Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

RFA news, 4th January 2010

ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအီ၏ အငယ္ဆံုးသား ျဖစ္သူ ကင္ဂ်ဳံအန္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံ၏ အခြင့္အာဏာ ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ယခု တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မၾကာမီ ဖခင္၏ အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ဆံရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု အားေပး မွန္းဆမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ယံုၾကည္ရေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ပိတ္ဆို႔ထားေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ကင္ မိသားစု၏ တတိယမ်ဳိးဆက္ အေမြ ဆက္ခံသူ အျဖစ္ ၎၏ အေနအထားကို ျပသရန္အတြက္ ဇန္နဝါရီ       (၈) ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကင္ဂ်ဳံအန္း၏ ေမြးေန႔ကို အဓိက အခမ္းအနား တစ္ခုအျဖစ္ က်င္းပလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း အမည္မေဖၚလိုေသာ သတင္းရပ္ကြက္မွ ေျပာၾကားပါသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ပုလိပ္အဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ကင္ဂ်ဳံအန္းက ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ေျမာက္ကိုရီးယား အလုပ္သမား ပါတီ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းရပ္ကြက္မွ သိရွိရပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး ဌာနသည္ ျပည္တြင္း ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ငန္း၊ တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခား ျပည္ပ သူလ်ဳိလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ကာ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းျခင္း ျဖစ္သည္။

မွန္းဆမႈမ်ား တိုးပြားလာျခင္း

၂၀၀၈ ၾသဂုတ္လတြင္ အသက္ (၆၇) ႏွစ္ရွိ လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာေပါက္၍ ေလျဖတ္ေသာ ေဝဒနာ ခံစားရခ်ိန္မွစ၍ အထက္ပါ မွန္းဆမႈမ်ား တိုးပြားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္ဂ်ဳံအီးတြင္ မိသားစု (၂) စု႐ွိ၍  သား (၃) ေယာက္ ေပါက္ဖြားသည္ဟု ျပည္ပ ေလ့လာေရးသမားမ်ားက ဆိုပါသည္။

လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအီးသည္လည္း ယခင္က ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဝူေဒါင္ခ်ဴးႏွင့္အတူ ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ ခဲ့ပါသည္။

ကင္ဂ်ဳံအီး၏ တတိယသား ျဖစ္သူ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ၿပံဳးယမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ ေတေဆာင္ရပ္ကြက္ရွိ ေအမီဆန္ အစိုးရ အေဆာက္အဦးတြင္ ရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးဌာန၏ ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ ကင္ဂ်ဳံအီးတို႔ သားအဖ ၂၀၀၉ မတ္လတြင္ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့သည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား မီဒီယာ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

လတ္တေလာတြင္ ဥကၠဌ ကင္ဂ်ဳံအီး၏ တရားဝင္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ၎၏သား ကင္ဂ်ဳံအန္းလည္း လုိက္ပါလာေလ့ ရွိသည္ဟု တ႐ုတ္ အေျခစိုက္ သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာၾကားပါသည္။

အာဏာအေမြ လႊဲေျပာင္း ဆက္ခံေရး အေျခခံ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္မႈမွာ ၿပီးစီးသေလာက္ ရွိေနၿပီဟုလည္း သိရပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းက ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ မီး႐ူးမီးပန္း ပစ္လႊတ္ရန္ ယမ္းမႈန္႔ အေျမာက္အျမား တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီ (၈) ရက္ ကင္ဂ်ဳံအန္း၏ ေမြးေန႔ အခမ္းအနားအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ပံုရသည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။

၂၀၁၀ တြင္ ကင္ဂ်ဳံအန္းအား ဖခင္၏ အ႐ိုက္အရာ ဆက္ခံသူအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး အာဏာရ အလုပ္သမားပါတီ၏ (၆၅) ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားမ်ားကိုလည္း က်င္းပလိမ့္မည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယား အေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ နန္းတက္လု ဆဲဆဲ ကင္ဂ်ဳံအန္းကို ပါတီ ေကဒါ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တရားဝင္ ေၾကညာရန္အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ အလုပ္သမားပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၀ တြင္ ေခၚယူ က်င္းပဖြယ္ ရွိသည္ဟု ေဆဂၽြန္း တကၠသိုလ္မွ ေလ့လာသူ ဂၽြန္ဆန္းဂ်င္က ေျပာၾကားပါသည္။

လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအီးအား ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က အလုပ္သမားပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ နည္းတူ ယခု ၂၀၁၀ တြင္ ကင္ဂ်ဳံအန္းကို ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိေၾကာင္း မွန္းဆလ်က္ ရွိၿပီး အဆိုပါ ေနရာသည္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး ရာထူးပင္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုမူ ကင္ဂ်ဳံအီးက ဆက္လက္ တာဝန္ယူ ေဆြးေႏြးဖြယ္ ရွိသည္ဟုလည္း ဂၽြန္ဆန္းဂ်င္က ေျပာၾကားပါသည္။

မေရရာေသာ အေနအထား

တတိယ မ်ဳိးဆက္အျဖစ္ အာဏာ ဆက္ခံဖြယ္ ရွိသည့္ ကင္ဂ်ဳံအန္း၏ အေနအထားသည္ ၎၏ဖခင္ အာဏာ ဆက္ခံစဥ္ကကဲ့သို႔ ေသခ်ာမႈ သိပ္မရွိဟု မွန္းဆေနၾကေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား အေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုပါသည္။

၎၏ မိခင္ ကိုေယာင္ဟီးမွာ ဂ်ပန္ ဇာတိ ကိုရီးယားလူမ်ဳိး ျဖစ္၍ ကင္ဂ်ဳံအီးႏွင့္ တရားဝင္ လက္ထပ္ခဲ့ျခင္း မရွိဟု ဝါရွင္တန္ Woodrow Wilson International Center မွ James Person ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။

ကိုေယာင္ဟီးသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ တရားဝင္ မိဖုရား အဆင့္အတန္း ရရွိျခင္း မရွိပါ။ သူမသည္ ကင္ဂ်ဳံအီး၏ တရားမဝင္ ဇနီးမယားသာ ျဖစ္သည္ဟု Person က မွတ္ခ်က္ေပး ထားပါသည္။

0 comments:

Post a Comment