Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

၈၈ မင္းကိုႏိုင္ အုပ္စု၏ သေဘာထား ေက်ညာခ်က္

(အက်ဥ္းခံ ၈၈ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကိုယ္စား လွမ်ိဳးေနာင္ ေရးသား ေပးပို႕သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ မေမွာက္သင့္ေၾကာင္း ေက်ညာခ်က္သည္ အက်ိဳးအေၾကာင္း ႏွင့္ မ်ားစြာ အစြဲကင္းစင္ ေသာေၾကာင့္ ဦးညြတ္ အေလးျပဳလိုက္ပါသည္။ Chronicle အယ္ဒီတာ။)


• သူရဲေဘာေၾကာင္ၿပီးေရြးေကာက္ပြဲကိုေရွာင္လႊဲခ်င္အေၾကာင္းျပစရာေတြအမ်ားႀကီးရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ပါတီကို စေတးရေလာက္ေအာင္ေတာ့ ဘယ္အေၾကာင္းျပခ်က္ကမွ ယုတၱိတန္မွာ

မဟုတ္ဘူး။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ မင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ ေဌးႂကယ္၊ ျမေအး၊ ျပံဳးခ်ဳိ၊

ေအာင္သူ၊ လွမ်ဳိးေနာင္၊ ဥာဏ္လင္း၊ မ်ဳိးေအာင္ႏိုင္တို႔ဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

၈၈" ရဲ႕သေဘာထား ႏွစ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာဖို႔ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။

• အဲဒီလိုထုတ္ျပန္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြထဲမွာ အန္တီလြတ္ေျမာက္လာတဲ့အခါ ဒီေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔

ပတ္သက္ၿပီး အေလးထားစဥ္းစားေစခ်င္တာကလည္း အခ်က္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ပါ၀င္တယ္။

• ဒါကို ပိုထင္ရွားေအာင္ေျပာရရင္ ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ပါတီရဲ႕ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ

ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိတာကလည္း အေၾကာင္းလို႔ဆိုရမယ္။

• အလားတူကိစၥကိုေျပာရရင္ ၂၀၀၉ ဧၿပီ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကျငာခ်က္ကိုေျပာခ်င္တယ္။ ကိုယ့္ႀကိဳးနဲ႔ကိုယ္

တုပ္မိခ်ည္မိေစမယ့္အေျခအေနမ်ဳိးကို စိုးရိမ္တာ။

• ၈၈" ရဲ႕အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ပါတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သေဘာထားဟာ ဒီအခ်က္ႏွစ္ခ်က္နဲ႔ ျပည္စံုမွ

ေရြးေကာက္ပြဲကို၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သင့္တယ္လို႔ဆိုလိုတာမဟုတ္ဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုနဲ႔

ၾကံဳေတြ႕ရေတာ့မယ္ဆိုတာကို တပ္လွန္႔ႏိႈးေဆာ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီစိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ သတိေပး

ခဲ့တာ။ သူရဲေဘာေၾကာင္သူေတြ ဆင္ေျခကန္ေရွာင္လႊဲႏိုင္ဖို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ထားခဲ့တာ မဟုတ္

ဘူး။

ႀကိဳး၀ိုင္းဥပေဒသေတြဟာ တရားမွ်တမႈရွိရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားၿပီး အေရးဆိုေနတာဟာ

စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ့ မိုက္မဲမႈပါပဲ။ ကိုယ္ဘယ္လိုလူေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္ဆိုတာ၊ ကိုယ္ဘယ္လို

အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ေရာက္ေနတယ္ဆိုတာကို သေဘာမေပါက္တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ႐ူးခ်င္ေယာင္

ေဆာင္ေနတာပဲ ျဖစ္မယ္။

• ၈၈" ေတြေျပာခဲ့တဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္က (၁) အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေၾကျငာေပးဖို႔ နဲ႔ (၂)

အားလံုးပါ၀င္ခြင့္ရရွိဖို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ျဖစ္တယ္။ အခုဒီအခ်က္ႏွစ္ခ်က္လံုး လ်စ္လွ်ဴခံထားရတယ္။

ဒီအေျခအေနမွာ ပါတီအေနနဲ႔ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ေစခ်င္တာက ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူေတြ

အစား ႏွစ္ဆတိုးၿပီး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားၾကဖို႔၊ ပါ၀င္ခြင့္မရသူေတြအစား ပိုၿပီး လံုလစိုက္

အားထုတ္သြားၾကဖို႔ပဲ။

• အန္တီကိုေရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၈၈ ေတြကိုေရာ၊ တျခားဘယ္ႏိုင္ငံေရးသမားကိုမွ လႊတ္မေပး

ေစဦးေတာ့ ပါတီေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရမယ့္ အက်ပ္အတည္း (သို႔) အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို

ေခါင္းေရွာင္မသြားသင့္ ပါဘူး။

မန္းဒိတ္ (mandate) အေဟာင္းနဲ႔ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ရင္ မန္းဒိတ္အသစ္ရေအာင္ႀကိဳးစားျခင္း

ကသာ သတၱိ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့၊ တာ၀န္ယူမႈရွိတဲ့ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္မႈ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

• ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းျပႏိုင္ဖို႔ အတြက္

ေလာက္နဲ႔ ေတာ့ ပါတီကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဆံုး႐ံႈးမခံႏိုင္ပါ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒေလာက္ကို တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားေနၾကရင္ ႏိုင္ငံေရးကေန အနားယူၾကပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်ဳိးဆက္ျပည္သူေတြဟာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္က စာအုပ္ကို ဆုတ္ျဖဲျပစ္ခဲ့တဲ့သူေတြပါ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုဖတ္ၿပီး ေသြးပ်က္ေနမယ့္မ်ဳိးဆက္မဟုတ္ပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ဘာေၾကာင့္

ဘယ္လိုေပၚေပါက္လာတယ္ဆိုတာကိုေရာ၊ ဘယ္ကလာၿပီး ဘယ္ကိုသြားမယ္ဆိုတာကိုပါ

ေကာင္းေကာင္းနားလည္ၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ေခတ္ၿပိဳင္မ်ဳိးဆက္ပါ။

• သူတို႔အားသာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ျပဌာန္းၿပီး ျပည္သူေတြလက္မခံတဲ့အခ်ိန္မွာ

ဆုတ္ျဖဲျပာခ်ခံရမယ့္ စာအုပ္တစ္အုပ္အတြက္ ပါတီကိုဖ်က္ဆီးရက္ၾကေတာ့မွာလား။ သူတို႔က

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အာဏာသက္၀င္တည္ျမဲဖို႔ႀကိဳးစားသလိုမ်ဳိး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ပါတီ

အာဏာသက္၀င္ တည္ျမဲဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရမွာပဲ မဟုတ္ပါလား။

• ဂႏီၵခန္းမမွသည္ ေရႊဂံုတိုင္အထိ ခရီးၾကမ္းႏွင္ခ်ီတက္ခဲ့ၾကတာဟာ ပါတီကို အခုလိုအဆံုးသတ္

လိုက္ဖို႔ မဟုတ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

• အန္ကယ္ဦးဥာဏ္၀င္းအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ကို အန္တီနဲ႔ေတြ႔ဆံုခြင့္ရတဲ့

အခါ ေျပာျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။

• မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ဆုံုးျဖတ္ခ်က္ကို တိုင္းျပည္အနာဂတ္အက်ဳိးကို ေရွ႐ႈၿပီးျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔

အေလးအနက္တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

• ေဖာင္ဖ်က္တိုက္ရမယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးလံုး၀မရွိပါ။ အန္အယ္ဒီသေဘၤာႀကီးကို မနစ္ျမႇပ္သြားေစဖို႔

တက္ညီလက္ညီနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းသြားရမယ့္အခ်ိန္ကာလကို ေရာက္ေနတာပါ။

ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္း၊ ဦးေစာႏိုင္းႏိုင္း၊ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ အစရွိသူတို႔

မာလိန္မွဴးေကာင္းေတြအျဖစ္ပဲ့ကိုင္ထိန္းသိမ္းတာ၀န္ယူၾကဖို႔ အေလးအနက္ဆႏၵျပဳပါတယ္။

တိုက္တြန္းပါတယ္။ ေတာင္းဆိုပါတယ္။

• ေရြးေကာက္ပြဲမုန္တိုင္းကာလကိုျဖတ္သန္းမယ္ဆိုရင္ သေဘၤာႀကီးကိုစြန္႔ခြာမယ္လို႔ ေသြးပ်က္

ေျခာက္ျခား ေနတဲ့သူေတြ ႏႈတ္ထြက္စာတင္ၿပီး အတိတ္သမိုင္းမွာ ေနရစ္ခဲ့ၾကပါ။

ပါတီကိုဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးၾကံစည္ေနၾကတာဟာ အတိုက္အခံေလဟာနယ္ကို ဖန္တီးေနၾကတာ

သာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနားလည္သေဘာေပါက္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။

• ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္၀က္မေက်ာ္ရင္ အစည္းအေ၀း အထမေျမာက္

ပါဘူး။ ၂၀၀၈ ဥပေဒအာဏာသက္၀င္မႈ မရွိႏိုင္ပါ။ ဒီစိန္ေခၚမႈမ်ဳိးကို လက္ခံရဲတဲ့သူ မရွိရင္

ေတာင္မွ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အတိုက္အခံကိုယ္စားလွယ္ ၂၅% ရွိေနရင္ သူတို႔ဥပေဒသူတို႔

ျပင္ခ်င္တိုင္းျပင္လို႔ေတာ့မရႏိုင္ပါ။ ပိုဆိုး မလာႏိုင္ေအာင္ေတာ့ ခုခံႏိုင္စြမ္းရွိလာပါလိမ့္မယ္။

• မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မျပင္ဆင္ႏိုင္ေတာ့ရင္၊ ျပင္မရေတာ့ရင္လည္း ပါတီတြင္း

ပါတီျပင္ သေဘာထားတူညီသူေတြစုစည္းၿပီးေရြးေကာက္ပြဲကာလ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ

ေပးႏိုင္ဖို႔ ယာယီအလံတစ္ခုေအာက္တြင္ျဖစ္ေစ၊ တသီးပုဂၢလအစုအေ၀းနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔

စုစည္းရပ္တည္တိုက္ပြဲ၀င္ၾကပါရန္ ၈၈" မွ သေဘာထားေပးပို႔အပ္ပါသည္။ ။

Source _

From: U Chit <ttamarch1268@gmail.com>
Date: Wed, May 5, 2010 at 12:15 PM
Subject: second letter of Hla Myo Naung

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment