Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၂၆.၈.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. တရုတ္ကုတ္ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ ေလ်ာ့က်

`        (BBC သတင္းဌာနမွ 23 August 2012 ရက္စြဲပါ “China manufacturing at nine-month low HSBC survey says” ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ားေၾကာင့္ စပါးစုိက္ခင္းဧကမ်ားစြာေရျမဳပ္၊ လူေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရ

(Washington Post သတင္းစာမွ 24 August 2012 ရက္စြဲပါ “Floods in Myanmar submerge rice fields, force 85000 people to flee" ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. တရုတ္ျပည္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒအေပၚ Human Rights Watch အဖြဲ႕ေမးခြန္းထုတ္

(UPI သတင္းဌာနမွ 24 August 2012 ရက္စြဲပါ “HRW questions Bejing's policy on Myanmar” ကုိဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာျပည္သြားမည္ဟု သတင္းထြက္

(Bangkok Post သတင္းစာမွ 26 August 2012 ရက္စြဲပါ “MP: Thaksin in Myanmar in Nov” ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

 *****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

တရုတ္ကုတ္ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ ေလ်ာ့က်

(BBC သတင္းဌာနမွ 23 August 2012 ရက္စြဲပါ “China manufacturing at nine-month low HSBC survey says” ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ယခုၾသဂုတ္လ အေရာက္တြင္ ကုိးလတာ အတုိင္းအတာမွ် နိမ့္က်သြားခဲ့ ေၾကာင္း HSBCကျပဳလုပ္ေသာ စစ္တမ္းတစ္ရပ္ကဆုိသည္။

HSBC ၏ Purchasing Manager Index တြင္ တရုတ္ျပည္၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ဇူလုိင္လတြင္ ၄၉ ဒႆမ၃ အဆင့္ရွိခဲ့ရာမွ ၾသဂုတ္လတြင္ ၄၇ ဒႆမ၈ ျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပသည္။

အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ၅၀ ေအာက္ေရာက္ရွိသည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္မွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေႏွးေကြးလ်က္ရွိျခင္း ျဖစ္ သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားက ကမာၻ႔ဒုတိယ စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆုံး ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ တရုတ္ျပည္စီးပြားေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္ ေအာင္ ေဘဂ်င္အစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားသည္ ခုိင္မာသည့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈအဆင့္သုိ႔ မေရာက္ရွိေသး ဟူေသာအခ်က္ကုိ ယခုHSBCကထုတ္ျပန္  ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ညႊန္းဆုိလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

"တည္ၿငိမ္မႈရွိေသာ တုိးတက္မႈနဲ႔ အလုပ္အကုိင္ ေဈးကြက္ဆုိင္ရာ မူဝါဒပန္းတုိင္ေတြကုိ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ တရုတ္အစိုးရအေနနဲ႔ လာမယ့္လပုိင္းေတြမွာ အေျခခံအေဆာက္အဦ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကုိ မျဖစ္မေန ဖယ္ရွားေပးရပါမယ္" ဟု ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္HSBCမွ Qu Hongbinကေျပာၾကားသည္။

တရုတ္ဗဟုိဘဏ္သည္ ေခ်းေငြရယူမႈ ျမင့္တက္လာေစေရးႏွင့္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ျမင့္တက္ေစေရးဟူသည့္ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ငွားရမ္းမႈ စရိတ္စက မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့သလုိ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ မျဖစ္မေနထားရွိရမည့္ အရန္ေငြေၾကးပမာဏကုိလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ားကလည္း ပုဂၢလိကေငြေၾကးမ်ား စီးပြားေရးအခန္းက႑ အေတာ္မ်ားမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာေရးအတြက္ တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသစ္မ်ား တုိးျမင့္ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္း ကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလုိ အစိုးရက လုပ္ကုိင္ေပးေသာ စီးပြားေရး နာလန္ထူမႈ အစီအစဥ္ႀကီးႀကီးမားမား မရွိေသးေပ။  အေၾကာင္းမွာ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ပါက စားသုံးသူဆုိင္ရာ ေဈးႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္သြား ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ားေၾကာင့္ စပါးစုိက္ခင္းဧကမ်ားစြာေရျမဳပ္၊ လူေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရ

(Washington Post သတင္းစာမွ 24 August 2012 ရက္စြဲပါ “Floods in Myanmar submerge rice fields, force 85000 people to flee” ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း အဆုိးရြားဆုံးမုတ္သုန္ေရႀကီးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လူေပါင္း ၈၅၀၀၀ခန္႔ အုိးအိမ္ပစ္ကာ ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္ခဲ့ၾကရၿပီး ဆန္စပါး စုိက္ပ်ိဳးသည့္ လယ္ဧက ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရျမဳပ္သြားခဲ့ရေၾကာင္း အစုိးရကယ္ဆယ္ေရးအရာရွိတစ္ဦးက ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ပုိင္း ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသတြင္ ေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ား ဆုိးရြားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ၏  သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားဆုိင္ရာ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ဦးစိုးထြန္းက ေျပာသည္။

ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ အဆုိပါျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ လူေပါင္း ၇၀၀၀၀ ခန္႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခဲ့ရၿပီး စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မ်ားတြင္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးစင္တာေပါင္း၂၁၉ခု ဖြင့္လွစ္ထားရေၾကာင္း၊ အျခားေသာ ေဒသမ်ားတြင္လည္း လူေပါင္း ၁၅၀၀၀ ခန္႔ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ခဲ့ၾကရၿပီး စပါးစုိက္ပ်ိဳးေျမ လယ္ဧက ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ခန္႔ ေရျမဳပ္သြားခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ မုိးရာသီေရာက္တုိင္း ေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း အဆုိးရြားဆုံး ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ အဆုိပါ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ နာဂစ္ဆုိက္ကလုန္း တုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ မ်ားစြာထိခုိက္ ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က လူေပါင္း တစ္သိန္းသုံးေသာင္းခန္႔ ေသဆုံးၿပီး ရွစ္သိန္းေက်ာ္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ယခုျဖစ္ပြားသည့္ ေရလႊမ္းမုိးမႈႀကီးမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ ေသဆုံးသူမည္၍ မည္မွ်ရွိသည္ကုိ အတည္မျပဳႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ တစ္တုိင္းျပည္ လုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ လူေပါင္း ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ခန္႔အား ထိခုိက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးစုိးထြန္းကေျပာသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ မိသားစုမ်ားမွာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ျခင္းမျပဳဘဲ ေနအိမ္ေခါင္မိုးမ်ားေပၚသုိ႔ တက္ေရာက္ေနထုိင္လ်က္ ရွိသည္ဟုဆုိသည္။ ျပည္တြင္း သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား ေရးသားခ်က္အရ အဆုိပါ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈႏွင့္ ေရလႊမ္းမုိးမႈတုိ႔ေၾကာင့္ တံတာမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ မီးရထားလမ္းမ်ားကုိလည္း ထိခုိက္ပ်က္စီးေစခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တရုတ္ျပည္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒအေပၚ Human Rights Watch အဖြဲ႕ေမးခြန္းထုတ္

(UPI သတင္းဌာနမွ 24 August 2012 ရက္စြဲပါ “HRW questions Bejing's policy on Myanmar” ကုိဘာသာျပန္ဆိုသည္)

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အတင္းျပန္လည္ ပုိ႔လႊတ္ေနျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာက ေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကုိ ခ်ိဳး ေဖာက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း Human Rights Watch(HRW) က ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဝဖန္ေျပာၾကားသည္။

HRW ကသတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ ေဘဂ်င္းအစိုးရသည္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားဒုကၡသည္ ၁၀၀၀ ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အတင္းအဓမၼျပန္ပုိ႔ခဲ့ရာ ၎တုိ႔မွာ

အႏၱရာယ္မ်ားႀကံဳေတြ႕ရလာႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိသည္။ HRW မွဒုကၡသည္ဆုိင္ရာ ဒါရုိက္တာ Bill Frelick ကေျပာၾကားရာတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ဒုကၡသည္ မ်ားအား ယာယီအမုိးအကာမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တရုတ္ျပည္ကုိ ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

"တရုတ္သည္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လက္ရွိပဋိပကၡ နယ္ေျမအတြင္းသုိ႔ ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ေမာင္းထုတ္ေနျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာက လုိက္နာရမည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ မေလးမစားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္" ဟု ၎က နယူးေယာက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္၌ ထည့္သြင္းေရးသားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက ထုတ္ေဝေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ HRW ကေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ