Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၂.၁၀.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ႐ိုဟင္ဂ်ာအခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ေပးရန္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ကို အေမရိကန္တိုက္တြန္း

(Business Recorder မွ 10 October 2012 ရက္စြဲပါ“US urges Myanmar, Bangladesh on groups's right” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တြင္ ေလသံမဟိန္းေဟာက္ ႏုိင္ေတာ့သည့္ တရုတ္

(6 October 2012 ရက္စြဲပါ The Economist မွ Relation with Myanmar း Less thumder out of China ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ထိုင္းႏိုင္ငံက အစိုးရခ်င္း သေဘာတူညီမႈျဖင့္ အလုပ္သမာမ်ား   တင္သြင္းမည္

(12 October 2012 ရက္စြဲပါ Bernama မွ Thailand to import workers under G –to-G agreement ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

***********************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

႐ိုဟင္ဂ်ာ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးရန္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ကို အေမရိကန္တိုက္တြန္း

(Business Recorder မွ 10 October 2012 ရက္စြဲပါ“US urges Myanmar, Bangladesh on groups's right” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အလြန္အကြ်ံ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ခံေနရေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ အုပ္စု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးၾကရန္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အဂၤါေန႔တြင္ တိုက္တြန္းလိုက္ေသာ္လည္း ခက္ခဲေသာလုပ္ငန္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဝန္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇြန္လက ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ လူေပါင္း၉၀ခန္႔ အသက္ဆံုးရွံဳးခဲ့ရၿပီး၊ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ႏုိင္ငံကလည္း ဒုကၡသည္ အသစ္မ်ား ထပ္မဝင္ႏုိင္ေအာာင္ တားဆီးလ်က္ရွိသည္။

အေမရိကန္ တာဝန္ရွိသူ ၄ဦးပါဝင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔သည္ ယခင္လက ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးသို႔ သြားေရာက္၍ အာဏာပိုင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အ စည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနကို အကဲျဖတ္ ေလ့လာခဲ့ၾက သည္။

အေထာက္အထားရွိေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု လူဦးေရ ဒုကၡသည္ မ်ားႏွင့္ ေရြႊ႕ေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကယ္လီကလီးမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဖယ္ရွားေပးျခင္း၊ ေဒသခံတို႔၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးကို အာမခံျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္ေခ် ရွိသည္”ဟု Open Society Foundation and Refugees Internationalက ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ သူမကေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ၈သိန္းခန္႔ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး၊ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း သားမ်ားကဲ့သို႔ ဘဂၤါလီ ဘာသာစကား ေျပာဆိုေသာ ႐ို ဟင္ဂ်ာမ်ားကို တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဖက္က သတ္မွတ္ထားသည္။

က်န္႐ိုဟင္ဂ်ာ ၃သိန္းခန္႔ေနထိုင္ေနေသာ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ႏိုင္ငံကလည္း ေနာက္ထပ္႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား ဝင္မလာေစရန္အတြက္ ရွိရင္းစြဲ ႏိုင္ငံ တကာ ကယ္ဆယ္ေရး ေအဂ်င္စီ လုပ္ငန္းမ်ားကို တားျမစ္ပိတ္ပင္လ်က္ရွိသည္။

“အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕မွ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တသမတ္တည္း ေထာက္ခံအားေပးခဲ့သူူျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒရွ္႕ အေနျဖင့္လည္း ၎၏ေျမေပၚတြင္ အေထာက္အထား မရွိဘဲ ေနထိုင္သူ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ကူညီလိမ့္မည္ဟု အေမရိကန္က ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း” ကယ္လီက လီးမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို မွတ္ပံုတင္ေပးဖို႔၊ သူတို႔ကို လက္ခံထားတဲ့ နယ္ခံဘဂၤလားေဒရွ္႕ အသိုင္းအဝုိင္း အပါအဝင္ သူတို႔အားလံုးရဲ႕ လူေနမႈအဆင့္ကို ျမွင့္တင္ေပးဖို႕ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ အစိုးရကို တိုက္တြန္ထားပါတယ္။ ပိုက္ဆံမရွိလို႔ ကေလးေတြကို ေက်ာင္းထုတ္တာေတြ၊ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့တာေတြ အပါအဝင္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ႀကီးထြားလာတာကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒီျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြေအာင္ျမင္ဖို႔ ခက္ခဲေနပံု ရတာ ကေတာ့ ဝမ္းနည္းစရာပါပဲ”ဟု ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ခန္႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ ကလီးမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္း၊ မီဒီယာဆင္ဆာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းစေသာ ျမန္မာ ႏုိ္င္ငံ၏ သိသာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အားေပးရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္အေလွ်ာက္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာ ရီကလင္တန္က ႐ိုဟင္ဂ်ာမစ္ရွင္ကို ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္နီးပါး ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအျဖစ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသူ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္လည္း ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္ျဖစ္လာကာ ယခင္လက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ သမိုင္းဝင္ခရီး သြားေရာက္ခ့ဲသည္။

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တြင္ ေလသံမဟိန္းေဟာက္ႏုိင္ေတာ့သည့္ တရုတ္

(6 October 2012 ရက္စြဲပါ The Economist မွ Relation with Myanmar း Less thumder out of China ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

တရုတ္နယ္စပ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ ေရႊလီရွိ Everything is good ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီ အေရာင္းျပခန္းတြင္ လာေရာက္ေသာ ဧည္႔သည္မ်ားသည္ ျပထား ေသာ အရာမ်ားထဲမွ အမဲေရာင္ ေက်ာက္တံုး တစ္ခုကို အာရံုက် ေနၾကသည္။ တစ္ဖက္တြင္ အနည္းငယ္ လွီးျပထားရာ အတြင္းမွ အစိမ္းေရာင္ ႏွင့္ ခရမ္း ေရာင္ကို ျမင္ေနရၿပီး ၄င္းသည္ အမွန္တကယ္ တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ ၄င္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ ေက်ာက္စိမ္းျဖစ္ၿပီး နားလည္ေသာ တရုတ္ ေဖာက္သညမ်ားက ကမာၻေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုးဟု ဆိုၾကၿပီး တန္ဖိုးကိုလည္း ေဒၚလာ (၁.၂)သန္းဟု ကပ္ထားပါသည္။

ေရႊလီတြင္ ထိုသို႔ေသာ ဆိုင္မ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိၿပီး အမ်ားစု မွာ ေက်ာက္စိမ္းကို လက္၀တ္ရတာမ်ားလုပ္၍ ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ ျမန္မာႏို္င္ငံမွ သစ္မ်ား၊ ေက်ာက္တံုးမ်ား ေရာင္းျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ အမ်ားစုကမူ တရုတ္တို႔သည္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံမွ သယံဇာတ မ်ားခိုးယူေနသူမ်ားအျဖစ္ သာ ရႈျမင္ၾကပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား အလယ္ပိုင္းဆီက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးအရ အေရးယူမွဳ မ်ားကို ခံရကတည္းက တရုတ္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လြတ္လပ္စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေရႊလီတြင္ စီးပြားေရး ၊ အားေကာင္းလာျခင္းသည္ ထိုအခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသပင္ ျဖစ္သည္။ ယူနန္မွ စီးပြားေရး သမားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သြင္းကုန္မ်ား ၊ အခ်ဳိ႕ကို အဂတိ လိုက္စားေသာ ျမန္မာအစိုးရ တာ၀