Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၆.၆.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၁)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သယံဇာတ က်ိန္စာ မသင့္ေရး လြတ္လပ္ေသာဓန ရန္ပံုေငြ တစ္ရပ္လိုအပ္ပာု Stiglitz ေျပာ

(5 June 2012 ရက္စြဲပါ CNBC မွ Sri Jegarajah ေရးသားေသာ Myanmar needs Sovereign Wealth Fund to avoid resources curse: Stiglitz ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ျပင္သစ္ ေရနံကုမၸဏီ Total အႀကီးအကဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာမည္

(Business Recorder မွ  5 Jun 2012 ရက္စြဲပါ “France Oil giant Total’s chief to visit to Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်ီးမြမ္း

(5 June 2012 ရက္စြဲပါ VOA News မွ Burma state media praises Aung San Su Kyi သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

****************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သယံဇာတ က်ိန္စာမသင့္ေရး လြတ္လပ္ေသာ ဓန ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ လိုအပ္ပာု Stiglitz ေျပာ

(5 June 2012 ရက္စြဲပါ CNBC မွ Sri Jegarajah ေရးသားေသာ Myanmar needs Sovereign Wealth Fund to avoid resources curse: Stiglitz ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွ ေရာင္းရေငြမ်ားကို လြတ္လပ္ေသာဓန ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္(a sovereign wealth fund)တြင္ ထည့္သြင္းၿပီးထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖင့္ သယံဇာတက်ိန္စာ(resources curse) ကိုေရွာင္ရွားႏိုင္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကို ပို၍ ညီမွ်စြာခြဲေဝႏိုင္ေရးတို႔ျဖင့္ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ ဥကၠ႒ေပာာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္ Joseph Stiglitz က CNBC သို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သဘာဝသယံဇာတေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ တိုင္းျပည္အေတာ္မ်ားမ်ားပာာ ေသခ်ာစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မျပဳႏိုင္ပါဘူး။ တိုးတက္ႀကီးထြားေရး၊ သာတူညီမွ်ေရးနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးေတြမွာ ေကာင္းေကာင္းစီမံျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္တာကို သယံဇာတ က်ိန္စာသင့္တယ္ ေခၚတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အေၾကာင္းရင္းေတြနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ေပးႏိုင္မလဲဆိုတာ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္”ပာု Stiglitz က ဘန္ေကာက္တြင္ က်င္းပေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္သို႔ လာေရာက္စဥ္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အေရးတႀကီး လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အဆိုပါ ရန္ပံုေငြမ်ားကို တိုင္းသူျပည္သားအားလံုး အက်ိဳးရွိေစေရး ေကာင္းစြာ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒါသည္ပင္ ဘက္စံုတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။”ပာု ၎ကဆိုသည္။

၎က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားရာတြင္ အဆိုပါရန္ပံုေငြကို မွားယြင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲမိပါက ေငြေၾကးတန္ဖိုး ေလ်ာ့က်လာမႈကို ဦးတည္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေငြေၾကးတန္ဖိုး ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ယွဥ္၍ ေရာင္းခ်ရန္ ခက္ခဲလာျခင္း၊ သြင္းကုန္မ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း Stiglitz က သတိေပးခဲ့သည္။ “ဒါ့ေၾကာင့္ ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းကို စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ တည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ရတဲ့ ရန္ပံုေငြ(Stabilization Fund)ပာာ ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းကို စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ ယႏၱရားရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပါ”ပာု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွရေသာ ဝင္ေငြသည္ သိသာစြာ ျမင့္တက္လာမည္ပာု ခန္႔မွန္းရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးအင္အားႀကီးလာသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးျခင္း ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ တိုးတက္ႀကီးထြားမႈတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္အတြက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေဒၚလာသန္းခ်ီ၍ သံုးစြဲလ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီလက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အရန္ ၂၂.၅ ထရီလီယံကုဗေပ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က BP ကခန္႔မွန္းခဲ့သည့္ ၁၁.၈ ထရီလီယံကုဗေပ၏ ႏွစ္ဆ ျဖစ္လာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ M9 သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မွ ခန္႔မွန္း အျမတ္ေငြေဒၚလာ ၃.၈၆ ဘီလီယံရရွိမည္ပာု သိရသည္။ တဖန္ ၂၀၁၃ တြင္ ၿပီးစီးမည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းသို႔ ဆက္သြယ္ေသာ ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းၿပီးပါက ႏွစ္သံုးဆယ္ အေတာအတြင္း ေဒၚလာ(၂၉) ဘီလီယံေက်ာ္ ဝင္မည္ပာု ခန္႔မွန္းရၿပီး၊ ႏွစ္စဥ္ ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းခ ေဒၚလာ သန္း(၁၅၀) ရရွိမည္ပာု ႐ိုက္တာက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Stiglitz က ေျပာၾကားရာတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္ ျဖစ္ရာ၊ တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းမည့္ ရန္ပံုေငြသည္ စြမ္းအင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အတက္အက် ၾကမ္းပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္သည္ပာု ဆိုသည္။

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွ ရရွိေသာဝင္ေငြသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆံုး ဝင္ေငြရလမ္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ဝင္ေငြ မည္မွ် ရရွိသည္ပာူေသာ အေသးစိတ္ကို ျပည္သူသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္း မရွိသည့္ျပင္၊ အမ်ိဳးသား ဘတ္ဂ်က္တြင္လည္း မေဖာ္ျပခဲ့ဘဲ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ကဲ့သို႔ပင္ လ်ိဳ႕ဝွက္ထားေၾကာင္း Arakan Oil Watch အုပ္စု၏ ေရးသားခ်က္ကို ကိုးကား၍ ႐ိုက္တာက မတ္လ(၂၂)ရက္ေန႔က သတင္း ေရးသားခဲ့သည္။

“စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဆိုပါ သယံဇာတမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ကတည္းက တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ေနခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွာ စြမ္းအင္ျပတ္လပ္မႈ အႀကီးအက်ယ္ ခံစားခဲ့ရၿပီး၊ ကမၻာေပၚတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အနိမ့္ဆံုးအျဖစ္ ညႊန္းကိန္းမ်ားက ျပသေနသည္”ပာု အဆိုပါအုပ္စုက “Burma’s Resource Curse”ပာု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တိုင္းျပည္တစ္ဝွမ္း လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္လက ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ စြမ္းအင္မူဝါဒတစ္ရပ္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

*****************************

ျပင္သစ္ ေရနံကုုမၸဏီ Total အႀကီးအကဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာမည္

(Business Recorder မွ  5 Jun 2012 ရက္စြဲပါ “France Oil giant Total’s chief to visit to Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

Total  ကုမၸဏီအႀကီးအကဲ ခရစ္တိုဖာဒီမာဂရီသည္ မၾကာမီ အေတာအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္၍ တာဝန္ရွိသူ အာဏာပိုင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလိမ့္မည္ဟု ျပင္သစ္စြမ္းအင္ ဘီလူးႀကီး(ကုုမၸဏီႀကီး)က အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

မစၥတာဒီမာဂရီဟာ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ကမၻာ့ဓါတ္ေငြ႕ညီလာခံ တက္ေရာက္မွာ ျဖစ္ၿပီး၊ အဲ့ဒီေနာက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ၿပီး အစိုးရ ကိုယ္စားျပဳ အာဏာပိုင္ေတြ၊ ျမန္မာအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုမွာ ျဖစ္ပါတယ္ဟု Total ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက AFP သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားသည္။