Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၁.၄.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား - ၁

ျမန္မာတပ္မေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဖ်က္သိမ္းကာ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆို

(ABC News မွ 30 March 2011 ရက္စြဲပါ “Myanmar’s Junta is Dissolved as Gov’t Sworn in” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္ဖက္ အစိုးရထံ တာဝန္ ေျပာင္းလဲ အပ္ႏွင္းသည့္ က်မ္းသစၥာက်န္ဆိုမႈ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ အစိုးရကို တရားဝင္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အရပ္ဖက္အစိုးရ အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ တပ္မေတာ္၏ အာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ဆက္လက္ ခိုင္မာေစရန္ အေပၚယံ အသြင္ ေျပာင္းလဲျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားစုက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႐ႈျမင္ ထားၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို မႏွစ္က ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ အတုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက ဝိုင္းဝန္း ျပစ္တင္ ေဝဖန္ ခဲ့ၾကသည္။ီ

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္သည္ အေဝးၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္၌ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုကာ တာဝန္လႊဲေျပာင္း လက္ခံလိုက္သည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီကို တရားဝင္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီဟုလည္း အစိုးရရုပ္သံက ထုတ္လႊင့္ ေၾကညာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။

*****************************************************************************************************

အစိုးရသစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေျပာင္းအလဲ တစံုတရာ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမွာလား (ေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖမ်ား)

(Reuters သတင္းမွ 30 March 2011 ရက္စြဲပါ “ Q+A:Will Myanmar newgovernment bringany change?” အေမး အေျဖ ေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရာစုႏွစ္ဝက္ ႏွစ္ငါးဆယ္နီးပါး အတြင္း ပထမဆံုး အရပ္ဖက္အစိုးရကို ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တရားဝင္ အာဏာ အပ္ႏွင္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရေဟာင္း၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အေရးပါေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ႐ွိေနဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚေရး အလားအလာမွာ ခပ္ပါးပါးသာ ႐ွိေနသည္။

တပ္မေတာ္ အစိုးရက သမၼတသစ္ ဦးေဆာင္သည့္ ဝန္ႀကီး ၃၀ အစိုးရ အဖြဲ႕ကို တာဝန္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အစိုးရသစ္ အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ားစုမွာ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေဟာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို စစ္အာဏာျဖင့္ ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕ေဟာင္းမွ အၿငိမ္းစားႏွင့္ တာဝန္ ထမ္းဆဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔ အၾကားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တာဝန္မ်ား ႐ွိကာ ဆယ္စု ၂ စုၾကာ သယံဇာတ ၾကြယ္ဝေသာ္လည္း ကုန္သြယ္ေရး ပိတ္ဆို႔မႈ sanctions မ်ား စီးပြားေရး တစ္လြဲ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေခတ္ေနာက္က် ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေ႐ွ႕ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖ အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Q  :        ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မ်ားမ်ားစားစား ေျပာင္းလဲမွာလား?

A  :        ယခင္ကႏွင့္ အလားတူ အာဏာ ဇက္ႀကိဳး ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ရင္ဆိုင္ေနရ ဆဲျဖစ္၍ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္း မျဖစ္ႏုိင္ပါ။  အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ အစိုးရ၏ အာဏာ႐ွင္ ေခါင္းေဆာင္ အသက္ ၇၈ ႏွစ္ အ႐ြယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ ႐ွိေနေသး၍ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါ။

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ လာျခင္းေၾကာင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႐ွိလာခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ အစိုးရက သူတို႔၏ လမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းလဲရန္ (သို႔) သူတို႔၏ သေဘာထားကို ေျပာင္းလဲမည့္ လကၡဏာ ျပသခဲ့ျခင္း မ႐ွိပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ စီးပြားေရာင္းရင္းမ်ား လႊမ္းမိုးေသာ စနစ္ေဟာင္းႏွင့္ အလြန္တူသည့္ စနစ္သစ္ အတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်မႈ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း မတိုင္မီတြင္ ဥပေဒ ဒါဇင္ေပါင္း မ်ားစြာကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ ထုတ္ျပန္ကာ ျမင္သာ၊ ထင္သာ လံုးဝ မ႐ွိေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႀကိဳတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို အားလံုး အသိပင္ ျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း အတိုက္အခံ မ်ားကို ေဘးသို႔ ဖယ္ထုတ္ျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္းတို႔ကို တပ္မေတာ္ အစိုးရက ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ ညိႇႏႈိင္းရန္ ႀကိဳးစားျခင္၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ခန္႔မွန္းေျခ ၂၁၀၀ ေက်ာ္ကို လႊတ္ေပးျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ အင္အားစုမ်ားကို ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္ အတြင္းသုိ႔ ေခၚယူျခင္း စေသာ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ လိုလား ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ကိုလည္း ျပည့္မီွေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈ လံုးဝမ႐ွိပါ။

Q  :        ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ ဘာျဖစ္မလဲ?

A  :        ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္မိုးေအာက္ တစ္ေယာက္ အာဏာ႐ွင္ ေခါင္းေဆာင္သည္ သူ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ဖက္ ရာထူးမ်ားကို မလႊတ္ခ်င္ လႊတ္ခ်င္ျဖင့္ စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ရာ အနားယူရန္ အလားအလာ ႐ွိေနေသာ္လည္း သိသိသာသာ ဆက္လက္ လႊမ္းမိုးရန္ စီစဥ္မည္ျဖစ္၍ သူ႔ကို စိန္ေခၚဝံ့သူ အနည္းငယ္သာ ႐ွိေနပါလိမ့္မည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ အာဏာရၿပီး ေနာက္ပိုင္း မွစ၍ အာဏာ အားလံုးကို တစ္ဦးတည္း လက္ဝါးႀကီး အုပ္ခဲ့သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ႔ေနရာ ဆက္ဆံမည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္႐ွားရန္ အိပ္မက္ မက္ႏုိင္မည့္ အလား အလာပင္ မ႐ွိပါ။

ထို႔အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသည္ သူ၏ သစၥာခံမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားေရး၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ စစ္တပ္ စေသာ အေရးႀကီးေနရာ အားလံုးတြင္ ေနရာခ်ထားေပးၿပီး ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္က သူတစ္ဦးတည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ အာဏာကို ယခုအခါ သမၼတ၊ အစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔က ခြဲေဝ ကိုင္တြယ္ရမည္ ျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သုိ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ အာဏာခြဲေဝမႈသည္ သူ႔လို အာဏာ႐ွင္ တစ္ဦး ေနာက္ထပ္ ေပၚမလာေအာင္  တားဆီးရန္ ရည္႐ြယ္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ သူ႔ေ႐ွ႕မွ ယခင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖယ္႐ွားၿပီး အာဏာ ရ႐ွိလာျခင္း ျဖစ္ရာ ျပည္သူလူထု အတြင္း၌ သာမကပဲ တပ္မေတာ္ အတြင္း၌ပါ အလြန္ လူႀကိဳက္ နည္းသည္ဟု သိ႐ွိရသည္။ သူ႔အေေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ျမင္ကြင္းမွာ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ထြက္ခြာႏုိင္ရန္ အတြက္ အထက္ပါ စနစ္သစ္ကို ဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ ထားၾကသည္။

Q  :        Sanctions မ်ား ႐ုတ္သိမ္းမည့္ အခြင့္အေရး ႐ွိသလား။

A  :        အေနာက္ႏုိင္ငံ sanctions မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ အစိုးရကို ထိခိုက္ေအာင္ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အာ႐ွ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စေသာ က်ားမ်ား၏ ပါးစပ္နားသို႔ေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ခဲ့သည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံ ထားၾကေသာ္လည္း အခ်ိန္တို အတြင္း ကုန္သြယ္ေရး အတားအဆီးမ်ား ႐ုပ္သိမ္းမည့္ လကၡဏာ မ႐ွိသလို ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ျမန္မာ အစိုးရသစ္အေပၚ ႀကီးမားစြာ သံသယ ႐ွိေနသည္။

အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားက “ကုန္သြယ္ေရး အတားအဆီးမ်ားကို မ႐ုတ္သိမ္းမီ ထင္သာျမင္သာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရန္ လိုအပ္သည္” ဟု ေျပာဆိုထားၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီကလည္း “ sanctions ကိစၥကို ေဆြးေႏြးရန္ တိုက္တြန္း ထားေသာ္လည္း sanctions မ်ား ဆက္လက္ ခ်မွတ္ထားသင့္သည္” ဟု မၾကာေသးမီက အႀကံျပဳခဲ့သည္။

NLD၏ အဆုိပါ သေဘာထားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို ေဒါသ ထြက္ေစခဲ့ေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေျပာၾကားရာတြင္ “ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို သပိတ္ ေမွာက္မႈေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္း ခံခဲ့ရသည့္ NLD ပါတီ အေနျဖင့္ တရားဝင္က႑ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ပါတီ၏ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္႐ွားမႈ အစီအစဥ္ကို ေ႐ွ႕ဆက္တိုးဖို႔ ႀကိဳးစားရာ၌ sanctions မ်ားကို ဝွက္ဖဲအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ဖြယ္႐ွိသည္” ဟု မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရ အဖြဲ႕သစ)