Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (1)

Snapshot of the item below:
International media (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

(20 Jan 2014 ရက္စြဲပါ VOA News မွ Gabrielle Paluch ေရးသားေသာ Reports of religious violence in remote part of Burma draw concern ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

(ETN မွ 20 Jan 2014 ရက္စြဲပါ “Silk Air launches Singapore Mandalay flight” သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

(The Korea Herald မွ 20 Jan 2014 ရက္စြဲပါ  “Korea, Myanmar to boost agriculture cooperation” သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)


ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဝးလံေသာေဒသမွ ဘာသာေရးအရ အၾကမ္းဖက္မႈသတင္းမ်ား စိုးရိမ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစ

(20 Jan 2014 ရက္စြဲပါ VOA News မွ Gabrielle Paluch ေရးသားေသာ Reports of religious violence in remote part of Burma draw concern ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

ျမန္မာႏို္င္ငံမွ မၿငိမ္သက္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မူဆလင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအသိုင္းအဝိုင္းၾကား ရန္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အနည္းဆံုး လူ ၃ ဦးေသဆံုးေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခားအစိုးရမ်ားက ေဝးလံေသာေဒသမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရကမူ အဆိုပါအၾကမ္းဖက္မႈ မျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ နံနက္က ေမာင္းေတာျမိဳ႕အနီး ဒူးခ်ီးယားတန္းေက်းရြာတြင္ ျဖစ္ပြားသည္ဟု သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပေသာ ကိစၥရပ္တြင္ ပါဝင္သည့္ တိုက္ခိုက္ခံရသူမ်ား၏ အမည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လွ်က္ ရွိပါသည္။

အျဖစ္အပ်က္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ရြာသားမ်ားထဲမွ လဒ္ေငြေတာင္းသည္ဟု ယူဆရေသာ ရဲအရာရွိတစ္ဦး ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းမွ စတင္သည္ဟု ယံုၾကည္ရပါသည္။ ထိုကိစၥေၾကာင့္ ရြာခံမ်ားမွာ လက္တုန္႔ျပန္ခံရျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အာဏာပိုင္မ်ားကမူ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လံုးဝမရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Jen Psaki ကမူ ၎ တို႔စီစစ္ခ်က္မ်ားအရ အလြန္တရာ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“အခ်ိဳ႕အသတ္ခံရတယ္။ အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရတယ္။ တစ္ေယာက္ေပ်ာက္ေနတယ္။ ေနအိမ္ေတြ ဖ်က္ဆီး ခံရၿပီး လုယက္ခံရလို႔ အရပ္သား ရာနဲ႕ခ်ီၿပီး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရတယ္လို႔ သတင္းေတြ ၾကားရတာ ဝမ္းနည္းပါတယ္။ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔အင္အားဟာ အင္အားအလြန္အကၽြံသံုးတယ္လို႔ ၾကားရတာ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ရပါတယ္” ဟု Psake ကေျပာပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားလွ်က္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဝးလံေသာ ေဒသမွ အခ်ိဳ႕မူဆလင္အမ်ားစု ေနထိုင္ေသာ ေက်းရြာမ်ားကို လံုျခံဳေရးတင္းၾကပ္ထားေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကို အတည္ျပဳရန္ ခက္ခဲပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔သည္ အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေဒသတြင္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိရာ ၎တို႔က ေျပာၾကားရာ၌ ေသနတ္ထိမွန္သူတစ္ဦးအပါအဝင္ အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရသူႏွစ္ဦးကို ေဆးကုသေပးခဲ့ရေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အဆိုပါအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ Peter-Paul de Groote ကေျပာၾကားရာတြင္ အဆိုပါ အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ေဆးခန္း၌ ထူးထူးျခားျခား လူနာနည္းသြားသည္ကိုေတြ႔ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုျဖစ္ေသာ Fortify Rights မွ Malthew Smith သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ သတင္းေပးပို႔မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ရွိရာ ၎က အခ်က္အလက္မ်ားကို အတည္ျပဳရန္ ခက္ခဲသည္ဆိုေသာ္လည္း  အစိုးရ၏ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေထာက္ျပရမည့္ အခ်က္မ်ားရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

“အစိုးရက တိုင္းျပည္မွာ လုပ္ေနတဲ့ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဇာတ္ေၾကာင္းမွာ ဒီအျဖစ္ဆိုးေတြကို ထည့္ေျပာခ်င္ပံု မရဘူး။ အခုတိုင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ မူဆလင္ေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္ေနတာေတြဟာ အစိုးရေျပာေနတဲ့ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ညီညြတ္မႈ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရက အၾကမ္းဖက္မႈေတြ မျဖစ္ပါဘူးလို႔ မ်က္စိပိတ္ျငင္းေနတာ ျဖစ္မွာပါ”ဟု Smith က ေျပာပါသည္။