Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (1)

Snapshot of the item below:
International media (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးကာ ေဒၚလာ သုံးဘီလီယံသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ ျမန္မာေမွ်ာ္မွန္း

(Channel News Asia မွ 27 Jan 2014 ရက္စြဲပါ “Myanmar aims to increase foreign direct investment by 10% to US $ 3 b” သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုႏွစ္ ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ကုိ ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံ သို႔ေရာက္ေအာင္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမွင့္ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းပါေပသည္။

ထုိ႔သုိ႔ ျမွင့္တင္ရာတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တုိ႔ကုိ ပစ္မွတ္ထားသည္ဟု သမၼတစီးပြားေရး အႀကံေပး ဦးေဇာ္ဦးကဆုိပါသည္။

ႏုိင္ငံဖြံၿဖဳိးေရးအတြက္ အစုိးရက ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေသာ့ခ်က္က႑တစ္ခုျဖစ္သည့္ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုပ္သားအင္အား ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ပါဝင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။

ထုိအျပင္ အနာဂါတ္ တုိင္းျပည္ဖြင့္ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္ ေဒါက္တုိင္ျဖစ္သည့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား (SME) က႑သည္လည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေဝစုကုိ လက္ခံရရွိလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ေဒါက္တာတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံဟာ သယံဇာတၾကြယ္ဝတဲ့တုိင္းျပည္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ သဘာဝ သယံဇာတေတြကုိ ထုတ္ယူဖုိ႔ စိတ္ဝင္စားတဲ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေျမာက္အမ်ားကုိ ေသခ်ာေပါက္ လက္ခံရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သယံဇာတထုတ္ယူတဲ့ က႑ကုိ စီးဝင္လာတဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကုိ စီမံသုံးစြဲရာမွာ အမ်ားႀကီးဂရုစုိက္ သတိထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္သားအေျချပဳထုတ္လုပ္မႈ ဖြံၿဖဳိးလာေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္မယ့္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းက႑ထဲကုိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ပုိဝင္လာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ျမွင့္တင္အားေပး ခ်င္တာပါ။ ဒါကေတာ့ေရရွည္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးဆက္တုိက္ႀကီးထြားလာေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္တြန္းေပးႏုိင္မယ့္ အခ်က္တစ္ခုေပါ႔” ဟု၎ကေျပာဆုိသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစဥ္အလာသည္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကုိ မွီရန္ အေဝးႀကီးလုိေသးေသာ္လည္း စီးပြားေရးအသားေပး ဥပေဒသစ္မ်ားႏွွင့္ ဘ႑ာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဒီတုိင္းျပည္မွာ သယံဇာတေတြကေတာ့ အဆင္သင့္ပဲ။ ဒီေတာ့ မူဝါဒ မွန္မွန္ကန္ကန္ ခ်မွတ္ဖုိ႔နဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ ဘ႑ာေရး ဇယားပုံစံ အမ်ဳိးအစားကုိ အားေပးဖုိ႔ကိစၥပဲက်န္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးေတြကုိ အကူအညီေပးႏုိင္ေအာင္ ျပည္တြင္းနဲ႔ျပည္ပ ရင္းျမစ္ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲခုိင္းဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆ ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ ဆက္ရွိေနမည္ဆုိပါက လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ ေရာက္ေနၿပီဟု အေကာင္း႐ႈျမင္ၾကသည္။

Oxford Business Group မွ ျမန္မာေရးရာ အယ္ဒီတာပိုးဆိုင္ရာမန္ေနဂ်ာ မုိက္ကယ္ နက္စတစ္က “ျမန္မာ ႏုိင္ငံဟာ ဒီလမ္းေၾကာင္းေပၚကေန ေခ်ာ္ေတာေငါ့ၿပီး ျပည္လွည့္လာဖုိ႔ဆုိတာ အလွမ္းေဝးလြန္းသြားၿပီလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ၂၀၁၄ အတြက္ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒ ေနရာကုိ တာဝန္ယူတဲ့ကိစၥဟာ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈဆုိေပမယ့္ တုိင္းျပည္အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အခြင့္အလမ္းကုိလည္း ေပးေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေငြေဖာင္းပြမႈဟာ အဓိက ကိစၥတစ္ခုပါ။ အလုပ္လက္မဲႏႈန္းကလည္း အဓိကျပႆနာတစ္ခုပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ အခြန္ေကာက္ခံ တဲ့ေနရာမွာ အစုိးရက ပုိၿပီးထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္လာတာမ်ဳိးကုိ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ခ်င္ပါတယ္” ဟု သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။

Myanmar Pinnack Financial မွ မန္ေနဂ်င္း ဒါရုိက္တာ ဦးေက်ာ္မ်ဳိးထြန္းကလည္း ေအာက္ပါအတုိင္း အႀကံျပဳေျပာဆုိသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးက အေသးစားနဲ႔အလတ္စား လုပ္ငန္းပုိင္ရွင္ေတြကုိ အသိပညာေပးမယ့္ ပညာေပး အစီအစဥ္ေတြ ျပဳလုပ္ေပးသင့္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းေတြဖြင့္ဖုိ႔အတြက္ လက္ရွိေကာလိပ္ေတြ၊ တကၠသုိလ္ ေနရာေတြကုိ အသုံးျပဳလုိ႔ရပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ညပုိင္းသင္တန္းေတြ ဖြင့္ေပးဖုိ႔လုိပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ဒီလုိညေနပုိင္းသင္တန္