Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The takata post, 13th April 2010

          စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းမႈ ရရွိေစမည့္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ဖိအားေပးမႈကုိ ပူးတဲြ၍ တြန္းအား ေပးသင့္ေၾကာင္း တနလၤာေန႔က ႏုိင္ငံတကာ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ က်င္းပမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ ပ်က္ကြက္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈကုိ ဖုိရမ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈႏွင့္ ျပည္တြင္း ဖိအားေပးမႈတုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းကုိ တြန္းအားေပး ျမႇင့္တင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ အတုိက္အခံ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အၾကား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးကုိ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆး သြားရမည္ဟု ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ားက သေဘာ တူညီခဲ့ၾကသည္။

          ဦးစားေပး ကိစၥ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္ဖက္ အင္အားစုမ်ား ညႇိႏႈိင္းေရးႏွင့္ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ပုိမုိ ခ်မွတ္ေရးတုိ႔ကုိ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚလာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေနာ္ေဝ အေျခစုိက္ DVB မွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          "ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္သလုိ တစ္ခ်ိန္မွာ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈ ေတြကုိလည္း ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္ရပါလိမ့္မည္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

          ကမၻာတစ္ဝွမ္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁၀ မွ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားသူ ၆၀၀ ခန္႔ကုိ ဖိတ္ၾကား၍ ဧၿပီ ၁၁ မွ ၁၄ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ ႏုိင္ငံတကာ ေဆြးေႏြးပဲြ၏ အဝန္းအဝိုင္းတြင္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ယင္းသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ျပည္တြင္း ဖိအားေပးမႈ လုိအပ္ပံုကုိ အေလးထား ေျပာၾကားသူ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ယခုအခ်ိန္ထိ ေအာင္ျမင္မႈ အနည္းငယ္သာ ရရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

          ၎က ဆက္လက္၍ "၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြက စလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အႀကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေပမဲ့ စစ္တပ္က အင္အားႀကီးေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈ လံုးဝ မရခဲ့ပါဘူး။ အရွိအတုိင္း ေျပာရမယ္ဆုိရင္ သာမန္ျပည္သူေတြ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လမ္းေပၚ ထြက္ၿပီး ဆႏၵျပဖုိ႔ ခင္ဗ်ား မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး ျပင္ပ အကူအညီ မပါဘဲ အျပည့္အဝ လုပ္ေဆာင္လိမ့္မယ္ လုိ႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔ မရပါဘူး" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခား အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ အင္ဒုိနီးရွား အပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားက ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ေနမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ ျပစ္ပယ္ထားမႈသည္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းရန္ အေထာက္အကူ ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

          ဒါဘင္ အေျခစုိက္ ဒီမုိကေရစီ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မွ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ Rama Naidu က ေျပာၾကားရာတြင္ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အာဏာ လဲႊေျပာင္းေပးေအာင္ စည္း႐ုံးရန္အတြက္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ နည္းလမ္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လက္ခံ စဥ္းစားသင့္သည္ဟု ဆုိသည္။

          လူျဖဴ၊ လူမည္း ခဲြျခားသည့္ စနစ္ေအာက္မွ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံ လြတ္ေျမာက္ ရွင္သန္ခဲ့ျခင္းမွာ ၎တုိ႔၏ အမွန္တရားအျပင္ ေပါင္းစည္း ညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မရွင္က ဖိႏွိပ္သူမ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခံမ်ား ၂ ဘက္စလံုးအတြက္ အေျဖထြက္ႏုိင္မည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရရွိရန္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ လူျဖဴ၊ လူမည္း ခဲြျခားမႈစနစ္ အတြင္းမွ ရာဇဝတ္ ေကာင္မ်ားကုိ တရား႐ုံးသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

          "ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းမႈ ရရွိဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အေလ်ာ့ေပး ညႇိႏိႈင္းမႈေတြ လုပ္ရပါမယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပါတ္သက္လုိ႔ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ကုိယ္ပုိင္ ယဥ္ေက်းမႈေတြ၊ လက္ခံႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျပည္တြင္း စံႏႈန္းေတြကုိပဲ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းျဖစ္တဲ့ ရာဇဝတ္သားေတြကုိ ခံု႐ုံးတင္ဖုိ႔ ဆုိတာက ဒီေနရာ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္း မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး" ဟု ၎က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

          "ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းမွာ အတိတ္က ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြကုိ လက္စားေခ်တာတုိ႔ အျပစ္ေပးတာတုိ႔ကုိ ကန္႔သတ္ထားသင့္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဝါရွင္တန္ အေျခစုိက္ National Endowment for Democracy မွ အႀကီးအကဲ Carl Gurshman ကလည္း ေျပာၾကားသည္။

          "ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေလွ်ာ့ေပး လုိက္ေလ်ာမႈေတြ လုပ္ရပါမယ္။ လူတုိင္းအတြက္ အဆင္ေျပမယ့္ အလယ္အလတ္ နည္းလမ္းကုိ ရွာရမွာပါ။ စစ္အစုိးရ အေနနဲ႔ အာဏာ မရွိေတာ့ေပမဲ့ သူတုိ႔အတြက္ စိတ္ခ်ရတဲ့ အနာဂတ္ ရွိမယ္ဆုိရင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ပုိၿပီး တံခါးဖြင့္ ေပးလိမ့္မယ္လုိ႔ ယူဆ ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment