Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Phoebe Kennedy in Rangoon, 14th September 2010

ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ေလ့လာသူမ်ားကို ဖိတ္ၾကားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ထိုတာဝန္ကို တိုင္းျပည္တြင္းရွိ ဘေလာ့ဂ္ဂါမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း သတင္းစာ ဆရာမ်ားက ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

အစိုးရသည္ အင္တာနက္ ဆင္ဆာမ်ား လုပ္ျခင္း၊ ဖမ္းမိေသာ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အစိုးရကို ေဝဖန္သူမ်ားအား ျပင္းထန္ေသာ အျပစ္ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေရးအတြက္ တက္ႂကြေသာ ဘေလာ့ဂါမ်ား၊ Facebook အသံုးျပဳသူမ်ားက အင္တာနက္သည္ အားေကာင္းေသာ အင္အားစု ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တလိမ့္မည္ မဟုတ္ ဆိုသည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ျပသခဲ့ၿပီး ျဖစ္ရာ အစိုးရ ပါတီတြင္ စစ္တပ္မွ ထြက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေငြေၾကးမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားအား ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ ေငြေၾကးအရ ဒုကၡေရာက္ ေစျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၌ အင္တာနက္ ကေဖး တစ္ခုတြင္ စုမိၾကေသာ တက္ႂကြေသာ လူငယ္ ဆိုက္ဘာ အုပ္စုကေလး တစ္ခုက ေျပာၾကားရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျဖထြက္ၿပီးသားဟု ဆိုေသာ္လည္း ၎တို႔က ေရြးေကာက္ပြဲကို အေလးအနက္ ထားေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးရင္ အခု စစ္အစိုးရက အာဏာ ဆက္ယူမယ္ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ အားလံုး သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ ေမွာက္တာကေတာ့ ဘာအေထာက္ အကူမွ မျဖစ္ပါဘူး" ဟု ေပၚျပဴလာ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ ဘေလာ့ တစ္ခုတြင္ ေရးသားသူ အမ်ဳိးသမီး ဘေလာ့ဂါ အသက္ ၂၇ ႏွစ္ရွိ ေအာင္က ေျပာသည္။

ဘေလာ့ဂါမ်ားသည္ လက္ရွိ အစိုးရကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ဝက္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ေရးသားျခင္း၊ ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ဘေလာ့ေရးသားျခင္း၊ ႏိုင္ငံျပင္ပမွ သတင္းမ်ား ေပးပို႔ျခင္းမ်ားကို မိမိတို႔ ၿငီးေငြ႕ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔တြင္ အေပါင္း လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ အရာမ်ား ေရးသားထားသည္ကို မေတြ႕ရဘဲ၊ အစိုးရကို အျပစ္တင္သည္မ်ားကိုသာ ေရးသားထားေၾကာင္း ဘေလာ့ဂါမ်ားက ဆိုသည္။

"သူတို႔မွာ အစိုးရကို တိုက္ခိုက္ေနတာက လြဲလို႔ ဘာမွ မပါဘူး" ဟု အသက္ ၃၀ ရွိ ဘေလာ့ဂါ Eugene က ေျပာသည္။ "သူတို႔က ထြက္ေပါက္ကို မျပပါဘူး။ ျပႆနာေတြ အေၾကာင္းပဲ ေျပာၿပီး အေျဖကို မေျပာပါဘူး။ လူအမ်ားက ဒီထက္မက သိလိုၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း အေျဖကို ေပးလိုတယ္" ဟု ၎က ဆိုသည္။

အသက္ ၃၈ ႏွစ္ေအာက္ ရွိသူမ်ားသည္ ယခင္က မဲမေပးဖူးၾကပါ။ ေနာက္ဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္က ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီ ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အႏိုင္ ရခဲ့ေသာ္လည္း အစုိးရက ရလဒ္ကို အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့ေပ။

ဒီမိုကေရစီ အတြက္ အေတြ႕အႀကံဳ မရွိေသာ္လည္း၊ ဘေလာ့ဂါမ်ားသည္ ၎တို႔၏ က႑ကို ပညာေပးေရးႏွင့္ သတင္းေပးေရး အျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္လိုလုပ္မယ္ ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြရဲ႕ သတင္းေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္နဲ႔ အျခား ႏိုင္ငံေရး သတင္းမ်ားကို တင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕လူေတြက အစိုးရရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ေလွာင္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ဟာ ညာေနတာလို႔ ေျပာရဲဆိုရဲ ရွိၾကပါတယ္" ဟု အသက္ ၃၀ ရွိ ကေလးႏွစ္ဦး ဖခင္ IT ပညာရွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေသာ ရက္တြင္မူ ဘေလာ့ဂါမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ျဖန္႔၍ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ကြန္ရက္ တစ္ခု ထူေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

"ဘေလာ့ဂါ အေနနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံသား သတင္းစာ ဆရာအျဖစ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္း ေစာင့္ၾကည့္သြားပါမယ္"  ဟု ေအာင္က ေျပာသည္။ "ကၽြန္မတို႔ မဲ႐ံုေတြကေန ဖုန္းဆက္ၿပီး ျဖစ္ျဖစ္ SMS၊ Twitter ေတြသံုးၿပီး သတင္းရေအာင္ ယူၿပီး မဲဆႏၵေပးမႈ တရားမွ်တမႈ ရွိမရွိ ေျပာၾကပါ့မယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ တာဝန္ပါပဲ" ဟု သူမက ေျပာသည္။

ဘေလာ့ဂါမ်ားသည္ ဤအလုပ္၏ အႏၲရာယ္ မ်ားမႈကို သိၾကသည္။ ဘေလာ့ဂါတစ္ဦး ျဖစ္သူ ေနဘုန္းလတ္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ အဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္ ၁၂ ႏွစ္ ခ်ခံခဲ့ရသည္။ ၎သည္ အသက္ ၃၀ ရွိၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ ဘေလာ့ဂါ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ေနဘုန္းလတ္ကို ယခုႏွစ္တြင္ Time မဂၢဇင္း၏ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ တြင္ စာရင္း ထည့္သြင္းထားသည္။ ယခုအခါ သူသည္ ဘားအံေထာင္တြင္ ရွိေနၿပီး သူ႔မိသားစုက သူ႔အား တစ္ခါတစ္ရံ ေတြ႕ခြင့္ရၿပီး ၎၏ အြန္လိုင္း မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ အဆက္အသြယ္မွာ လက္ေရးစာမ်ားႏွင့္ ျဖစ္သည္။

ဘေလာ့ဂါမ်ားသည္ ဂ႐ုစိုက္ရန္လည္း ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ ၎တို႔၏ တစ္ဦးခ်င္း ဘေလာ့မ်ားသည္ အလြယ္တကူ ေျခရာခံ၍ ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အေရးအခင္း ကာလတြင္ ထူေထာင္ထားေသာ အုပ္စုဘေလာ့ "နယ္နမိတ္မဲ့ ျမန္မာ ဘေလာ့ဂါမ်ား" ကဲ့သို႔ေသာ ဘေလာ့ကို အသံုးျပဳဖြယ္ ရွိသည္။ စစ္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဘေလာ့မ်ားကို ပိတ္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဘေလာ့ဂါမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ အစိုးရ၏ အင္တာနက္ကို စနစ္က်နမႈ မရွိစြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသိမ်ားကို ေရွ႕သို႔ ေရာက္ေနေစေၾကာင္း ဆိုသည္။

"ကၽြန္မတို႔ သူတို႔ ပိတ္ထားေတြ၊ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာေတြကို ေရွာင္လို႔ ရပါတယ္။ ဒါက ကၽြန္မတို႔ အတြက္ လြယ္လြယ္ေလးပါ။ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္က Proxy Server ေတြနဲ႔ Software ေတြကို သံုးပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္မတို႔ အတြက္ သဘာဝ ျဖစ္ေနပါၿပီ" ဟု အဂၤလိပ္စာ ဘြဲ႕ရ၊ IT သင္ၾကားေပးသူ ေအာင္က ေျပာသည္။ ဘေလာ့ဂါမ်ားက အရပ္သား အစိုးရသည္ လြတ္လပ္မႈ အသစ္ အခ်ဳိ႕ကို သယ္ေဆာင္လာႏိုင္ျခင္း၊ စနစ္ အတြင္းမွာပင္ အက္ေၾကာင္းမ်ား ေပၚလာႏိုင္ၿပီး ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

"ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ျဖစ္မလာႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ နည္းနည္းေလး ေျပာင္းသြားတယ္ ဆိုရင္ပဲ ကၽြန္မတို႔အတြက္ အေကာင္းပါပဲ" ဟု ေအာင္က ေျပာသည္။ "ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံေရးသမား မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ကိုယ္ ကၽြန္မတို႔ လူမႈေရး တက္ႂကြသူမ်ား အျဖစ္ပဲ ျမင္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ ျခားနားမႈ တစ္ခု လုပ္ႏိုင္ဖို႔ မီဒီယာ အသစ္ရဲ႕ စြမ္းအားကို ကၽြန္မတို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္" ဟု သူမက ေျပာသည္။

 "ဘေလာ့မ်ားမွ"

႐ိုး႐ိုးေလး ယံုၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၀၉

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ အေပၚ လံုးဝ အယံုအၾကည္ မရွိေတာ့ပါ။ ပညာေရးစနစ္၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ ႐ံုးမ်ားသို႔ သြားလွ်င္ အလုပ္တစ္ခု ၿပီးေျမာက္ေရး အတြက္ ေအာက္ဆံုးအဆင့္မွ စ၍ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ လုပ္ေနရသည္။ စာသင္ေသာ ဆရာႏွင့္ ဆရာဝန္ အမ်ားစုတို႔မွာ ၎တို႔၏ ႐ိုးသားမႈမ်ားကို ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အသက္ရွင္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လဲပစ္လိုက္ၾကရသည္။ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာ သင္ေပးေရးႏွင့္ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ျခင္း တည္းဟူေသာ အႏွစ္သာရမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရၿပီ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပညာေရး ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားသည္ တန္ဖိုး မရွိေတာ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈႏွင့္ လိမ္ညာမႈမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီ၍ တျဖည္းျဖည္း ဝင္ေရာက္ ေနရာယူလာၿပီး၊ လူအမ်ား၏ ေန႔စဥ္ ဘဝထဲတြင္ ေနသား က်သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

အတိတ္က လွပသေလာက္၊ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား စိုးရိမ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ယေန႔၊ ဇူလိုင္ ၂၀၀၈

ဤသို႔ ဆိုလွ်င္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အေျခအေနသည္ မည္သို႔နည္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္သားမ်ားကမူ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန ေပးလွ်င္ ေပးသေလာက္ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားရွာ ၾကသည္။ စစ္အစိုးရကလည္း ၎ကို ဆန္႔က်င္သူ မည္သူကိုမဆို ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္တြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ၿဖိဳခြဲခံရျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။ သားမ်ား ေသအံ့ဆဲဆဲ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ငိုေနရေသာ အေမမ်ား ဒုႏွင့္ေဒး ႏွင့္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အေမွာင္ထဲမွာပင္ ေနေနရသည္။ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားသည္ နက္႐ိႈင္းေသာ လူမႈေရး ပဋိပကၡမ်ားကို ျဖစ္ေစၿပီး၊ တဖန္ ႏိုင္ငံေရးအရ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိုအထဲတြင္ နာဂစ္ ဆိုက္ကလုန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဆိုးဆံုး အစြန္းကို တြန္းပို႔သည္။ အရာရာသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေနၿပီး၊ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပ်က္ေနသည့္ သန္း ငါးဆယ္ေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ဘာျဖစ္ၾကမည္ ဆိုသည္ကို မေတြးႏိုင္ေအာင္ ရွိၾကရသည္။ ေနာက္ေတာ္လွန္ေရး တစ္ခုမ်ား တဖန္ ျဖစ္လာေလဦးမည္လား။ ေနာက္ထပ္ ခံစားရမည့္ ဆိုက္ကလုန္း တစ္ခု လာေလ ဦးမည္လား။ အာဏာရွင္ကို ဒဏ္ခတ္ဖို႔ ေနာက္ထပ္ ေျမငလ်င္မ်ား လႈပ္ေလဦးမည္လား။ ပိုေကာင္းလာေစမည့္ စနစ္တစ္ခု လာေလဦးမည္လား။ ပိုမ်ား ဆိုးသြားေလဦးမည္လား။ ေသခ်ာသည့္ တစ္ခုမွာကား လက္ရွိ အေျခအေနမွာ စိုးရိမ္မႈေတြ တိုက္ခိုက္မႈေတြႏွင့္ ျဖစ္သည္။

ေတာင္ႀကီးတစ္ခုႏွင့္ တူေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ၂၀၀၈ ဇြန္လ

ဘာလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ အစ္ကို အင္းစိန္ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနရသနည္း။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က စစ္တပ္က အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္ ျမန္မာေနးရွင္း ႐ံုးသို႔ ဝင္စီးခဲ့ၿပီး အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကၽြန္ေတာ့္ အစ္ကိုကို ေထာင္ထဲ ပို႔ခဲ့သည္။ သူ႔ရဲ႕ ရာဇဝတ္မႈေၾကာင့္လား။ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာက အမ်ားက ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ဟုေခၚေသာ အေရးအခင္းတြင္ စစ္တပ္၏ ရက္ရက္စက္စက္ ျပဳမႈပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာကို ကိုင္ေဆာင္ထား၍ဟု ဆုိသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ အစ္ကို အမည္မွာ သက္ဇင္ျဖစ္ၿပီး၊ စစ္အစိုးရ၏ ဆိုးဝါးေသာ ျပဳမူပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အင္တာနက္မွ တနည္း လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ျဖင့္ တဖံု အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသူ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားတြင္ တစ္ဦး အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment