Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံမွ လာေသာ ရထားတစ္စီးသည္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လာရာ အာဏာရွင္ ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္ဂ်ဳံအီလ္သည္ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ျပည္သုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ ဟူေသာ ထင္ျမင္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယား သတင္းဌာနမ်ားက ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကင္ဂ်ံဳအီလ္ အေနျဖင့္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ အမွန္တကယ္ ခရီး သြားေရာက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဟူသည္ကုိ မည္သူမွ် အတည္မျပဳႏုိင္ေသးေပ။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ တပ္ဆင္မႈ အစီအစဥ္မ်ား အဆုံးသတ္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းပြဲသုိ႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ တရုတ္ႏွင့္ အာရွေဒသတြင္း အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားက ဖိအားေပးေနျခင္းေၾကာင့္ မစၥတာ ကင္ဂ်ံဳအီလ္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ သြားသည့္ကိစၥမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ Yonhap သတင္းဌာနက ေျမာက္ကိုရီးယားမွ လာေသာ အထူးရထား တစ္စီးသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ Dandong ၿမိဳ႕သုိ႔ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ အာရုံက်င္းခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း အမည္ မေဖာ္လုိေသာ ေတာင္ကုိရီးယား အစုိးရ အရာရွိတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပေရးသားသည္။ အဆုိပါ အရာရွိ၏ အဆုိအရ အထူးရထားတြင္ မစၥတာ ကင္ဂ်ံဳအီ လုိက္ပါလာႏုိင္ေၾကာင္း (သုိ႔မဟုတ္) အထူးရထားသည္ ေရွ႕ေျပး ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္၊ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ရေသာ သတင္းကုိ Yonhap သတင္းဌာနက ကုိးကား ေဖာ္ျပရာ၌ အဆုိပါ မီးရထားသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသာ တင္ေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိျပန္သည္။ အျခားေသာ ေတာင္ကုိရီးယား မီဒီယာမ်ား ျဖစ္ေသာ YTN ရုပ္သံဌာနႏွင့္ JoongAng Ilbo သတင္းစာကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယား ကုန္ရထားတစ္စင္း တရုတ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လာသည္ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပၾကသည္။

သတင္း ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းကိစၥမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းေအဂ်င္စီက ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္သည္ အႏုပညာ သရုပ္ျပပြဲ တစ္ရပ္သုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ခဲ့၍ပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အႏုပညာ သရုပ္ျပပြဲ တက္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာတုိ႔ကုိ အတိအက် ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ထိပ္တန္း မီဒီယာက ကင္ဂ်ံဳအီလ္ ထင္ေၾကးေပး ေရးသားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတရုံးေတာ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းမ်ားအရ ကင္ဂ်ဳံအီလ္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္မည့္ ကိစၥမွာ လြန္စြာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခါ အသက္ ၆၈ ႏွစ္ အရြယ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ မစၥတာ ကင္ဂ်ံဳအီလ္သည္ ျပည္ပသုိ႔ခရီး သြားေရာက္လာျခင္း မရွိသေလာက္ နည္းပါးသည္။ ၂၀၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေလသင္တုန္း ေရာဂါ ခံစားခဲ့ရသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသးသည္။

ေတာင္ကုိရီးယား၏ ပင္မလွ်ိဳ႕ဝွက္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ (NIS) က ေျမာက္ကုိရီးယား ေခါင္းေဆာင္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ သြားေရာက္ႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဟူေသာ ကိစၥကုိ စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းေနခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ကင္ဂ်ံဳအီလ္ ခရီးသြားလာရာတြင္ လုံၿခံဳေရးကုိ အလြန္အမင္း တင္းၾကပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္။ မစၥတာကင္ ပါဝင္ေသာ မီးရထားသည္ အျခားေသာ ရထားႏွစ္စင္းျဖင့္ အတူ ခုတ္ေမာင္းတတ္သည္။ ေရွ႕က ရထားတစ္စီးက ရထားလမ္းမ်ား အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈရွိ၊ မရွိကုိ သိႏုိင္ရန္ ဦးစြာ ခုတ္ေမာင္းၿပီး မစၥတာကင္ စီးနင္းေသာ ရထားေနာက္မွ ေန၍ ေနာက္ထပ္ ရထားတစ္စင္းက လုိက္ေလ့ ရွိသည္။ ေနာက္ရထားတြင္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား အျပည့္ လုိက္ပါေလ့ ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကားၿပီး Chosun Ilbo သတင္းစာက ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

မစၥတာ ကင္ဂ်ံဳအီလ္ စီးနင္းေသာ ရထားသည္ လက္နက္ အျပည့္အစုံ တပ္ဆင္ထားၿပီး အစည္းအေဝး ခန္းမမ်ား၊ ဧည့္ခံ ခန္းမမ်ား၊ အိပ္ခန္းမ်ား၊ နံရံကပ္ တီဗီမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္မ်ား၊ အေရးႀကီးကိစၥမ်ား သိရွိႏုိင္ေရးႏွင့္ အေရးႀကီး အမိန္႔မ်ား ထုတ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၿဂိဳလ္တု ဆက္သြယ္ေရးဖုန္းမ်ား ပါဝင္သည္ဟု အဆိုပါ သတင္းစာ အဆုိအရ သိရသည္။

မစၥတာ ကင္ဂ်ံဳအီလ္သည္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ သေဘာထား တင္းမာမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာမႈ မူဝါဒႏွစ္မ်ိဳး က်င့္သုံးတတ္သူ ျဖစ္ရာ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ တရုတ္ အစုိးရက ကမကထ ျပဳက်င္းပေသာ လက္နက္ ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝုိင္းသုိ႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္မည္ဟု ကတိစကားကုိ သံတမန္ေရး လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးေကာင္း ေပးလာႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံအတြင္း ဆုိးရြားစြာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ပ္ရုိက္မႈ မ်ားအတြက္ တရုတ္ျပည္မွ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ရယူႏုိင္ေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။

မစၥတာ ကင္ဂ်ံဳအီလ္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ေၾကးေပး ေျပာဆုိမႈမ်ား ဧၿပီ လဆန္းပုိင္းတြင္ ထြက္ေပၚလာရျခင္းမွာ တရုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ သံတမန္ေရးရာ အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တရုတ္သမၼတ ဟူဂ်င္းေတာင္းသည္ ႏ်ဴကလီယာ လုံၿခံဳေရး ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ရန္ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္တုိ႔တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ကုိရီးယား ပါလီမန္ အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

AP သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment