႕ဆံုဖို႔ လိုပါတယ္။ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အားေတြကို အားကိုးတယ္၊ တုိင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္လာမွာ ျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ကလည္း လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္တယ္”

ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ တြင္ပါရွိေသာ “အာဆီယံေက်းလက္ေဒသ ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ဖိုရမ္အတြက္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ သြားမည္” သတင္းမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္ အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 

“ဆိုလိုတာက ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လက္ေတြ႕မွာ မေတြ႕ရဘူး။ ဆရာaတြအတြက္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မေတြ႕ရဘူး။ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြေတာ့ လုပ္ေနတာရွိေပမယ့္ ျပည္သူလူထုပါဝင္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး”

ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ေရႊႏိုင္ငံသစ္ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ တြင္ပါရွိေသာ “အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပညာေရးစနစ္ အက်ိဳးရွိတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြ မေတြ႕ရေသးဘူး” သတင္းမွ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပညာေရးကြန္ရက္မွ ဥကၠဌ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ဘားအံ့ေဆြးေႏြးပြဲကေန တစ္ျပည္လံုးအတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါ တယ္။ တစ္ကယ္လို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမယ့္ အာမခံခ်က္ရွိရမယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို ျပန္မသြားႏုိင္တဲ့ အာမခံခ်က္ရွိရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တာဝန္ရွိတဲ့ တကယ္အာမခံႏုိင္တဲ့ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြ ပါဝင္ၿပီးေတာ့ လက္မွတ္ထိုးရမယ္”

ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ Daily Eleven ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္လာႏိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနဟု KNU ေျပာၾကား” သတင္းမွ ပဒိုေစာကြယ္ထူး ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment