Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ထုိင္းအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စတီးစက္မႈဇုန္ နယ္ေျမႀကီး တစ္ခုကုိ တည္ေထာင္ရန္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ထုိင္း Iron and Steel Institute က  အစိုးရကို အႀကံျပဳ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ပင္လယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တစ္ခု အပါအဝင္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းေရး အတြက္ ဘတ္ေငြ ဘီလီယံ ၁၀၀ အထိ ကုန္က်ႏုိင္ေသာ စတီး စက္မႈဇုန္ နယ္ေျမ တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ယင္းသို႔ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။

မိမိတုိ႔ အင္စတီက်ဳ အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတုိ႔ကုိ စတီး စက္မႈဇုန္ႀကီး တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ အလားအလာ ေကာင္းေသာ ေနရာအျဖစ္ အႀကံျပဳ ညႊန္းဆုိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠဌ Wikrom Vajragupta က ေျပာၾကားသည္။ ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံရွိ Koh Kong ေဒသသည္ စတီး ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ေသာ စက္မႈ ေျမယာ ေပၚထြန္းေရး အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာ တစ္ခု ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ထားဝယ္ ေဒသ သည္လည္း စက္မႈ ဆိပ္ကမ္းႀကီး တစ္ခု ေပၚထြန္းရန္ အလားအလာ အေကာင္းဆုံး ေနရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ထုိင္း Iron and Steel အင္စတီက်ဳသည္ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Trairong Suwannakhiri ဦးေဆာင္ေသာ ထုိင္းအမ်ိဳးသား စက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီသုိ႔ အဆုိျပဳခ်က္ တစ္ရပ္ တင္သြင္းႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ "အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမွာ စတီး စက္မႈဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္လာမယ္ ဆုိရင္ ထုိင္းႏုိင္ငံကုိ အာဆီယံ စီးပြားေရး ကြန္ျမဴနစ္တီ စင္တာ တစ္ခု ျဖစ္လာေအာင္ ကူညီေပးရာ ေရာက္ပါတယ္" ဟု မစၥတာ Wikrom Vajragupta က ေျပာသည္။

"တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ထုိင္းစတီး လုပ္ငန္းေတြ အေနနဲ႔လည္း လုပ္သား အင္အား အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ရယူႏုိင္မွာ ျဖစ္သလုိ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ စတီး ဝယ္လုိအားကုိ အလြယ္တကူ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆုိသည္။

Iron and Stell အင္စတီက်ဳသည္ လက္ရွိ စတီး ထုတ္လုပ္သူမ်ား ကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ့က်ေစေရး အတြက္ ထုိင္းအစိုးရအား စတီး အရည္က်ိဳ စက္ရုံႀကီး တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ တြန္းအား ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆိုပါ အစီအစဥ္မွာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝါဒီမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေဒသ၏ အႀကီးဆုံး စတီး ေဈးကြက္ ျဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္ ေနရာကုိ ယမန္ႏွစ္က ျပန္လည္ ရယူႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း မစၥတာ Wikrom Vajragupta က ဆုိသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ စတီး သုံးစြဲမႈမွာ တန္ ၁၄ သန္းအထိ ေရာက္ရွိလာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကထက္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ပုံမွန္ စတီး ဝယ္လုိအား ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ တုိးတက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ ထရပ္ကား အစီးေရ ၂ သန္း နီးပါး ထုတ္လုပ္ရန္ လ်ာထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရး အခန္းက႑မွ စတီး ဝယ္လုိအား ျမင့္တက္လာေအာင္ ဦးေဆာင္သြားမည္ ဟုလည္း ခန္႔မွန္းရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား သည္လည္း စတီး ဝယ္လုိအား ျမင့္တက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သြားလိမ့္မည္ဟု ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

အစိုးရ ဦးေဆာင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား သည္လည္း စတီး ဝယ္လိုအား ျမင့္တက္ေရး အတြက္ အေၾကာင္း အရင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု မစၥတာ Wikrom Vajragupta က ဆုိသည္။

Bangkok Post မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment