Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၀.၁၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရာေထြးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာကို ကုလထုတ္ျပန္

`(UPI News မွ 20 Nov 2012 ရက္စဲြပါ “UN gives mixed rights report for Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား……….ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမဟုတ္ပါ

(21 Nov 2012  ရက္စဲြပါ The Diplomat မွ Scott A.Snyder  ေရးသားေသာ Mr.President: N.Korea is not Burma ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ျမန္မာျပည္တြင္ လမ္းႏွင့္ တံတားမ်ား အိႏၵိယတည္ေဆာက္ေပးေန

(New Indian Express မွ 9 Dec 2012 ရက္စြဲပါ India Building roads, bridges in Myanmar ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရာေထြးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာကို ကုလထုတ္ျပန္

(UPI News မွ 20 Nov 2012 ရက္စဲြပါ “UN gives mixed rights report for Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

ၾကားေနလူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈ ေအဂ်င္စီမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡေဘးဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ ၎ေဒသ၏ လက္ရိွစိုးရိမ္စရာကိစၥမ်ားကုိ ကူညီေျဖရွင္းလိမ့္မည္ဟု ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ကေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယခုသတင္းပတ္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားသည္လည္း Burma (သို႔) ျမန္မာႏိုင္ငံေရာက္ ပထမဆံုးအာဏာလက္ရွိ အေမရိကန္သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယခင္ အႀကီးအကဲေဟာင္းဦးသန္းေရႊႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ားက Myanmar ဟု အတင္းအက်ပ္ နာမည္ေျပာင္းထားေသာ္လည္း Burma ဟုသာ လူသိမ်ားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳမႈကို လက္ခံရရွိေနသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕အား ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ ေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရက ကတိေပးျခင္းကို ႀကိဳဆိုသည္ဟု ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္အိုဂ်ာကင္တာနာ ကေျပာၾကားပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ လူေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ေသဆံုးကာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသျဖင့္ အစိုးရက ျပည္နယ္တြင္း အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရသည္။

“ဇြန္လမွစ၍ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ ဖမ္းဆီးထားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား အဖဲြ႕အား အျပည့္အဝ သြားေရာက္ခြင့္ေပးသည္။ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စိုးရိမ္စရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္လိမ့္မည္။” ဟု ကြင္တာနာက ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အႏွံ႐ိုက္ကူးထားေသာ ၿဂိဳလ္တု ဓါတ္ပံုမ်ားတြင္ တစ္႐ြာလံုး မီးေလာင္ျပာက်သြားသည္ ကိုေတြ႔ရွိရေၾကာင္း Human Rights Watch က ေထာက္ျပေျပာၾကားထားသည္။ ထိုနယ္ေျမသို႔ သြားေရာက္ ျခင္းကို အစိုးရက တားျမစ္ထားသည္ဟုလည္း HRW အဖဲြ႕ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား……….ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမဟုတ္ပါ

(21 Nov 2012  ရက္စဲြပါ The Diplomat မွ Scott A.Snyder  ေရးသားေသာ Mr.President: N.Korea is not Burma ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႀကီးမားေသာ သို႔ေသာ္ မေရရာေသးသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ သမၼတ Obama သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ရာ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ ခရီးစဥ္အေပၚ သင္ခန္းစာယူေလမည္လား ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုျဖစ္ေစပါသည္။ Obama သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ရည္ညႊန္း၍ စိန္ေခၚေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားကိုစြန္႔လႊတ္ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ တိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက လက္ကမ္းလာသည္ကိုေတြ႔ရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားျခင္းမွာ သမၼတ Obama က ယခုႏွစ္အတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသို႔ လူသိရွင္ၾကား တိုက္႐ိုက္ေျပာၾကားမႈမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လက ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ Hankuk တကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံျခားေလ့လာေရးဌာန၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ၿပံဳယမ္းအေပၚ ရန္လိုရန္ ရည္မွန္းခ်က္မရွိေၾကာင္း၊ အေမရိကန္က ဆက္ဆံေရးပံုမွန္ျဖစ္ရန္ေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းေနေၾကာင္း၊ ရန္စလာမႈမ်ားသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ပိုမိုအထီးက်န္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္ သမၼတ Obama ၏ ခရီးစဥ္မတိုင္မီ CSIS တြင္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအႀကံေပး Tom Donilon ကေမးခြန္းေမးျမန္းမႈကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားရာတြင္ အကယ္၍ ေျမာက္ကိုရီးယားအေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရးကို အေလးအနက္ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း ျပသလာပါက ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလမ္းေၾကာင္းကို ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ညီမွ်ျခင္းခ်၍ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကိစၥတြင္ ႏ်ဴကလီးယားဖ်က္သိမ္းေရးကိစၥပါဝင္မႈမရွိေပ။ ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလက ပထမဆံုးလူထုသို႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားျပည္သူမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ ေငြေခၽြတာရန္ မသင့္ေတာ့ေၾကာင္းကတိစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရသည္ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ မွန္ကန္သည့္ေ႐ြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ရမည့္အစား အေမရိကန္ကရန္သူမူဝါဒကိုမစြန္႔လႊတ္ပါက ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္ကို တိုးခ်ဲ႕မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ေနပါသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ႏိုင္ငံျခားေငြရွာႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာလည္း က်ဥ္းေျမာင္းလာပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္လာျခင္းေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္ေရးအရ ဆက္ဆံေရးမ်ားရပ္ဆိုင္းလာေနၿပီး ကုလသမဂၢ အေရးယူမႈမ်ားကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးက်ည္ႏွင့္ လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်မႈကို ခက္ခဲလာေစပါသည္။ လာမည့္လမ်ားတြင္ ကင္ဂ်ံဳအန္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားထံမွ အကူအညီမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေပးမႈကိုရရွိဖြယ္ရွိေနပါသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတသစ္ကလည္း ႏ်ဴကလီးယားဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ အျခာ