Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၁၈.၇.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ေအာင္ပဲြရအမတ္ေလာင္းမ်ားကုိ ေထာက္ခံခ်က္ေပးရန္ ထုိင္းေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ေႏွာင့္ေႏွး

(AFP သတင္းမွ 13 July 2011 ရက္စဲြပါ Thai Election Board Holds Back nod for Winners” သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အစုိးရအဖဲြ႕သစ္ထံ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အာဏာလဲႊေျပာင္းႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားပ်က္ျပားေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ဇူလုိင္ ၃ ရက္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏုိင္ရခဲ့ေသာ အမတ္ေလာင္းမ်ားအနက္မွ ေလးပံုတစ္ပံုေက်ာ္ေက်ာ္၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ အဆုိပါေကာ္မရွင္က ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိင္းပါလီမန္၏ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၅၀၀ အနက္မွ ၁၆၅ ေနရာကုိ ျဖဴးထုိင္းပါတီက အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာေတာ့မည့္ ယင္လပ္ ရွင္နာဝပ္ထရာ အပါအဝင္ အျခားအမတ္ေလာင္းအခ်ဳိ႕အား ေထာက္ခံလ်က္ေပးရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးပါဟု ယင္းေကာ္မရွင္က အဂၤါေန႔တြင္ ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိေအာင္ပဲြရ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ယင္လပ္သည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကုိ ဖယ္ေပးခဲ့ရသူ သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္ထရာ၏ အငယ္ဆံုးညီမျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြႏုိင္ အမတ္ေလာင္းမ်ားကုိ စည္းကမ္းမကုိက္ညီမႈျဖင့္ ပယ္ခ်ႏုိင္ခြင့္ရွိေသာ ထုိင္းေရြးေကာက္ပဲြက ၎တုိ႔ေထာက္ခံခ်က္ မေပးရ ေသးသည့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ျခင္း ရွိ/မရွိကုိ ဆက္လက္စံုစမ္းစစ္ေဆးဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔လုပ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္း အရင္းကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း မရွိပါ။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္လဲႊေျပာင္းရယူရန္ေစာင့္ဆုိင္းေနသည့္ ယင္လပ္က သူမအေနျဖင့္ ျပစ္ခ်က္ကင္းရွင္းသည့္ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိမည္ဟု ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိထားသည္။

**********************************************************************************

ဗီယက္နမ္တြင္ ႏွိမ္ႏွင္းေနသည့္ၾကားမွ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပပဲြမ်ားျဖစ္

(17 July 2011 ရက္စဲြပါ AP သတင္းဌာန၏ Vietnamese Hold anti-China march despite crack down ကုိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

တနဂၤေႏြေန႔က ဗီယက္နမ္လူမ်ဳိးအုပ္စုေလးတစ္ခုသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ တ႐ုတ္၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ခ်ီတက္ ဆႏၵျပၾကသည္။ ယင္းမတုိင္မီကလည္း ဆႏၵျပသူႏွစ္ဒါဇင္ခန္႔အား ရဲမ်ားက ဝုိင္းထားသျဖင့္ ဘတ္စ္ကားမ်ားေပၚသုိ႔ တက္၍ေမာင္းေျပးၾကပါသည္။

ခ်ီတက္ဆႏၵျပရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရသူမ်ားအား တ႐ုတ္သံ႐ုံးအနီးမလွမ္းမၾကမ္းမွ ရဲမ်ားက ေစာင့္လ်က္ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ကုိ ေနာက္ပိုင္းမွ ဖမ္းဆီးလိုက္ သည္။ အခ်ိဳ႕အုပ္စုမ်ားမွာ ခဏတာသာ ဆႏၵျပၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကုိ မစတင္မီ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ မွန္အမည္းပါေသာ ဘတ္စ္ကားမ်ားေပၚသုိ႔ တက္၍ထြက္ေျပးၾကၿပီး လူတစ္ဦးကိုမူ ရဲမ်ားက ေျမႀကီးေပၚကန္ေက်ာက္၍ေခၚေဆာင္သြားသည္။

ကြန္ျမဴနစ္တုိင္းျပည္ျဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားမွာ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲျဖစ္ၿပီး၊ ရဲမ်ားက အျမန္ဆံုး ဖမ္းဆီးေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခု တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပဲြမ်ားကုိ အာဏာပိုင္မ်ားက ခြင့္ျပဳခဲ့သည္မွာ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အကုန္က AP သတင္းဌာနအပါအဝင္ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ား ပါဝင္ေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ေခတၱထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလမွစ၍ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ နယ္ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္ သေဘာထား ျခင္း မတုိက္ဆုိင္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္ကမ္း႐ုိးတန္းတြင္ ေရနံရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား Beijing က ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ျပဳလုပ္သည္ဟု ဗီယက္နမ္က ႏွစ္ႀကိမ္စြပ္စဲြခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ကလည္း အျငင္းပြားေနေသာ Spratly ကၽြန္းမ်ားအနီးတြင္ ၎၏ငါးဖမ္းသမားမ်ားအား ဗီယက္နမ္က အႏၱရာယ္ ေပးသည္ဟု စြပ္စဲြခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လကုန္ပိုင္းက ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံုၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာအေျဖရရွိေရးအတြက္ ညိႇႏႈိင္းရန္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေၾကညာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေျခအေန ေအးေဆးစြာသေယာင္ရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က ႏွစ္ဖက္အျငင္းပြားေနေသာ Paracel ကၽြန္းမ်ားအနီးတြင္ ဗီယက္နမ္ ငါးဖမ္းေလွအား တ႐ုတ္စစ္သားမ်ားက ေနာက္မွလုိက္၍ တုိက္ခိုက္သည္ဟု နယ္စပ္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ငါးဖမ္းေလွကပၸတိန္မွာ ႐ိုက္ခံရေသာ္လည္း ဒဏ္ရာႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္မရဟု တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

တနဂၤေႏြေန႔က ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ကုိ ဆန္႔က်င္ၾကဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၿပီး၊ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္လုိေရးထားေသာ စာတမ္းမ်ား ကုိင္ေဆာင္ထားသည္။ စာတမ္းတစ္ခုတြင္ “တ႐ုတ္က်ဴး ေက်ာ္မႈရပ္တန္းကရပ္၊ ဗီယက္နမ္ငါးဖမ္းသေဘာမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ေနမႈ ရပ္တန္းကရပ္ဟု ေရး သားထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာသံအမတ္ႀကီးေဟာင္း အပါအဝင္ ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ၂၀ ခန္႔သည္ တုိင္းျပည္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားထံသုိ႔ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကိစၥပြင့္လင္းျမင္သာမႈရရွိရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခြင့္ျပဳရန္ စာတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

**********************************************************************************

ထုိင္းတြင္ တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၈၂၈၀၀၀ ေက်ာ္မွတ္ပံုတင္

(Pernama News မွ 15 July 2011 ရက္စဲြပါ Thailand registers over 828000 migrant workers သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

                ၿပီးခဲ့ေသာ တစ္လလံုးတြင္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအမ်ားစု ပါဝင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၈၂၈၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ထုိင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ လႊာမ်ားတင္ခဲ့ၾကၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ေနာက္ပုိင္းစတင္ကာ ယခုတစ္ပတ္ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးသြားသည့္ ထူးျခားေသာကာလ အပုိင္းအျခားသည္ ထုိင္း အစုိးရက ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ား တရားမဝင္အလုပ္လုပ္ျခင္းကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ ေနာက္ဆံုးပတ္ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း Thai News Agency က ေသာၾကာေန႔တြင္ ေၾကညာသည္။

ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ ေက်ာ္လြန္သြားေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွာမူ အျမင့္ဆံုးဒဏ္ေငြ ဘတ္တစ္သိန္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရျခင္း၊ အလုပ္ ထုတ္ ပယ္ခံရျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ဟုဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္မူ သက္ညာမႈကာလကုိ လာမည့္လအထိ ေနာက္ဆုတ္ ေပးထားသည္ဟုသိရွိရသည္။

**********************************************************************************

PTTEP က ျမန္မာကမ္းလြန္ထုတ္လုပ္ေရးပလက္ေဖာင္းတည္ေဆက္ေပးရန္ Sembcorp ကုိ ကန္ထ႐ုိက္ေပး

(Offshore magazine မွ 15 July 2011 ရက္စဲြပါ PTTEP Taps Sembcorp for myanmar production plafform သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ထုိင္းႏုိင္င&