Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၃.၁၁.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳေနသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စြပ္စဲြခံရ

(The Statesman News မွ 11 Nov 2012 ရက္စဲြပါ “Suu Kyi accused of allying with military regime” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)

  1. တ႐ုတ္က ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ႏို္င္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆြဲေဆာင္

(12 November 2012 ရက္စြဲပါ BBC News မွ China eyes more foreign investment as it raises quotas ကိုဘာသာျပန္သည္)

  1. လုပ္ငန္းတစ္ဝက္ ၿပီးေျမာက္မႈေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေရးသမားမ်ားကို ခ်ီးေျမွာက္မည့္ အိုဘားမား၏ ျမန္မာခရီး

(Reuters သတင္းမွ 9 November 2012 ရက္စြဲပါ “ O-Barma trip rewards reformist for job half done” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. လုပ္ငန္းတစ္ဝက္ ၿပီးေျမာက္မႈေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေရးသမားမ်ားကို ခ်ီးေျမွာက္မည့္ အိုဘားမား၏ ျမန္မာခရီး

(Reuters သတင္းမွ 9 November 2012 ရက္စြဲပါ “ O-Barma trip rewards reformist for job half done” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. အဓမၼ လုပ္သားခိုင္းေစမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ ျမန္မာေဆာင္ရြက္ေနဟု ILO ေျပာၾကား

(AFP သတင္းမွ 12 November 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar acting to cut forced labour: ILO” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***********************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳေနသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စြပ္စဲြခံရ

(The Statesman News မွ 11 Nov 2012 ရက္စဲြပါ “Suu Kyi accused of allying with military regime” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)

ဒီမိုကေရစီအစိုးရစစ္စစ္ကိုမေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသးခင္ လက္ရွိအခိုက္အတန္႔တြင္ မည့္သည့္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမွမျပဳလုပ္ၾကရန္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူ မ်ားကို ေတာင္းဆိုထားေသာ ျမန္မာအတိုက္အခံပါတီတစ္ခုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားတပ္မေတာ္အစိုးရ (စစ္အစိုးရ) ႏွင့္ မဟာမိတ္ ျပဳေနေၾကာင္း စြပ္စြဲလိုက္ပါသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဂငယ္ေကြ႕ျပန္ေကြ႕သြားၿပီး အခုဆိုရင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရရဲ႕ အာေဘာ္၊ လက္တဲြေဘာ္၊ မဟာမိတ္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ သူမဟာ တပ္မေတာ္အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္လာေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူမကို အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ လို႔ေခၚေဝၚတာဟာ မမွန္ေတာ့ပါဘူး”ဟု Parliamentary Democracy Party (PDP-Burma) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

ဗိုလ္ေအာင္ဒင္က ၎တို႔ PDP ပါတီသည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႕ လြတ္ေျမာက္ေရး (ဖဆပလ) အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ တိုက္ရိုက္ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စစ္ေရးအပါအဝင္ ေလးလမ္းသြား မဟာဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးေနသည္ ဟုေျပာၾကားသည္။

နည္းဗ်ဴဟာအရ မိမိတို႔ပါတီသည္ တပ္မေတာ္အစိုးရအား လူသားထုအေပၚရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္မႈျဖင့္ တရားစဲြရန္ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ “တရားေသာ ဥပေဒစိုးမိုးမႈေအာက္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆံုးသတ္ကာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရစစ္စစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင့္ရခ်ိန္အထိ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားဆိုင္းင့့ံထားၾကရန္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ားကို ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းသည္။” ဟု ၎ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“တပ္မေတာ္အစိုးရ စီမံတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအတုကို PDP ပါတီက လက္မခံပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ တပ္မေတာ္အစိုးရဟာ အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆဲြပိုင္ခြင့္မရွိလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ PDP ဟာ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒကိုပဲ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တပ္မေတာ္အတြက္ဖယ္ေပးတာ၊ စစ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳရွိသူကို သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ဖို႔ မူခ်ထားတာ လိုအပ္ရင္စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခြင့္ရွိတာစတဲ့ အခ်က္ေတြကိုလည္း လက္သင့္မခံႏိုင္ပါဘူး။” ဟု ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ က ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္မိတ္ဆက္ေပးေနတယ္လို႔ တပ္မေတာ္အစိုးရကေျပာဆိုေနတာဟာ လိမ္ေနတာလို႔ PDP က ရႈျမင္ယူဆပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ကို အတူတဲြဖက္မရႏိုင္လို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္တပ္ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားက ျပည္သူေတြကို ဒီမိုကေရစီနဲ႔ မိတ္ဆက္မေပးႏို္င္ပါဘူး၊ တြန္႔တိုေနတယ္ဆိုပါေတာ့” ဟု ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းမွ အကဲခတ္ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕ “လက္ရွိ အေျခအေနအရေျပာဆိုမယ္ဆိုရင္ အရင္ကေကာင္းကြက္မရွိခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္အစိုးရက အခုလို အသြင္ေျပာင္း၊ မူေျပာင္း၊ အျပဳအမူေျပာင္းလဲလာတဲ့အေပၚမွာ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ျပည္တြင္း အသိုင္းအဝိုင္းက အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံႀကိဳဆိုေပးေနၾကတဲ့ အေနအထားပါပဲ။ ဒါဟာ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီးလက္ေတြ႕က်တယ္၊ မွန္ကန္တယ္လို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္းသူတို႔ရဲ႕ တစ္ကယ့္ စိတ္ေန သေဘာထား စိတ္ရင္းေစတနာေတြ အခုထက္ပိုၿပီး အေကာင္းဖက္ကိုေရာက္လာေစဖို႔အတြက္ ေစာေစာကလို ရွင္းရွင္းဘြင္းဘြင္း၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ ေထာက္ျပေဝဖန္မႈေတြလည္း လိုအပ္ပါတယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆိုၾကသည္။

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

တ႐ုတ္က ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ႏို္င္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆြဲေဆာင္

(12 November 2012 ရက္စြဲပါ BBC News မွ China eyes more foreign investment as it raises quotas ကိုဘာသာျပန္သည္)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္ႀကီးထြားေရး လွိဳင္းသစ္ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ အားေပးသည့္အေနျဖင့္ ၎၏ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ားကို ႏို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ား ပိုမို ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲဲ့သည္။

အဆင့္မွီေသာ ႏိုင္ငံျခား အဖြဲ႔အစည္း ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူ (Qualified Foreign Institutional Investor-QFII) သည္ လက္ရွိသတ္မွတ္ထားေသာ ထည့္ဝင္ေငြ (quota) ေဒၚလာ (၈၀) ဘီလီယံ (ေပၚ ၅၀ ဘီလီယံ) ျပည့္ပါက ထပ္မံတုိးျမွင့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္က ဆိုသည္။

တ႐ုတ္က ယခု ‘ကိုတာ’ တိုးျမွင့္ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္ရွိ “ ယြမ္” ရန္ပံုေငြတြင္ ထည့္ဝင္လိုေသာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ပမာဏကိုလည္း တိုးျမွင့္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ေရးေကာ္မရွင္ (China Securities Regulatory Commission) အႀကီးအကဲ Guo Shuqing  ကေျပာၾကားရာတြင္ ၎တို႔သည္ တ႐ုတ္ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေရးလဲလွယ္မႈ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္လည္းေကာင္း QFII ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ပမာဏတိုးျမွင့္ရန္ သေဘာတူညီမႈ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

“ေဒၚလာ (၈၀) ဘီလီယံ အထိသံုးခဲ့ၿပီဆိုရင္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေသခ်ာေပါက္ တိုးျမွင့္ေပးမွာပါ” ဟု Mr Guo က ေျပာခဲ့သည္ဟု Reuters သတင္း ေအဂ်င္စီက ကိုးကာေဖာ္ျပသည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔သည္ တစ္ဦးခ်င္း QFII မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ ပမာဏ တိုးျမွင့္ေပးသြားရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း Mr Guo က ေျပာသည္။

“ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ျခားနားတဲ့ အေျခခံေတြနဲ႔ ၾကည့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္သည္ QFII မ်ားကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း ၎ကျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

လုပ္ငန္းတစ္ဝက္ ၿပီးေျမာက္မႈေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေရးသမားမ်ားကို ခ်ီးေျမွာက္မည့္ အိုဘားမား၏ ျမန္မာခရီး

(Reuters သတင္းမွ 9 November 2012 ရက္စြဲပါ “ O-Barma trip rewards reformist for job half done” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔ ဘားရက္အိုဘားမားသြားရန္ စီစဥ္ေနေသာ ခရီးသည္ ျမန္မာအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ဝက္ ၿပီးေျƜ