Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Asian Tribune News, 11th May 2010

ေျမာက္ကိုရီးယားထံမွ လက္နက္ မဝယ္ရန္ ကုလသမဂၢက အေရးယူ တားျမစ္ထားမႈကို ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစိုးရ အေနျဖင့္ လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းသင့္ေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ အေမရိကန္ ထိပ္တန္း သံတမန္က တနလၤာေန႔တြင္ သတိေပးလိုက္ၿပီး အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္မ်ားသည္ က်ဳိးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈ ကင္းမဲ့ေနသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္မွ ေပးပို႔ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အတြက္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ ယခင္အပတ္က ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရေသာ NLD ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏွစ္နာရီ နီးပါး တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တြင္ အေရွ႕အာရွ ေရးရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Kurt Campbell က ၎ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ပံုကို သတင္းစာမ်ားသို႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၎က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းကို အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ အတြက္ သူမ၏ အၾကမ္းမဖက္ ႐ုန္းကန္ ႀကိဳးစားမႈကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ လုိက္သည္။

သူမသည္ စြပ္စြဲ သိကၡာခ်မႈမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ရင္ဆိုင္ရေသာ္လည္း သူမအား ဖမ္းဆီးသူမ်ား အေပၚ က႐ုဏာတရားႏွင့္ သည္းခံမႈကို ျပသခဲ့သည္ဟု Campbell က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ပိုမို ေတာက္ပတဲ့ အနာဂါတ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အေျဖ တစ္ခုရေအာင္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ သူမရဲ႕ မေရမတြက္ႏိုင္တဲ့ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေတြကို ျမန္မာစစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကတာဟာ တကယ္ကို ဝမ္းနည္းစရာပါပဲ" ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ Kurt Campbell က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီ သပိတ္ေမွာက္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပရန္ ျမန္မာ စစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းကို ျပစ္တင္ ေဝဖန္လိုက္သည္။ ျမန္မာ အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္ တားဆီးထားသည္။ ေစာေစာပိုင္းက Campbell သည္ အစုိးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ေလ့လာသူမ်ား သံသယ ရွိေနသည့္ ႏ်ဴကလီယာ နည္းပညာ အပါအဝင္ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္နက္ ဝယ္ယူေနျခင္းကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ဝါရွင္တန္၏ ျပင္းထန္ေသာ သတိေပးမႈ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည့္ ေၾကညာခ်က္ကို အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ လက္နက္ တင္ပို႔မႈ အားလံုးကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားကို အခြင့္အာဏာေပးျခင္း၊ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ စည္းကမ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈ မွန္သမွ်ကို ဖမ္းဆီး၊ ဖ်က္ဆီးေစျခင္း စသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။

ကုလသမဂၢ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာရန္ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ ျဖစ္ရပ္မ်ားအရ ၎တို႔၏ သေဘာတူ ကတိေပးမႈကို ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္ေနသည္ဟု Campbell က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အေပၚ ေပးထားေသာ ကတိမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာက သိရွိေစရန္ ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ထားရွိေရး အတြက္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ သေဘာတူညီမႈကို ရရွိေအာင္ ၎အေနျဖင့္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ဟု Campbell က ေျပာၾကားသည္။

"ဒီလို လုပ္ငန္းစဥ္မ်ဳိး မရွိဘဲနဲ႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဟာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ထူေထာင္ေပးထားတဲ့ လုပ္ငန္းေဘာင္ အတြင္းကေန လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ကို ထိန္းသိမ္းေနတာပါ" ဟု Campbell ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာ အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို မည္သို႔ က်င္းပမည္ဆိုသည့္ ကိစၥအေပၚ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္ သက္ဆိုင္သည့္ ပါတီအားလံုးႏွင့္ ေလးစား ယံုၾကည္ထိုက္သည့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရး အဆိုျပဳခ်က္ကို အေမရိကန္ဘက္မွ အေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု Campbell က ဆိုသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ အတိုက္အခံမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ ၾကားေနအုပ္စုမ်ား၏ သေဘာထားကို တိုင္ပင္ ညႇိႏႈိင္းျခင္း မျပဳဘဲ ၎တို႔ဘာသာ တစ္ဖတ္သတ္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment