Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၃၁.၅.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အဆံုးစြန္ နယ္ခ်ဲ႕ျခင္း

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အဆံုးစြန္ နယ္ခ်ဲ႕ျခင္း

ေအာင္ေမာင္း

ဂရိ ဒႆနပညာ႐ွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ အရစၥတိုတယ္က ႏိုင္ငံတစ္ခုသည္ ေရေျမ ရာသီဥတုတို႔အေပၚ မူတည္၍ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ငံသည္။ ေတာင္စြယ္မ်ား ဝန္းရံထားေသာ ကုန္းေျမႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးအတြက္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း႐ွိလွ်င္ ေကာင္းသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။  ရာသီဥတု၏ သက္ေရာက္မႈက လူတို႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထား သေဘာသဘာဝတို႔ကို ေျပာင္းလဲေစတတ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ အလြန္ေအးေသာ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ လူမ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြ၍ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ေကာင္းသည္။ ေတာင္စြယ္မ်ားဝန္းရံထားသျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ ဉာဏ္ရည္နည္းသျဖင့္ အျခားသူမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမ႐ွိ။ အာ႐ွတိုက္သားတို႔မွာမူ ဉာဏ္ရည္ျမင့္ေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြမႈမ႐ွိသျဖင့္ အျခားသူ မ်ား၏ ေက်းကြ်န္ျပဳမႈကို ခံရသည္။ ဂရိႏိုင္ငံမွာ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြမႈႏွင့္ ဥာဏ္ရည္ျမင့္မားမႈႏွစ္ခုလံုးကို ပိုင္ဆိုင္ထား၍ ျပည္တြင္းစည္းလံုး ညီညြတ္မႈသာရ လွ်င္ အျခားသူမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးလည္း ဖံြ႕ၿဖိဳးသည္ဟု ဆိုထားခဲ့ျပန္သည္။

သို႔ရာတြင္ ကမာၻေပၚတြင္ အင္ပိုင္ယာအေျမာက္အမ်ား တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားမွာ ဥေရာပ အေအးပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္ၾကသည္။ ပင္ လယ္ေရေၾကာင္းေခတ္တည္းကပင္လွ်င္ နယ္ခ်ဲ႕ခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားမွာ ပထမႏွင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးမ်ား ဆင္ႏႊဲေနသည့္ကာလတြင္ ကမာၻ႕နယ္ေျမ အေတာ္မ်ားမ်ားကို စိုးမိုးထားႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပထဝီပညာ႐ွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး ကားလ္ရစ္တာက ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ ၏ သေဘာတရားကို ႐ွင္းျပခဲ့သည္။ ရစ္တာက ႏိုင္ငံတစ္ခုကို သတၱဝါတစ္ခု၊ သက္႐ွိအရာတစ္ခုသဖြယ္ ႐ွင္းျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အပင္တစ္ပင္ သတၱဝါတစ္ ေကာင္သည္ မိမိ႐ွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ အျခားတစ္ခုကို တိုက္စားဝါးၿမိဳသြားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ႐ွင္သန္ႏိုင္သူသာ က်န္ရစ္မည္ဟူေသာ သေဘာတ ရားအရ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပံုေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု႐ွင္သန္ရန္၊ တိုင္းျပည္တစ္ခု႐ွင္သန္ရန္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို ဝါးၿမိဳပစ္ရမည္ဟူ၍ ဂ်ာမန္လူ မ်ိဳးႀကီးဝါဒႏွင့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးကို ေရာေမႊခဲ့သည္။ ၎၏ ဆက္ခံသည့္ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္သူ ရတ္ဇယ္ကလည္း သဘာဝ၏ နိယာမကို လက္ခံၿပီး အင္ အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

အထက္က ဂ်ာမန္ပညာ႐ွင္ႏွစ္ဦး၏ အယူအဆ အထူးသျဖင့္ ရတ္ဇယ္၏ အယူအဆကို လက္ခံသူ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံသား ႐ူးေဒါဖ့္႐ွယ္လင္ကမူ ႏိုင္ငံ တစ္ခု၏ သေဘာသဘာဝကို အႏုစိတ္ ျခယ္မႈန္းသည္။ အင္အားႀကီးရန္အတြက္ နယ္ခ်ဲ႕ရန္မလို၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ပညာရပ္မ်ားကို ပ်ံ႕ပြားေစၿပီး မိမိ ႏိုင္ငံ၏ စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားကို တင္ပို႔ရမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ Intellectual ျဖစ္မႈႏွင္ ့Soft Power တို႔၏ သေဘာသဘာဝကို ႐ွယ္လင္က ဆိုလိုခဲ့ဟန္တူပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္လည္း ယေန႔ထိတိုင္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဥေရာပ၏ စံႏႈန္းတန္ဖိုးေတြကို က်င့္သံုးေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး ႐ွင္း တုိးတက္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္မူ အေမရိက၏ စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ား ကမာၻကို ထိုးေဖာက္လာသည္။ ထို႔မတိုင္မီကပင္လွ်င္ ဘီတဲလ္၊ ေရာခ့္အင္႐ိုး၊ ပရက္စေလ ၊ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ စသည့္ အေမရိက၏ တန္ဖိုးမ်ားသည္ မိုက္ခ႐ိုေဆာ္ဖ့္ႏွင့္ အက္ပဲလ္ ထုတ္ကုန္မ်ား မေပၚမီကပင္ ကမာၻကို လႊမ္းမိုးခဲ့သည္ကို ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး႐ွင္း ဝါဒီမ်ားကို အေမရိကန္ ဝါဒျဖန္႔သမားဟုပင္ တံဆိပ္ကပ္ခံရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆိုရလွ်င္ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပဲြမ်ား ဆင္ႏဲႊျခင္းမ႐ွိေတာ့သည့္ ကာလမ်ိဳးတြင္ မိမိ၏ စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ နယ္နိမိတ္မ်ားဆီသို႔ ျဖန္႔က်က္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့ၾက သည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်စ္အၾကမ္းအလြမ္းတို႔ကို ေရာေမႊထားၿပီး ဂီတႏွင့္တဲြဖက္ေပးထားေသာ အိႏိၵယ႐ုပ္႐ွင္ကားမ်ား ကမာၻမွာ တစ္ေခတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အန္ကယ္ဂြ်န္ဝိန္း၏ ေသနတ္ပစ္ကားမ်ားကို ကမာၻ႕လူငယ္ထု ႏွစ္ၿခိဳက္စဲြလမ္းခဲ့သည္။ ေဒးဗစ္ခ်န္း၏ ဓားခုတ္ကားမ်ားလည္း ေရပန္းစားခဲ့သည္။ ယေန႔ ကာလတြင္လည္း စံႏႈန္းမ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တင္ပို႔ျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုရလွ်င္ ႐ွယ္လင္၏ အေတြးအေခၚမ်ား ကမာၻကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနဆဲဟုသာ။ ပရီးမီးယားလိဂ္၊ ဟစ္ေဟာပ့္၊ ကင္မ္ခ်ီ စသည့္ တန္ဖိုးမ်ားကို တနည္းတဖံု တင္ပို႔ေနၾကျခင္းမ်ား ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

ထိုသို႔စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ား တင္ပို႔ျခင္းသည္ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕ျခင္းတစ္မ်ိဳး (သို႔) ယဥ္ေက်းမႈအရ ဝါးၿမိဳျခင္းဟု ဆိုလွ်င္လည္း ရသည္။ အရစၥတိုတယ္၏ အေတြးအေခၚျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေတြးၾကည့္လွ်င္ အာ႐ွတိုက္တြင္ စိတ္ဓာတ္လည္းတက္ၾကြ၊ ဉာဏ္ရည္လည္းျမင့္မားၿပီး ပထဝီဝင္ အေနအထားအရေရာ ယဥ္ေက်းမႈအရပါ နယ္ခ်ဲ႕ေနသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ႏိုင္ငံေပၚထြက္လာေနပါၿပီ။  အထူးသျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံႀကီးမွာ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေနသျဖင့္ ပို၍ စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာƚ