Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

AFP,30 Dec 2009

စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုးတက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားအတြက္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ထပ္မံ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လာမည့္အပတ္တြင္ ၿဗိတိသွ်ထံမွ လြတ္လပ္ေရး ရရွိသည့္ အထိမ္းအမွတ္ ရွိပါသည္။

လာမည့္ တနလၤာေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ (၆၂) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အတြက္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အေမရိကန္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ေႏြးေထြးေသာ ဆုေတာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ မယိမ္းမယိုင္ ေထာက္ခံမႈမ်ား ေပးသြားမည့္အေၾကာင္း အဆိုျပဳခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ လိုလားခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာအစိုးရမွ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အေျခခံေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္မႈကို ေရွ႕ဆက္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကမာၻေပၚတြင္ လူသားတိုင္း ရရွိႏိုင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသံုးခ်ခြင့္ကို ေထာက္ခံၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ေရွး႐ႈေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအခြင့္အေရးကို မၾကာမီ ရရွိလာလိမ့္မည္ဟု မိမိတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အတြင္း ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ခံရၿပီး၊ အေမရိကန္ကလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထီးက်န္ ျပဳထားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ေရာက္တုိင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္သူမ်ားကို ကိုလိုနီလက္သစ္ ဝါဒသမားမ်ားအျဖစ္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါ အေမရိကန္ သမၼတ Obama ၏ ရန္သူမ်ားကို ဆက္ဆံေရး မူဝါဒအရ၊ အေမရိကန္သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး၊ အတိုက္အခံမ်ားကမူ အတုအေယာင္ ျဖစ္လိမ့္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

economictimes.indiatimes.com,29 Dec 2009

အိႏၵိယႏိုင္ငံပိုင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ONGC ႏွင့္ GAIL (အိႏၵိယ) တို႔သည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ ထြက္ရွိေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ တ႐ုတ္က တည္ေဆာက္ေနေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂.၀၁) ဘီလ်ံ တန္ဖိုးရွိ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတြင္ (၁၂.၅%) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္ လုပ္ကြက္မ်ားျဖစ္သည့္ A1 ႏွင့္ A3 မွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ေရနံေကာ္ပေရးရွင္း CNPC က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ (၈၇၀) ကီလိုမီတာ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၂၅၁.၂) သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ GAIL (အိႏၵိယ) ႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ ေကာ္ပေရးရွင္း၏ ျပည္ပလုပ္ငန္းဌာန ONGC Videsh တို႔၏ အဆိုျပဳမႈကို စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အစိုးရ ကက္ဘိနက္ ေကာ္မတီက လက္ခံ သေဘာတူခဲ့ပံုရသည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။

တ႐ုတ္ ပိုက္လုိင္း စီမံကိန္း အပါအဝင္ A1 ႏွင့္ A3 ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္ေသာ ၎၏ရွယ္ယာမ်ားအတြက္ ေငြအရင္းအႏွီး ေထာက္ပံ့သည့္ အေနျဖင့္ ONGC က OVL သို႔ ေဒၚလာ သန္း (၈၅၀) ေခ်းငွားရန္ သေဘာတူ ထားပါသည္။

A1 ႏွင့္ A3 ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ ကုမၸဏီမ်ားအား ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းတြင္ (၄၉.၉%) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ CNPC က ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။

A1 ႏွင့္ A3 လုပ္ကြက္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား ေဒဝူးက (၅၁%)၊ OVL က (၁၇%)၊ GAIL (အိႏၵိယ) ႏွင့္ Korea Gas ေကာ္ပေရးရွင္းတို႔က (၈.၅%) စီႏွင့္ က်န္ (၁၅%)ကို ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း MOGE တို႔က အသီးသီး ပိုင္ဆိုင္ ထည့္ဝင္ထားၾကပါသည္။

အထက္ပါ ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ A1 ႏွင့္ A3 ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားမွ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထုတ္ယူရန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၃.၆၁) ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားပါသည္။

သတင္းမ်ားအရ လက္ (၄၀) ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေဒဝူးက ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ လိုသည္ဟု ဆိုၿပီး၊ အဆိုပါ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း၏ ေနာက္ဆံုး ရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမွာ CNPC က (၅၀.၉%)၊ MOGE က (၇.၃၇%)၊ ေဒဝူးက (၂၅.၀၄%)၊ OVL က (၈.၃၅%)၊ GAIL (အိႏၵိယ) ႏွင့္ Korea Gas က (၄.၁၇%) စီ အသီးသီး ထည့္ဝင္ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaddy news,30 Dec 2009

နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ KIO အေပၚ ေတာင္းဆိုထားမႈကို ျမန္မာတပ္မေတာ္ အစိုးရက ႐ုတ္သိမ္း ေပးလိုက္ၿပီး ဆက္လက္ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေနသည္ဟု KIO သတင္းရပ္ကြက္မွ ၾကားသိ ရပါသည္။

ဥကၠဌ လေယာ္ေဇာင္ရ၊ ဒုတိယဥကၠဌ(၁) ေဂၚရီေဇာ္ဆန္ႏွင့္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး လဂ်ာ တိ႔ုပါဝင္ေသာ KIO ေခါင္းေဆာင္ (၈) ဦးသည္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ (၇) ဦးပါ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ အဂၤါေန႔က ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကပါသည္။

KIO အဖြဲ႕၏ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ KIA အတြက္ ျမန္မာအစိုးရ ၾသဇာခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ရက္ မရွိေၾကာင္း KIO ႏိုင္ငံျခားေရးရာဌာန ဒုတိယ အႀကီးအကဲ ဂ်ိမ္းလမ္ေဒါင္က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္စလံုး ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ လြတ္လပ္သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရ ၾသဇာခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ရက္ကို ေအာက္တိုဘာ လကုန္အထိ ပထမဦးစြာ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရက ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ေနာက္ဆုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

KIA ႏွင့္ UWSA တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အင္အားႀကီး လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ အမိန္႔ကို နာခံျခင္း မရွိေသးပါ။

အဂၤါေန႔က ျမစ္ႀကီးနားတြင္ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးတြင္ KIO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပင္လံုစာခ်ဳပ္ စိတ္ဓာတ္ကိုသာ ႏွစ္သက္ေလးစားေၾကာင္း ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု လမ္ေဒါင္က ဆိုပါသည္။

ဗဟိုအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုသာ လိုက္နာမည့္ KIO ၏ လတ္တေလာ အဆိုျပဳခ်က္အရ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက အလြန္ေဒါသ ထြက္ခဲ့သည္ဟု မၾကာမီက ရရွိေသာ သတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။

KIO အဖြဲ႕သည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ မူဝါဒေဘာင္အတြင္းတြင္သာ ရပ္တည္သြားရန္ ဆႏၵရွိသည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Kachin News Group မွ အယ္ဒီတာ လဖိုင္ေနာ္ဒင္က ဆိုပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းအရသာ KIO က ေျဖရွင္းလိုေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရက အေပးအယူ လုပ္ညႇိႏိႈင္းရန္ ဆႏၵမရွိဟု သိရပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလကုန္ ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ရက္ကို မည္သည့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ကမွ လိုက္နာျခင္း မရွိပါက ျမန္မာစစ္တပ္က နမူနာျပသည့္ အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္မွ ရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္ဟု ခ်င္းမိုင္ အေျခစိုက္ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းစာမွ အယ္ဒီတာမွ စိုင္းဂၽြန္းက ေျပာၾကားပါသည္။

အျခား အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႕တစ္ခု ျဖစ္သည့္ SSA (ေျမာက္ပိုင္း) သည္ ၎၏ ေအာက္ေျခ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းေရး အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီဇင္ဘာ (၇-၁၈)ရက္ထိ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လက္ခံျခင္း ရွိ/မရွိကို ယခုတိုင္ ေၾကညာျခင္း မရွိေသးပါ။ ဝတပ္ဖြဲ႕ UWSA ကဲ့သို႔ေသာ အင္အားႀကီး တပ္ဖြဲ႕မ်ား မည္သို႔ ဆံုးျဖတ္သည္ကို SSA (ေျမာက္ပိုင္း) က ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စိုင္းဂၽြန္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။

ထို႔အျပင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၁၅၀၀ မွ ၂၀၀၀) ခန္႔ရွိေသာ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းကို အျပင္းအထန္ ခုခံႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ ၾသဂုတ္ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ကိုးကန္႔ေဒသ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေလာက္ကိုင္ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရခ်ိန္မွစ၍ ဝတပ္ဖြဲ႕ UWSA သည္ ၎၏ ခံစစ္ေၾကာင္းကို ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေနပါသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ UWSA က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးကို မူအားျဖင့္ သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ အရာရွိမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သည္ကုိမူ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေနသည္ဟု UWSA သတင္းရပ္ကြက္မွ ၾကားသိရပါသည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းေရး အစီအစဥ္ကို ျမန္မာအစိုးရက ထုတ္ျပန္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကခ်င္ NDAK ႏွင့္ ကရင္နီ KNPLF စေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အနည္းငယ္က အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို လက္ခံ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အသိအမွတ္ျပဳ အခမ္းအနားမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလတြင္းက တရားဝင္ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။

တရားဝင္ အစိုးရ စာရင္း ဇယားမ်ားအရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ (၁၇) ဖြဲ႕ ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။

အင္အားႀကီး အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ DKBA က ျမန္မာအစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းေရး အဆုိျပဳခ်က္ကို လက္ခံ သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတိုင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသးပါ။

DKBA တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ကရင္ သတင္းရပ္ကြက္မွ ၾကားသိရၿပီး  အဆိုပါ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းေရး အစီအစဥ္ကို လက္ခံခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ ဧၿပီလမွစ၍ DKBA တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ KNU ဘက္သို႔ ထြက္ေျပး ခုိလႈံခဲ့ၾကသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.