Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၂.၃.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ၂၅ ႏွစ္အလြန္ တံခါးဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ျပန္စရန္ ADB ျပင္ဆင္

(Bloomberg News မွ 1 March 2012 ရက္စြဲပါ ADB preparing first Myanmar projects in 25 years as Thein opens ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ 2015 တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္ေရး အာဆီယံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို အားျဖည့္

(Business Mirror မွ 1 March 2012 ရက္စြဲပါ Estrella Torres ေရးသားေသာ Myanmar reforms boost Asean single market goal by 2015 ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

***********************************************************************************

၂၅ ႏွစ္အလြန္ တံခါးဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ျပန္စရန္ ADB ျပင္ဆင္

(Bloomberg News မွ 1 March 2012 ရက္စြဲပါ ADB preparing first Myanmar projects in 25 years as Thein opens ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့ေသာ ျမန္မာအစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္လာျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံစံုအစိုးရမ်ားက ၂၅ ႏွစ္ၾကာ ပစ္ပယ္ထားမႈကို အဆုံးသတ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ျပန္လည္ဆက္ဆံလာျခင္းႏွင့္အတူ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ADB သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီမံကိန္းမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

မနီလာၿမိဳ႕ ရံုးခန္း၌ မေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ADB ၏အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္ Rajat Nag က "ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ျပန္လည္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမွန္တကယ္ စီစဥ္ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။ "အရင္ဆံုး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ လုပ္ငန္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စေနပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပညာရွင္အဖြဲ႕ေတြ သြားေနပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စိန္ေခၚမႈေတြကေတာ့ သိပ္ကို ႀကီးမားလြန္းပါတယ္။ အေျခခံ အေဆာက္အဦပိုင္း၊ လူမႈက႑ပိုင္းေတြမွာေပါ့။ ပံ့ပိုးကူညီမႈနဲ႔ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္မႈကို အမ်ားႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္" ဟု Rajat Nag က သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလြန္၊ မႏွစ္က အာဏာရလာေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာ္လွန္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီမႈမ်ား လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း တို႔ကို ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ကာ အေရးယူမႈမ်ား ရုတ္သိမ္းေရးကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား စတင္ စဥ္းစားလာေအာင္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႕ IMF ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွ၏ စီးပြားေရးခြင္အသစ္တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကားကာ သယံဇာတ ႂကြယ္ဝေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားစြာက စိတ္ဝင္စားေနၾကေၾကာင္း ရည္ညႊန္း ေျပာဆိုထားသည္။

ADB သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေျခခံ အေဆာက္အဦးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို တရားဝင္ စတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရွယ္ယာဝင္မ်ားထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကုလႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ အပါအဝင္ အျခား ႏိုင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု Rajat Nag က ေျပာၾကားသြားသည္။

*****************************************************************

ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ 2015 တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္ေရး အာဆီယံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို အားျဖည့္

(Business Mirror မွ 1 March 2012 ရက္စြဲပါ Estrella Torres ေရးသားေသာ Myanmar reforms boost Asean single market goal by 2015 ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ 2015 ခုႏွစ္တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ေစ်းကြက္ (single market) တည္ေထာင္ရန္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ရရွိေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေဒသတြင္အား ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင္႔ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ကဲ႔သို႔ေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ရယူႏိုင္ေရး တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ ျမႇင္႔တင္ေရးဌာန (DITP) ၏ ကုန္သြယ္မႈ သယ္ယူပိုေဆာင္ေရး ဒါရိုက္တာ Wandee Thanalertvisut က ေျပာၾကားရာတြင္ ထိုင္းႏွင္႔ တျခား အာဆီယံစီးပြားေရးမ်ားသည္ ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင္႔ ဗီယက္နမ္ တို႔အား ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္ေစ်းကြက္ ႀကီးထြားတိုးတက္ေရး အတြက္ အကူအညီေပးရန္ အခြင္႔ေကာင္းျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားက 2015 အာဆီယံ၏ စီးပြားေရးအစုအဖြဲ႕အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ကူညီႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။