Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Irrawaddy News, 15th Mar 2010

ျမန္မာ အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္မ်ားကို မေၾကညာမီ တစ္ရက္တြင္ ယခုလ အေစာပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္ တစ္ခုကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း၏ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရသူတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ဂီေဂ်းနမ္ဘီယာက ေၾကညာရန္ ရွိသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။

ယခင္ အိႏၵိယ သံတမန္ေဟာင္း နမ္ဘီယာသည္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ႐ံုးအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလကိုယ္စားလွယ္ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီသည္ ဇန္နဝါရီလက တာဝန္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျမန္္မာႏိုင္ငံရွိ ကုလ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရန္ နမ္ဘီယာကို ယာယီ တာဝန္ ေပးအပ္ထားသည္။

မီဒီယာမ်ား မသိေအာင္ ဖံုးကြယ္ထားသည့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ခရီးစဥ္သည္ ဘန္ကီမြန္းထံမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊထံသို႔ ပုဂၢိဳလ္ေရး ေပးစာတစ္ေစာင္ကို ေပးအပ္ရန္ သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ရၿပီး ေန႔ခ်င္းျပန္ ခရီးစဥ္ ျဖစ္သည္။ ခုိင္လံုေသာ သတင္းရပ္ကြက္က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္အေၾကာင္း သိရွိေသာ အရာရွိမ်ားက ကုလ သံတမန္သည္ မည္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္၊ မည္သည့္ကိစၥ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ စေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အိုဘားမား အစိုးရက ျမန္မာစစ္ဘက္ အစိုးရႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးမႈ ၂ ႀကိမ္ခန႔္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း ကုလသမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရးကို အာ႐ံု စူးစိုက္မႈ ေလွ်ာ့ထားခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ နယူးေယာက္ရွိ ကုလသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားရာ၌ ဘန္ကီမြန္းက "ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္မႈ ရပ္ဆိုင္းေနသည့္ အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ စာတစ္ေစာင္ ျမန္မာအစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ထံ ေရးသား ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ယံုၾကည္ ေလးစားဖြယ္ရွိေရး၊ အားလံုးအတြက္ တံခါးဖြင့္ေရး၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေရးတို႔သည္ အလြန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အေလးအနက္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္" ဟု ေျပာဆိုသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ႏိုဝါဟာဆန္ဝီရာဂ်ဴဒါ အား ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလ အထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းကို စစ္အစိုးရက ပယ္ခ်ခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ရေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ ဝီရာဂ်ဴဒါအား လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ အေၾကာင္းျပန္ရာတြင္ ပယ္ခ်ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို ျမန္မာအစိုးရက ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိဟု ဆိုသည္။ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေထာက္ခံေသာ အင္ဒိုနီးရွား၏ ရပ္တည္ခ်က္ေၾကာင့္ ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အင္ဒိုနီးရွားက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ကို အားလံုး သိထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္ကုန္က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ဘန္ကီမြန္းက "ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုး ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ႏိုင္ေရးကို ခြင့္ျပဳရန္" ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအား ေတာင္းဆိုမႈကို ထပ္မံ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသစ္ကို ကုလသမဂၢက ေသခ်ာစြာ ေလ့လာေနသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈမ်ားအရ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ အားလံုးကို တံခါးဖြင့္ ႀကိဳဆိုေရး၊ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ ျဖည့္္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း မရွိဟု တင္ျပထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 15th March 2010

ဂ်ီနီဗာရွိ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္  ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႐ႈတ္ခ်မႈအား ျမန္္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံတို႔က ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္္စားလွယ္၏ ေထာက္ခံ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိပါးေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္က ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီက ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားအား ေထာင္အႀကီးစား တစ္ခု အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့မႈအား ေျမာက္ကိုရီးယား ကိုယ္စားလွယ္က အေသအခ်ာ ျငင္းဆို၍ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္္တည္းတြင္ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Quintana က ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာတြင္ အတည္ျပဳ၍ မရႏိုင္ေသာ သတင္း အရင္းအျမစ္မ်ား (Unverifiable Sources) ကို အသံုးျပဳခဲ့ရေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Quintana သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ လက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ဴးလြန္ေနေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း မစာနာေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား အတြက္ ကုလသမဂၢမွ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံ တင္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္ႏွစ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အမ်ား လက္ခံႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း Quintana က ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ကေလးစစ္သားမ်ား စုေဆာင္းေနမႈ၊ အျပစ္မရွိသူ လူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္အား ဖမ္းဆီးထားမႈမ်ား ပါဝင္သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကို ျမန္္မာႏုိင္ငံမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ Quintana သည္ ၎၏ အခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳေၾကာင္း၊ အေျခအျမစ္ မရွိေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား (Unfounded Allegations) ပါဝင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို AFP က ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အတြက္ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Vitit Muntarbhorn က BBC သုိ႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားသည္ တစ္မ်ဳိး တစ္ဘာသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေသာ စနစ္ ခ်မွတ္ထားမႈ၊ အစားအေသာက္မ်ား လံုေလာက္ေအာင္ မေပးျခင္း၊ လူမ်ားၾကားတြင္ သိကၡာမဲ့ေအာင္ ျပဳလုပ္မႈမ်ား၊ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အတြက္ တစ္မ်ဳိးတစ္ဘာသာ ေတြ႕ရသည္ဟု ၎က BBC ၏ PM အစီအစဥ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈကိုပါ ေဖ်ာက္ဖ်က္ ပ်က္စီးလိုေသာေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ေျမာက္ကိုရီးယား ကိုယ္စားလွယ္ Choe Myong Nam က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းကို ကိုးကား၍ AFP က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Xinhua, 15th March 2010

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒါကာၿမိဳ႕မွ တနလၤာေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားၿပီး ေရနယ္နိမိတ္ ကိစၥ ၂ ရက္ၾကာ စကားေျပာလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ Md Jashim က Xinhua သို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ အဆိုပါ အဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္တြင္ မတ္လ ၁၆ ၊ ၁၇ ရက္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးတြင္ ပင္လယ္ေရပိုင္နက္ သတ္မွတ္ေရး အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ညႇိႏႈိင္း သေဘာတူညီမႈ ရၿပီးေသာ မူဝါဒျဖင့္သာ ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလက ေတြ႕ဆံုစဥ္က ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဧၿပီလ၌ ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏုိင္ငံက ယခုလအတြင္း ျပဳလုပ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားလာခဲ့၍ မိမိတို႔ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ ေနာက္တစ္ဦးက ေျပာခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈ စတင္ ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္တြင္ ျမန္္မာက သယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူရန္ ႀကိဳးစားခဲ့မႈေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ကန္႔ကြက္ရာမွ စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကမ္းလြန္ ေရနံ တူးေဖာ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ အဆိုပါ နယ္နမိတ္ ကိစၥကို ကုလသမဂၢ တရား႐ံုးသို႔ တရားဝင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.