Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ ခံထားရသည့္တုိင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏုိဝင္ဘာလက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ က ေငြေၾကးတန္ဖုိး ေျမာက္ျမားစြာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း Reuters သတင္းအရသိရသည္။

အဆိုပါ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲတြင္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေသာ ေက်ာက္မ်က္အထည္ အားလုံး၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကုိ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းထုတ္ Weekly Eleven သတင္းဂ်ာနယ္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ Reuters သတင္းအဆုိအရ ယင္းျပပြဲတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၄၄ ဘီလီယံ တန္ဖုိးထိေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ ၉၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ အျခားေသာေက်ာက္မ်က္အတြဲ ၂၇၃တြဲ၊ ပုလဲ ၂၁၇ တြဲထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

"ဒီျပပြဲႀကီးဟာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတာ နဲ႔ ပုလဲေတြ အမ်ားဆုံး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့တဲ့ျပပြဲျဖစ္ပါတယ္" ဟု အစုိးရအရာရွိတစ္ဦးက Reuters သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။ ျပပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာသူ ရတနာကုန္သည္ ၆၇၀၀ ရွိသည့္အနက္ ၄၀၀၀ ခန္႔မွာ ႏုိင္ငံျခားသား ေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္မ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး အဆုိပါေက်ာက္မ်က္မ်ားမွာ အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ အမ်ားဆုံးတင္ပို႔ေရာင္းခ်ရၿပီး စင္ကာပူကဲ့သုိ႔ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔လည္း တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။

တြင္းထြက္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အမ်ားစုမွာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ေဒသမွ အမ်ားဆုံးထြက္ရွိသည္၊ အဆုိပါေဒသတြင္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေက်ာက္တူးသမားမ်ား၏ လူမႈဘဝအေျခအေနမွာ လြန္စြာဆုိးရြားသည္။

ေက်ာက္တြင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကုိလည္း ျမန္မာစစ္တပ္ကပင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ေက်ာက္တြင္းအခ်ိဳ႕ကုိ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕(KIO) ကုိ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကတည္းက လက္လႊဲ ရယူထားသည္။ အဆုိပါႏွစ္တြင္ KIO ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၿပီး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္လည္း ေပးထားသည္။

စစ္အစုိးရက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္ ကုမၸဏီ ၃၀ ခန္႔ကုိ သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္ၿပီး လုိင္စင္ခ်ေပးခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွတင္ပုိ႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းအေျမာက္အျမားကုိ တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကုိ လူသိရွင္ၾကားျပဳလုပ္ေလ့မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ယခုျပပြဲတြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းအားအလြန္ ေကာင္းခဲ့ပုံရေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈ အစရွိေသာ အခန္းက႑ကုိ ျမင့္တင္လုိသည့္ ဆႏၵရွိပုံရေၾကာင္း ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားကဆုိသည္။
DVB
သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment