Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၅.၂.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ထိုင္းရတ္ခ်ာဘူရီကုမၸဏီ ၂၀၁၂ ဘတ္ဂ်က္ခ်မွတ္၍ ျမန္မာ၌ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း

(Reuters News မွ 14 Feb 2012 ရက္စဲြပါ Thai Ratchaburi Sets 2012 Capex sees Myanmar Expansion သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။)

  1. ျမန္မာႏွင့္ ပုိမုိဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စင္ကာပူေမွ်ာ္မွန္း

(Channel News Asia မွ 14 Feb 2012 ရက္စဲြပါ S’pore eyes more links with Myanmar ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။)

  1. တရုတ္ဒုတိယသမၼတ၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္စတင္

(BBC သတင္းဌာနမွ 13 Feb 2012 ရက္စြဲပါ China's Xi Jinping in closely-watched visit to US ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

***************************************************************************

ထိုင္းရတ္ခ်ာဘူရီကုမၸဏီ ၂၀၁၂ ဘတ္ဂ်က္ခ်မွတ္၍ ျမန္မာ၌ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း

(Reuters News မွ 14 Feb 2012 ရက္စဲြပါ Thai Ratchaburi Sets 2012 Capex sees Myanmar Expansion သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းပုဂၢလိကဓာတ္အားထုတ္လုပ္သူ Ratchaburi Electricity Generating Holding Pcl ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၂ အတြက္ ဘတ္ေငြ ၈ ဘီလ်ံ(ေဒၚလာသန္း ၂၆၀) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စီစဥ္ထားၿပီး၊ ထားဝယ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာလ်က္ရွိသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ျမန္မာအစုိးရက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈကုိအေၾကာင္းျပ၍ မီဂါဝပ္ ၄၀၀၀ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတည္ေဆာက္မႈကုိရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ မိမိတုိ႔ ရတ္ခ်ာဘူရီ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အျခားေလာင္စာဆီသံုးအမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ရွာေဖြေလ့လာေနသည္ဟု ကုမၸဏီဥကၠ႒ နီေပါမီလင္သန္းဇြန္းက သတင္းေထာက္မ်ားကုိေျပာၾကားသည္။

“ထားဝယ္စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်အားလံုးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေလ့လာေနတုန္းပါပဲ။ အဆံုးစြန္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ အီတာလ်ံ၊ ထုိင္းကုမၸဏီနဲ႔ ျမန္မာအစုိးရက သေဘာတူမွသာ ရွင္းလင္းတဲ့ အေျဖထြက္ လာမွာပါ” ဟု နီေပါက ဆုိသည္။ ထားဝယ္စီမံကိန္းကုိ ဦးေဆာင္ေနေသာ အီတာလ်ံထုိင္းကုမၸဏီသည္ ျမန္မာေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီကမ္း႐ုိးတမ္း ထားဝယ္ေဒသတြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ေဒၚလာ ၈ ဘီလ်ံ တန္ဖုိးရွိကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ကုိလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ရတ္ခ်ာဘူရီကုမၸဏီအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္ မ်ားျပားလာေနေသာ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျခား ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ထပ္မံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိလည္း ေလ့လာ သံုးသပ္ေနသည္ဟု နီေပါက ေျပာၾကားသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏုိင္ငံတကာစံမီေအာင္ ႀကိဳးစားေတာ့မည္အဆင့္တစ္ခုထဲကုိ ဝင္ေရာက္ေနပါၿပီ၊ ဒီအေျခအေနဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သြားေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔အတြက္ အခြင့္အလမ္း တံခါးေတြ အမ်ားႀကီးဖြင့္ ေပးထားပါတယ္” ဟု နီေပါက သံုးသပ္ေျပာဆုိသည္။ ရတ္ခ်ာဘူရီကုမၸဏီသည္ ယခုႏွစ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘတ္ဂ်က္အျဖစ္ ဘတ္ေငြ ၈ ဘီခ်ံခ်မွတ္ထားၿပီး လက္ရွိလည္ပတ္ေနေသာဓာတ္ေပးစက္႐ုံ ၁၃ ခု ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရၿပီးသား အပါအဝင္ စီမံကိန္းသစ္မ်ားအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရွိရသည္။

အျခားေသာထုိင္းအင္အားႀကီးကုမၸဏီမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ရတ္ခ်ာဘူရိကုမၸဏီသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး မလံုေလာက္ေသာ ၾသစေၾတးလ်၊ လာအုိႏွင့္ အျခားအိမ္နီးျခင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၊ စီးပြားရွာႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြေလ့လာလ်က္ရွိၿပီး၊ ၂၀၁၂ အတြင္း အျခား ေရြးခ်ယ္စရာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိအဓိကဦးတည္ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရတ္ခ်ာဘူရီ ကုမၸဏီရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စိတ္ဝင္စားတဲ့ စီမံကိန္းတုိင္းမွာ အနည္းဆံုး ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္” ဟုနီေပါက ဆုိသည္။

ရက္ခ်ာဘူရီကုမၸဏီသည္ ၎၏ လက္ရွိတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း ၅၁၃၁ မီဂါဝပ္ကုိ ၂၀၁၂ ႏွစ္ကုန္ တြင္ မီဂါဝပ္ ၃၀၀ ထပ္မံတုိးျမႇင့္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီးအသစ္ထပ္မံထုတ္လုပ္မႈကုိေနစြမ္းအင္သံုးဓာတ္ေပးစက္႐ုံ ႏွစ္ခုႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ရွိ ၎၏ Ratch, Australia Corporation LTD ထံမွ ရရွိမည္ဟု သိရွိရသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာေမလတြင္ ရက္ခ်ာဘူရီကုမၸဏီသည္ ၾသေၾတးလ်းဓာတ္အားေပးစက္႐ုံထုတ္လုပ္သူTransfield Services Infrastructure fund ကုမၸဏီတြင္ အဓိကပင္မရွယ္ယာဝယ္ယူ၍ TransfieldကုိRatch-Australia Corporation LTD ဟုအမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ရတ္ခ်ာဘူရီ ကုမၸဏီတြင္ ႏုိင္ငံပိုင္ ထုိင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ အာဏာပိုင္လုပ္ငန္းက ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွယ္ယာပါဝင္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာအဂၤါေန႔တြင္ ကုမၸဏီကသတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္မူ ႏုိင္ငံတြင္းေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ ေရလႊမ္းမုိးကာ ဓာတ္အားသံုးစဲြမႈ ေလ်ာ့နည္း သြားျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၁ အတြက္ အသားတင္ အျမတ္ေငြ ၇.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ရတ္ခ်ာဘူရီကုမၸဏီက ၎၏ ရွယ္ယာမ်ားကုိ ဘြန္းစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ဖုိး ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိေသာဘ႑ေငြမ်ားကုိေခ်းေငြျပန္ဆပ္ျခင္း၊ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ ရင္းႏွီးေငြမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳသြားမည္ဟုဆုိသည္။

***************************************************************************

ျမန္မာႏွင့္ ပုိမုိဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စင္ကာပူေမွ်ာ္မွန္း

(Channel News Asia မွ 14 Feb 2012 ရက္စဲြပါ S’pore eyes more links with Myanmar ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။)

စကၤာပူႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာပုိမုိတံခါးဖြင့္ ပြင့္လင္းလာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပုိမုိတုိးတက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေကရွန္မူဂမ္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။ အဂၤါေန႔က ပါလီမန္တြင္ စကၤာပူ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး အေနအထားႏွင့္ ၂၀၁၄ အာဆီယံဥကၠ႒ ေနရာကုိ တာဝန္မယူခင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အာဆီယံက ပစ္မွတ္ထားေရး စေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိရွန္မူဂမ္က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရွန္မူဂမ္ကစကၤာပူႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတုိ႔သည္ ကာၾကာရွည္ေကာင္းမြန္၊ ခိုင္ၿမဲေသာဆက္ဆံေရးရွိခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၄ အာဆီယံဥကၠ႒တာဝန္ကုိ ယူမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စကၤာပူက ႀကိဳဆုိေထာက္ခံသည္ဟုဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။ စကၤာပူႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကဆက္လက္၍ အာဆီယံအဖဲြ႕သည္ ဥကၠ႒ေနရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာင္းလဲ တုိးတက္ေရး ကိစၥကုိ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္ လံုးဝမခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤအစား ျမန္မာအစုိးရကသူတုိ႔ ခ်မွတ္ထားေသာ အဆင့္ ၇ ဆင့္ လမ္းညႊန္ေျမပံုအတုိင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ အာဆီယံကေစာင့္ၾကည့္ အားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ အာဆီယံဥကၠ႒ တာဝန္သည္လည္း လက္ရွိအရွိန္အဟုန္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဆက္ လက္ထိန္းထားရန္ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆုိသည္။

“အာဆီယံဥကၠ႒တာဝန္ကုိ ယူလုိက္ၿပီဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာအဖဲြ႕ရဲ႕ ျပင္ပဆက္ဆံေရးမ်က္ႏွာဖံုးျဖစ္လာမွာပါ။ ဒါဆုိရင္ သူတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကုိ သာမကပဲ အာဆီယံတစ္ဖဲြ႕လံုးရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကုိပါ ကာကြယ္လုပ္ေဆာင္ ေပးရေတာ့မွာပါ” ဟုရွန္မူဂမ္က ဆုိသည္။ “ဒါ့အျပင္ ဥကၠ႒ တာဝန္ယူတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာအာဆီယံအဖဲြ႕ရဲ႕ ျပင္ပမိတ္ေဆြႏုိင္ငံေတြ ယံုၾကည္စ&