Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၁.၄.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား - ၂

ျမန္မာအေပၚ sanctions မ်ား တင္းၾကပ္ရန္ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား တိုက္တြန္း

(AFP သတင္းမွ 1 Apr 2011 ရက္စြဲပါ “US senators urge tougher Myanmar sanctions” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာ တပ္မေတာ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ sanctions မ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ပယ္ခ်ရမည္ ျဖစ္ၿပီး sanctions မ်ား ပိုမို ထိေရာက္မႈ ႐ွိေစရန္အတြက္ အထူး ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ခန္႔အပ္ တာဝန္ ေပးသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ေပးစာ တစ္ေစာင္ကို အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၄ ဦးက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“စစ္အစိုးရ၏ လတ္တေလာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆက္လက္ ညႇဥ္းပမ္းေနမႈ မ်ားသည္ sanctionsမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ကို စဥ္းစားရာတြင္ လိုအပ္ေသာ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာ ကိုက္ညီမႈ မ႐ွိေသးပါ” ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ထံ အထက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက ေရးသား ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ လႊတ္ေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ Dianne Feinstein၊ အထက္ လႊတ္ေတာ္ ရီပတ္ပလစ္ကန္ ေခါင္းေဆာင္ Mitch McConnell၊ အထက္ လႊတ္ေတာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ Barbara၊ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ Mark Kirkတို႔က အထက္ပါ ေပးစာကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ sanctions ကိစၥအေပၚ လတ္တေလာ မွတ္ခ်က္ေပးမႈမ်ားကို အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကၿပီး “ျမန္မာအစိုးရက ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္ အထိ sanctions မ်ားကို ဆက္လက္ ခ်မွတ္ထားရမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို မိမိတို႔ သေဘာတူသည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ sanctions မ်ား ပိုမို ထိေရာက္၍ ေကာင္းစြာ အသံုးဝင္ေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ မူဝါဒ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး တစ္ဦးကို ဝန္ႀကီး ကလင္တန္အေနျဖင့္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးရန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤကဲ့သို႔ အေရးႀကီးသည့္ ရာထူးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အရည္အေသြး၊ အေတြ႕အႀကံဳ႐ွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို အစိုးရက အျမန္ဆံုး ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးရန္ တိုက္တြန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေပးစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တံခါးဖြင့္ ေပးေစရန္ ကြန္ဂရက္က ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္း         ေပးထားေသာ “ျမန္မာအာဏာ႐ွင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ထပ္မံ ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္” ကို က်င့္သံုးရန္ ဝန္ႀကီး ကလင္တန္ကို အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။

**********************************************************************************************************

ဒန္ကေလကို တရား႐ံုးက အာမခံျဖင့္လႊတ္

(Associated Press မွ 29 March 2011 ရက္စြဲပါ “Myanmar Court Frees Australian Publisher on Bail” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအား မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ေကၽြးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆိုျခင္း ခံထားရေသာ ဩစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသား သတင္းဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝသူ ေရာ့စ္ ဒန္ကေလ (Ross Dunkley) ကို ျမန္မာ အစိုးရ တရား႐ံုးက အာမခံျဖင့္ လႊတ္ေပးလိုက္သည္။

ဩစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသား ေရာ့စ္ ဒန္ကေလသည္ သတင္းစာေစာင္ အႀကီးအကဲ တစ္ဦး၊ ေလးစားထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ အျပင္ ႏွလံုးေရာဂါ အတြက္ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူေနရသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာမခံျဖင့္ လႊတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ကမာရြတ္ တရားရံုးက ေျပာၾကားသည္။ ေရာ့စ္ ဒန္ကေလ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ေကၽြး ျဖားေယာင္းမႈႏွင့္ လူဝင္မႈ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ ႏွစ္ခုအတြက္ က်ပ္သိန္း ၅ဝ စီ အသီးသီး အာမခံ တင္သြင္းရသည္ဟု သိရွိရသည္။

ဒန္ကေလ ကမူ ယင္းအေပၚ စြပ္စြဲခ်က္ အားလံုးကို ျငင္းဆိုထားၿပီး ၎သည္ စတင္ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ဝ ရက္ မွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ နာမည္ပ်က္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း ခံရခဲ့ရသည္။ ယင္းသည္ အကယ္၍သာ ျပစ္မႈႏွစ္ခုစလံုး အေပၚ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံရပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

အထက္ပါ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရး ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာ Myanmar Times ဂ်ာနယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ကို စြန္႔လႊတ္ေအာင္ ဖိအားေပးရန္ ရည္ရြယ္ ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဒန္ကေလ၏ အသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

**********************************************************************************************************

ေက်ာက္မ်က္ ေလလံပြဲေဒၚလာ ၂.၈ဘီလ်ံ စံခ်ိန္တင္ ရ႐ွိ

(Associated Press မွ 26 March 2011 ရက္စြဲပါ “Myanmar gems auction erans record $ 2.8 b” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခုလ အတြင္း အေဝးၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ေလလံပြဲတြင္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၊ ပုလဲမ်ား ေရာင္းခ်ရမႈမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂.၈ဘီလ်ံေက်ာ္ ဝင္ေငြ ရ႐ွိခဲ့သည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

ေက်ာက္စိမ္း အတြဲေပါင္း ၁၆၉၃၉ တြဲ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အတြဲေပါင္း ၂၀၆ တြဲႏွင့္ ၂၅၅ တြဲကို ေစ်းၿပိဳင္ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ရာမွ စံခ်ိန္တင္ ဝင္ေငြရ႐ွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အပတ္စဥ္ သတင္းဂ်ာနယ္ The Voice က ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆိုးဝါး စုတ္ျပတ္လွေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈ sanctions မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျမန္မာတပ္မေတာ္ အစိုးရအတြက္ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ စီစဥ္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ ေလလံပြဲသည္ အဓိက ႏုိင္ငံျခား ေငြရေပါက္ တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး ေက်ာက္စိမ္း ထုတ္လုပ္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ ပတၱျမား ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ထုတ္လုပ္ ေပးေနသည္ဟု ဆိုသည္။

*********************************************************************************************************

ဆီးရီးယား အစိုးရ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံ ေၾကညာ

(AFP သတင္းမွ 30 March 2011 ရက္စြဲပါ “ Syrian government resigns: state TV” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ဆီးရီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဟာမက္ နာဂ်ီအိုထရီ၏ အစိုးရအဖြဲ႕က အဂၤါေန႔တြင္ သမၼတ ဘာ႐ွား အယ္အာဆတ္ထံ ႏုတ္ထြက္လႊာ တင္သြင္းခဲ့ရာ သမၼတက လက္ခံလိုက္သည္ဟု ႏုိင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။ အစိုးရ ႏုတ္ထြက္မႈကို သမၼတ အာဆတ္က လက္ခံခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံပိုင္ Syrian Televisionက ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘာ့သ္ပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဆီးရီးယားတြင္ မတ္လ လယ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ ပိုမို ေတာင္းဆိုသည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား အၿပီးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္က ကတိျပဳခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားစြာအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည့္ တာဝန္ကို လာမည့္ ရက္မ်ားအတြင္း ဖြဲ႕စည္းမည့္ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္ အေနျဖင့္ မလႊဲမေသြ ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဘာ့သ္ပါတီ အာဏာ ရခ်ိန္မွစ၍ ထုတ္ျပန္ ထားခဲ့ေသာ အေရးေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အဆံုးသတ္ျခင္း၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေပၚ ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းေပးျခင္း စသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ရေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

********************************************************************************************************

အျငင္းပြား ေရျပင္နယ္နိမိတ္ အနီးတြင္ လက္ေတြ႕ပစ္ခတ္စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ေတာင္ကိုရီးယားျပဳလုပ္

(AFP သတင္းမွ 30 March 2011 ရက္စြဲပါ “S.Korea stages Live-fire drill near tense sea border” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလက ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔၏ အေျမာက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ ရန္စမႈေၾကာင့္ လူအေသအေပ်ာက္ ႐ွိခဲ့ေသာ ကၽြန္းေပၚတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္တပ္က ဗုဒၶဟူးေန႔၌ လက္ေတြ႕ အေျမာက္ ပစ္ခတ္မႈ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု တာဝန္႐ွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အျငင္းပြား ပင္လယ္ဝါ ေရျပင္ နယ္နိမိတ္ အနီး႐ွိ ယြန္ေျပာင္းကၽြန္းေပၚတြင္ အေျမာက္ ပစ္ခတ္ ေလ့က်င့္မႈကို ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ မနက္ ၉း၃၀ တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး တစ္နာရီၾကာ ေလ့က်င့္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ ႐ွိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူေနအိမ္မ်ား ပ်က္&#