Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

AFP, 7th February 2010

တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ထိပ္တန္း တာဝန္႐ွိ ပုဂၢဳိလ္သည္ တနဂၤေႏြေန႔က ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပန္လည္ တက္ေရာက္ရန္ ၿပံဳးယမ္း အေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ား ႀကီးထြားလာေနသည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္း႒ာနက ထုတ္ျပန္ပါသည္။

တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ႒ာနမွဴး ဝမ္က်ားေ႐ႊ၏ ခရီးစဥ္သည္ ကုလသမဂၢ အႀကီးအကဲ ဘန္ကီမြန္း၏ ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံေရး အၾကံေပး Lynn Pascoe ၿပံဳးယမ္းသို႔ မေရာက္႐ွိမီ ရက္ပိုင္း အလိုတြင္ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု လတ္တေလာ ခရီးစဥ္မ်ား မတိုင္မီတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက အေမရိကန္ သာသနာျပဳကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ၎သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ရန္ ေရခဲေနေသာ နယ္ျခားျမစ္ကို တ႐ုတ္ျပည္ဖက္ျခမ္းမွ တဆင့္ ျဖတ္ကူး ဝင္ေရာက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ခရစ္စမတ္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံရသူ ျဖစ္သည္။

တရားဝင္ Korean Central News Agency သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ 'ဝမ္' သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီမွ ၎ႏွင့္ အဆင့္တူ ေခါင္းေဆာင္ ကင္ယံုအီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ အစဥ္အလာ မပ်က္ ရင္းႏွီးမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအျပင္ အျပန္အလွန္ စိုးရိမ္ ပူပန္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။

' ဝမ္ ' သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအီးႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကပင္ စ၍ လက္ခံ က်င္းပခဲ့ေသာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပန္လည္ စတင္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည့္ သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္ ထံမွ ေပးစာကို ေပးအပ္လိမ့္မည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား သတင္း႒ာနက ေျပာၾကားပါသည္။

ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္ ႏွင့္ ႐ု႐ွားတို႔ ပါဝင္ေသာ ရပ္ဆိုင္းေနသည့္ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပန္လည္ စတင္ရန္ အေရးယူခံ ေျမာက္ကိုရီးယား  အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈမ်ား ပိုမို တိုးပြားလာပါသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ဒံုးပ်ံႏွင့္ ႏ်ဴကလီယား စမ္းသပ္မႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢက ျပင္းထန္သည့္ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလတြင္ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ၿပံဳးယမ္းက ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္ က်င္းပေရးကို မူဝါဒအားျဖင့္ လက္ခံသည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားက ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေရးကို အေမရိကန္က သေဘာတူရန္ ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂ ခု ကို ေတာင္းဆိုထားပါသည္။

၁၉၅၀ - ၅၃  ကိုရီးယား စစ္ပြဲသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စစ္မက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ႐ွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း အခ်က္သည္ အေမရိကန္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ဟန္႕တားရန္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ဆီသို႔ ဦးတည္ေစခဲ့သည္ ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားက ေစာဒက တက္ခဲ့ပါသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အာေဘာ္ျဖစ္ေသာ ႐ုိးဒြန္းဆင္မန္ သတင္းစာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေရး အတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက သေဘာတူရန္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ထပ္မံ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္သည္ မေတာ္တဆ စစ္ေရး ပဋိပကၡကို တားဆီးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အစားထိုးရန္ ရဲရင့္ ျပတ္သား၍ တာဝန္ယူမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေမရိကန္က ခ်မွတ္ရမည္ဟု ႐ုိဒြန္း သတင္းစာက တိုက္တြန္း ေျပာၾကားပါသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အဆိုပါ ကမ္းလွမ္းမႈကို အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားက ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ပထမဦးစြာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ျပန္လည္ တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ၂၀၀၅ တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၀၇ တြင္ တစ္ႀကိမ္ ကတိျပဳထားေသာ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပန္လည္ အတည္ျပဳရန္ ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံအား တိုက္တြန္းထားပါသည္။

ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ၿပံဳးယမ္းသို႕ မသြားမွီ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ႐ုိေျမာင္ဟြန္း အပါအဝင္ တာဝန္႐ွိ ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ အရင္ ေတြ႕ဆံုရန္ ဆိုးလ္သို႔ စေနေန႔တြင္ ေရာက္႐ွိခဲ့ပါသည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံေရး အၾကံေပး Lynn Pescoe သည္ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ မွ ၁၂ တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ လာေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ႏ်ဴကလီးယား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိက က်ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ႐ွိလာပါက ကုလသမဂၢမွ အေရးယူမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖြယ္ ႐ွိပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ သဘာဝ ကပ္ေဘး က်ေရာက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ၎၏ ျပည္သူမ်ားအား ေကၽြးေမြးရန္ ႏိုင္ငံျခား အေထာက္အပံ့မ်ား အေပၚ မွီခိုခဲ့ရသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ကုလသမဂၢ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး က႑တြင္ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment