Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (1)

Snapshot of the item below:
International media (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လက္နက္အေရာင္းအဝယ္ပိတ္ပင္မႈကို အီးယူသက္တမ္းတိုးမည္

( HIS Jane Defence weekly မွ 30 Jan 2014 ရက္စြဲပါ “ EU to extend Myanmar arms embargo” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ဥေရာပသမဂၢ အီးယူက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ လက္နက္အေရာင္းအဝယ္ ပိတ္ပင္မႈကို သက္တမ္းေစ့သြား ၿပီးေနာက္တြင္ ဆက္လက္သက္တမ္းတိုးရန္ အလားအလာရွိေၾကာင္း တိက်ေသခ်ာေသာ အသိေပးမႈတစ္ခုျပဳလုပ္လုိက္ ပါသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ အာဏာရွင္စနစ္ကို မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ အရပ္ဖက္အစိုးရ လက္ထက္ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီစဥ္မ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ယခင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ sanctions မ်ားကို ၂၀၁၃ ဧၿပီလတြင္ အီးယူက ႐ုတ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လက္နက္အေရာင္းအဝယ္ တားျမစ္ေသာ arms embargo ကိုဆက္လက္ထားရွိကာ ၂၀၁၄ ဧၿပီ ၃၀ အထိ သက္တမ္း တိုးခဲ့သည္။

အီးယူႏိုင္ငံျခားေရးရာႏွင့္ လံုၿခံဳေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မင္းႀကီးႏွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သူ ကက္သရင္း အက္ရွ္တန္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက “ အီးယူသည္ Myanmar embargo ကို အခ်ိန္မေရြး ႐ုတ္သိမ္းခြင့္ ရွိေသာ္ျငားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ား က်န္ရွိေန ဆဲျဖစ္သည္” ဟု HIS Jane ကာကြယ္ေရးအပတ္စဥ္သတင္းသို႔ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အီးယူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လက္နက္အေရာင္းအဝယ္ပိတ္ပင္ျခင္းကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းႏွင့္ ၁၉၉၆ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ၎ပိတ္ပင္မႈတြင္ လက္နက္မ်ား၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား၊ စစ္ဖက္သံုးကိရိယာပစၥည္းမ်ား အႀကံဳးဝင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ လက္နက္၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အႀကံဳးဝင္ေအာင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခုခ်မွတ္ကာ Myanmar arms embargo ကိုသက္တမ္းတုိးလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႕ရာတြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရ (သို႔) ျမန္မာစစ္ဖက္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံ၏ ပတ္ပတ္လည္ ေတာင္တန္းေဒသ မ်ားတြင္ အေရအတြက္ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ရံဖန္ရံခါျဖစ္ပြားတက္ေသာ နယ္စပ္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ စစ္အင္အားျပရန္လိုအပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ တို႔ထံမွ စစ္လက္နက္မ်ားဝယ္ယူခဲ့သည့္အျပင္ ၎ကဲ့သို႔ပင္ လက္နက္ကုန္သြယ္မႈပိတ္ပင္ခံထားရသည့္ ေျမာက္ကိုရီး ယား ႏိုင္ငံမွ လက္နက္မ်ားကိုလည္း တိတ္တဆိတ္ ဝယ္ယူကာ စစ္အင္အားကို ျဖည့္တင္းခဲ့သည္။

တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုကို ႏွစ္ေပါင္းႏွစƟ